aktuální ohlášky
Updated automatically every 5 minutes

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ 1. srpna 2021


Tuto neděli (1. srpna) slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí.


Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19


Komunita bratří rozhodla (vzhledem k současnému stavu), že do konce letních prázdnin NEBUDOU v našem kostele mše sv. ráno v 7:00 (úterý až pátek).  Nebudou ani mše sv. pro děti s rodiči. Mše sv. na první sobotu v měsíci ráno v 8:00 v kostele zůstávají v platnosti. Sledujte, prosím, aktuální rozpis bohoslužeb. Děkujeme za pochopení.


Církevní svátky a památky, které oslavíme v následujícím týdnu: ve středu památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze; v pátek svátek Proměnění Páně; v neděli pak slavnost sv. Dominika, zakladatele OP. Slavnostní bohoslužba bude v 18:00. Všichni jste srdečně zváni.


Bohoslužby na internetu:

Mše svaté online 


Sbírka ze 17. neděle v liturgickém mezidobí (25. července) činila 2.428 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům a také těm, kdo přispívají pravidelně na účet naší farnosti (2104551228/2700).


Pokud chcete finančně pomoci lidem, zasaženým přírodní katastrofou v naší diecézi (Stebno, okres Louny), pak můžete třeba zde.

Pokud chcete finančně pomoci lidem, zasaženým přírodní katastrofou na jižní Moravě, pak můžete třeba zde.


Příští neděli (8. srpna) oslavíme slavnost sv. Dominika a mše sv. budou v obvyklém pořádku: v 7:30, 9:00 a v 18:00.