REGULAMIN III FESTIWALU "Czas na Kawę" Trójmiasto 14-22 kwietnia 2018r.

1. Organizator: "UNIKAT" Grażyna Zbrzeźniak, ul. Nowiny 48B 80-020 Gdańsk

NIP 583-178-45-96

REGON 191202310

2. Dane kontaktowe: Grażyna Zbrzeźniak, tel. 501 271 931

mail: czasnakawetrojmiasto@gmail.com

3. Miejsce : Teren Trójmiejskich Kawiarni i Restauracji

4. Termin: 14-22 kwietnia 2018 r.

5. Uczestnicy: kawiarnie, restauracje, restauracje hotelowe,  lunch bary.

6. Warunki uczestnictwa:

Podstawą udziału w imprezie jest dokonanie następujących czynności:

- wypełnienie i wysłanie mailem wypełnionego formularza zgłoszeniowego (lub zgłoszenie na miejscu) do dnia 25 marca 2018r.

- podanie danych osoby reprezentującej kawiarnię

- wpłaty całości należności na konto organizatora Festiwalu lub zapłata gotówkowa do 3 dni od dnia wystawienia faktury.

- przesłanie na maila logo firmy, zdjęcia oraz innych informacji niezbędnych w celu promowania kawiarni

- przesłanie zdjęcia oraz opisu dań festiwalowych do dnia 25 marca 2018 r.

- umieszczenie informacji o udziale kawiarni w FK na swojej stronie www oraz na FB i Instagramie niezwłocznie po podpisaniu umowy w celu promocji festiwalu.

- Obniżenie ceny w czasie trwania festiwalu (14-22 kwietnia  2018 r. ) na wybrane kawy, herbaty, napoje  i desery. Ceny festiwalowe muszą być niższe od cen z Państwa karty. Można również podać mniejszą degustacyjną porcję (ale trzeba to zaznaczyć w ofercie)

 We wszystkich lokalizacjach będą obowiązywały identyczne ceny festiwalowe: zestaw #Solo 12 pln (pojedynczy: kawa + deser), zestaw podwójny  #wDuecie 20 pln

 - Akceptacja oznaczenia lokalu jako Kawiarni Festiwalowej w widoczny sposób dokładnie określony przez organizatora Festiwalu, wykorzystując dostarczone materiały. Kawiarnia musi być oznaczona przez dni trwania Festiwalu, wskazane jest również by oznaczenia były obecne również przed i na kilka dni po Festiwalu.

- Informacja o Festiwalu Kawy oraz szczegółach wydarzenia (data, program, cena kawy, konkursy towarzyszące, itp.) na stronie internetowej kawiarni oraz prowadzonych przez nią portalach społecznościowych.

-  Zachęcanie znajomych do czynnego udziału w festiwalu. Wzajemne polubienie profili w mediach społecznościowych w celu zwiększenia zasięgu informacji o wydarzeniu.

 - Udział w konkursie na Najsympatyczniejsza Kawiarnię wybraną przez głosowanie klientów kawiarni;

- Przekazanie minimum 2 Voucherów na kawę i deser o wartości 15pln jako nagrody dla klientów.

-  przekazanie 2 voucherów na zestawy  festiwalowe #Solo o wartości 12 zł dla Recenzentów w celu zrobienia zdjęć i recenzji na stronie wydarzenia, FB i Instagramie.

7. Opłata za uczestnictwo:

Pakiet podstawowy: 350,00pln netto +23%VAT

- udział w Festiwalu Kawy "Czas na...Kawę" w dn. 14-22 kwietnia 2018 r.

- prezentacja na  stronie wydarzenia na FB oraz na FP zawierający opis kawiarni, zdjęcie wraz z linkiem do FP lokalu. (1post)

- Informacja na Instagramie wydarzenia zdjęcie  menu i opis. (1 wpis)

- prezentacja na stronie www, krótki opis, zdjęcia, adres, link do FB, Instagrama, www

- prezentacja menu festiwalowego na www, FP, Instagramie (po 1 wpisie)

- umieszczenie logotypu kawiarni na  stronie www, FB i materiałach promocyjnych

- recenzja z wizyty w Kawiarni na stronie www, FP oraz na stronie recenzenta (1 wpis)

- plakaty i materiały reklamowe dotyczące Festiwalu

- Możliwość promocji organizowanych przez kawiarnię imprez towarzyszących takich jak degustacje, pokazy, wykłady.

 - wpisy w mediach społecznościowych na temat kawiarni zarówno przed jak i w trakcie trwania festiwalu

- filmik reklamowy promujący wydarzenie

- reportaż z wydarzenia promujący festiwal.

- obecność  kawiarni wraz z linkiem do strony w mini książce kucharskiej w formie pdf, która będzie przygotowana do pobrania dla wszystkich fanów festiwalu na zakończenie eventu.

 

Pakiet rozszerzony: 450,00pln netto + 23%VAT

 - promocja lokalu również po zakończeniu Festiwalu Kawy, możliwość umieszczania na    profilu informacji na temat wydarzeń i promocji w kawiarni. (2 wpisy)

8. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Festiwalu w mediach społecznościowych i innych dostępnych miejscach.

9. Organizator ma prawo do dokonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas trwania festiwalu na terenie lokali oraz wykorzystania tych materiałów do celów reklamowych.

9. Informacje dodatkowe

- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych na konto (lub gotówką) wszelkich należności oraz voucherów.

- W przypadku rezygnacji z udziału w FK przez uczestnika opłata nie jest zwracana

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, jednak w formie publikacji na stronie www