Kallelse och inbjudan till NJS generalförsamling 2022

NJS generalförsamling äger rum …..