Konsultāciju grafiks 9. un 12. kl. pirms eksāmeniem

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

20. maijs

21.maijs

22.maijs

23.maijs

24.maijs

 • 9.c klasei latviešu valoda 8.50 - 10.20  303.kab.
 • 9.b klasei latviešu valoda 13.00 - 14.30  303.kab.
 • 9.a latviešu valoda 14.30 (306.)

Eksāmens latviešu valodā 12. klasei

 • 9.a latviešu valoda 14.30 (306.)

Eksāmens latviešu valodā 9. kl.

 • 12.kl. matemātika 11.20 - 13.00
 • 12.kl. fizika 13.00-14.30

Eksāmens latviešu valodā 9. kl. (mutvārdi)

 • 12.kl. matemātika  13.00 - 17.00  

Eksāmens matemātikā 12. kl.  

 • 9.b, 9.c  angļu valoda 314.kab. 10.30- 12.00

27.maijs

28.maijs

29.maijs

30.maijs

31.maijs

 • 9.kl.  krievu valoda (413. kab) sk. B. Kļimkoviča 14.00 
 • 12.kl. ekonomika 10.30 (205.)
 • 9.b, 9.c angļu valoda 9.40- 11.10  314.kab.
 • 9.a, 9.c krievu valoda (417. kab.) sk. N.Novicka 12.10 - 12.50
 • 10.ab informātika 14:30 sk.V.Mika 211..kab.

Eksāmens vēsturē 12.kl.

 •  9.kl. krievu val. (413.kab. ) B. Kļimkoviča 12.00  
 • 12.kl. ekonomika   9.40 (205.)
 • 9.b, 9.c angļu valoda  314.kab. 9.40 - 10.20
 • 9.a, 9.c krievu valoda (417. kab.) sk. N.Novicka 11.20 - 12.00
 • 9.a angļu valoda (147.kab) 13:50

Eksāmens svešvalodās 9.kl.

 • 12.kl. fizika 13.00-14.30

Eksāmens fizikā 12.kl.

Eksāmens svešvalodās 9.kl. (mutvārdi)

 • 9.b matemātika 15:00 (206.kab.)
 • 9.c matemātika 14:30 (205.kab.)
 • 9.a matemātika 15:30 (205.kab.)
 • 12.kl. ķīmija 10.00-12.00
 • 10.kl. informātika 12:30 sk.I.Hermane 212.kab.
 • 9.c  matemātika 8.30 (205.kab.)
 • 9.a  matemātika 12:00 (205.kab.)
 • 9.b matemātika 11:00 (206.kab.)
 •  12 .kl.bioloģija 12.00 (216.kab.)
 • 12.kl. ķīmija 10.00

3.jūnijs

4.jūnijs

5.jūnijs

6.jūnijs

7.jūnijs

Eksāmens informātikā vidusskolai

 • 9.c matemātika 8.30 (205.kab.)
 • 9.a matemātika 10.00 (205.kab.)
 • 9.b matemātika 10:00 (206.kab.)
 • 12.kl. ekonomika 13.00 (205.k)
 • 12.kl. bioloģija 9.00 (216.k.)
 • 12.kl. ķīmija 10.00

Eksāmens matemātikā 9. kl.

 • 12.kl. ekonomika 10.00 (207.kab)
 • 12.kl. ķīmija 10.00

Eksāmens bioloģijā 12.kl.

 • 9.a vēsture 8:50 - 10:20 (205.kab.)
 • 9.b vēsture 10:30 - 12:00 (205.kab.)
 • 9.c vēsture 12:10 - 14:30 (205.kab.)
 • 12.kl. ķīmija 10.00
 • 12.kl. ģeogrāfija 11:00 -14:00
 •  9.b vēsture 8:50 - 10:20 (2.12.kab)
 • 9.c vēsture 10:30 - 12:00 (2.12. kab)
 • 9.a vēsture 12:10 - 13:30 (2.12.kab)
 • 12.kl. ekonomika 9.00 (205.kab)

Eksāmens ķīmijā 12.kl.

 • 9.c vēsture 8:50 - 10:20 (3.14. kab)
 • 9.a vēsture 10:30 - 12:00 (3.14.kab)
 • 9. b vēsture 12:10 - 14:30 (3.14.kab)
 • 12.kl. ekonomika 10.00 (205.kab)

10.jūnijs

11.jūnijs

12.jūnijs

13.jūnijs

14.jūnijs

Eksāmens ģeogrāfijā 12.kl.

 • 9.a vēsture (2.31.kab) 8:50 - 10:20
 • 9.b vēsture (2.31.kab) 10:30 - 12:00
 • 9. c vēsture (2.31.kab) 12:10 -13:30
 • 12.kl. ekonomika 10.00 (205.kab)

Eksāmens vēsturē 9. kl.

Eksāmens ekonomikā 12.kl.