AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ 20. 05. – 26. 05. 2018

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠEM KOSTELE

Májové pobožnosti v našem kostele se konají každý den v měsíci květnu – od pondělí do soboty vždy po večerní mši svaté a v neděli po mši v 10 hodin.

TEOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA OTCE TOMÁŠE OP

Další přednáška otce Tomáše na téma Duch svatý a Sláva – v tajemství Božího života, v tajemství pozemského Kristova života, v tajemství různých fází lidského života v Kristu, se uskuteční tento čtvrtek 24. května po nešporách v přednáškovém sále kláštera.

ČAJ O TŘETÍ

V neděli dne 20. května 2018 v 15 hodin pořádá naše farní charita další nedělní setkání nazvané Čaj o třetí. Hostem bude paní Helena Lekavá, která nám představí své obrazy plzeňských kostelů. Její výstavu slovem doplní pan Mgr. Petr Bouček, který také přednese závěrečnou část své minulé přednášky o historii a architektuře plzeňských kostelů. Setkání se uskuteční ve farním sále našeho kláštera. Těšíme se na Vaši návštěvu.