Published using Google Docs
Ceník
Updated automatically every 5 minutes

CENA ZA BETAČTENÍ

Všechny díla jsou jiné a nechceme je paušalizovat. Nelze tedy pro různě dlouhé texty stanovit jednotnou částku. Naší cenu jsme tedy stanovili přímoúměrně délce posuzovaného textu.

Chceme hlavně pomáhat, proto je cena opravdu mírná - 5 Kč/normostrana. k tomu připočítáváme 500 Kč za sepsání posudku. Vše následně zaokrouhleno na 50 Kč a jsme u výsledné ceny.

Výše popsané, vyjádřené vzorečkem:

cena betačtení = počet normostran* x 5 Kč + 500 Kč

zaokrouhleno na 50 Kč

Pokud se vám nechce počítat, zde jsou ceny spočtené na vybrané rozsahy:

Počet normostran

Cena lektorace

1

550 Kč

10

550 Kč

50

750 Kč

100

1 000 Kč

150

1 250 Kč

200

1 500 Kč

300

2 000 Kč


 * počet normostran:

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu. V českém prostředí je to rozsah textu v délce 1 800 znaků.

Pokud chcete zjistit počet normostran vašeho textu, podívejte se na počet znaků vašeho textu a vydělte 1 800, nebo využijte některý z online aplikací - např. http://normostrana.sk/

www.betacteni.cz | www.kknihy.cz