. Әдебиеттер және оқыту құралдарының тізбесі:

7.1 Негізгі әдебиеттер:

 1. Б.Хасанұлы., А.А.Қасымбек., А.Қ.Қаныбекова. Қазақ тілі. Астана, 2014/жаратылыстану-математикалық бағыт
 2. Г.Ә.Сәркесе. Тіл мәдениеті. Павлодар, 2011
 3. Қ.Б.Сарбасова. Қазіргі қазақ тілінің (лексикология және фразеология). Алматы, 2012
 4. Т.Ермекова. Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі. Астана, 2012
 5. Ш.Құрманбайұлы. Тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі қазақ тілі білімі. Алматы, 2011
 6. С.Қалыбекова. Қазақ тілі. Қарағанды, 2011
 7. Р.Әбішева. Қазақ тілі:фонетика саласы бойынша жаттығулар жинағы. Алматы, 2011
 8. О.Айтбайұлы. Қазақ тіл білімінің терминологиясы мәселелері. Алматы, 2013

    7.2 Қосымша әдебиеттер:

 1. Б.Сағындықұлы. Қазақ тілінің тарихы. Алматы, 2011
 2. А.Қалыбекова. Қазақ халқы тәрбиесінің асыл мұрасы. Алматы, 2011
 3. А.Ә.Осман.  Тіл тәуелсіздігі – ел болашағы. Алматы, 2011
 4. Д.С.раев. Қазақ шешендігі философиясы. Алматы, 2011
 5. Ж.Сәрсенбаева, Б.Мұқатай. Қаза көркем сөзінің шеберлері. Қарағанды, 2011
 6. М.Майлықұтова. Алаш публицистерінің әліпби туралы пікірталасы. Алматы, 2011

        7.3  Оқытудың қосымша ұсыныс құралдары: