AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ 17.–24.12.2017

FARNÍ PŘEDVÁNOČNÍ BRIGÁDA

Předvánoční brigáda, spojená s úklidem, stavbou betléma a stromků, se uskuteční v pátek 22. prosince dopoledne, případně ještě i odpoledne. Je vítán každý pomocník.

OZNÁMENÍ FARNÍ CHARITY

Tuto neděli (3. adventní) dne 17. prosince po obou ranních mších sv. vybírá naše farní charita dárky (jedná se hlavně o vánoční cukroví a ovoce) pro potřebné a osamělé lidi v okruhu naší farnosti. Pokud chcete a můžete přispět, ukládejte dárky laskavě na oltář Panny Marie Bolestné vzadu vpravo v kostele. Zároveň prosíme o pomoc při balení vánočních balíčků s těmito vašimi dárky. Balení proběhne tutéž neděli dopoledne ve farním sále. S těmito balíčky pak navštívíme: v pondělí 18.12. v 10 hodin Domov sv. Zity a v 15 hodin Domov sv. Aloise, v úterý 19.12. v 10 hodin Domov sv. Alžběty a ve 14 hodin Hospic sv. Lazara. Je vítán každý, kdo se k nám chce při těchto akcích připojit.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ OBRAZU PANNY MARIE V NADĚJI

Tradiční putování obrazu Panny Marie v Naději probíhá v naší farnosti od neděle 3. prosince do soboty 23. prosince. Zájemci hlaste se v sakristii.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V prvních lednových dnech roku 2018 je plánována již tradiční charitní Tříkrálová sbírka. Naše farní charita prosí všechny, kdo by se chtěli aktivně zapojit do této akce (vedoucí skupinek i děti), aby se přihlásili na našich úterních charitních schůzkách nebo nechali na sebe kontakt v sakristii našeho kostela. Děkujeme.