Kallelse och inbjudan till NJS generalförsamling 2018

NJS generalförsamling äger rum torsdagen den 7 juni och fredagen den 8 juni i Esbo i Finland.

Plats: Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland/konferenshotell

Adress: Hanaholmsstranden 5; FI­02100 Esbo; Finland

Telefon: +358 (0)9 435 020

Ytterligare information och trafikförbindelser: https://www.hanaholmen.fi/sv/

Program

Torsdag 7 juni 2018

10.00–11.00

Anmälan och registrering

11.00–12.00

Lunch

12.30–16.00

Fackliga seminarier – teman

– Digitaliseringen

– Stora utvecklingsprojekt som förbättrar kollektivtrafiken och trafiksystemet

– Konkurrensutsättningens för- och nackdelar

16.30

Generalförsamling

19.00

Middag, Restaurang Johannes på Hanaholmen

Fredag 8 juni 2018

7.00–9.00

Frukost

9.00–13.00

Presentation och studiebesök:

– Västmetron, Helsingfors centralstation och Böle

13.00

Lunch och avslutning

Pris

Pris: €200. I priset ingår lunch, seminarier, generalförsamling, middag och inkvartering i dubbelrum samt utflykter/studiebesök.

Tillägg för enkelrum: €49

Deltagaravgiften inbetalas till följande konto:

SWIFT/BIC: DABAFIHH

IBAN: FI28 8000 1100 1071 36

Kontohavare: Pohjoismaiden Rautatieseura Suomen Osasto Ry

Anmälan och betalning

Anmälan till NJS generalförsamling 2018 ska göras senast den 30 april 2018 via anmälningsformulär genom att klicka på knappen “Registrering/Anmälan” uppe till höger, alternativt med e-­post till generalforsamling@njsforum.com.

Ytterligare information

Information om generalförsamlingen finns på NJS webbplats, www.njsforum.com, och uppdateras löpande med bland annat mer detaljerad information om innehåll i de fackliga seminarierna den 7 juni.

Du kan även kontakta någon av följande personer:

Välkommen!
Arja Aalto, ordförande i NJS