Published using Google Docs
aktuální ohlášky
Updated automatically every 5 minutes

14. 4. 2024

3. neděle velikonoční

Svátky a památky:

  • Příští neděle bude 4. velikonoční (neděle Dobrého Pastýře)

Aktuální oznámení:

Zítra v pondělí v 19 h je úklid kostela, děkujeme za vaši pomoc.

Zítra od 20 h můžete na Youtube kanálu plzeňského biskupství živě sledovat další on-line setkání s biskupem Tomášem, nazvané Live s biskupem.

Příští neděli proběhne sčítání účastníků bohoslužeb. Příští neděli odpoledne v 15 h v sále kláštera se koná další setkání Čaj o třetí. Hostem bude P. Antonín OP, hovořit bude o překladech Písma do češtiny.

Tento týden je týdnem modliteb za duchovní povolání. Na lístečcích dostanete text modlitby za nová duchovní povolání. Prosíme, modlete se jej po celý týden i doma při vaší společné nebo soukromé modlitbě. Při mši svaté ji zařadíme na konec přímluv.

Omlouváme se za stále trvající nefunkčnost webových stránek našeho kláštera. Problém je mimo klášter :).

Pozvání odjinud:

Ve čtvrtek 18. 4. bude zahájena letošní sezóna v Meditační zahradě, v 17 h tam bude v kapli sloužit mši sv. P. Petr Hruška. V pátek 19. 4. od 5.15 hod se v Meditační zahradě koná Vítání ptačího zpěvu s ornitologem Jiřím Sladkým.

Přejeme požehnané prožití velikonoční doby!

z

MODLITBA ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

 

Pane Ježíši, přiváděj k sobě i dnes

horlivé a ušlechtilé muže

a učiň z nich své učedníky.

Vlož do jejich duší svou touhu

po vykoupení všeho lidstva,

s níž denně obnovuješ

na našich oltářích oběť kříže.

Ať poslušni tvého povolání

pokračují v tvém díle spásy na zemi,

a stanou se solí země a světlem světa.

Pane, dej také mnoha ženám

účast na povolání,

které pramení z tvé lásky.

Ať jsou čisté a velkodušné.

Dej jim touhu po dokonalosti,

k níž vybízí evangelium,

a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil

a s celou vroucností své lásky

daly do služeb církve

a trpících a nemocných lidí. Amen.

zpět

tz

pzv