Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Leonidas Oy

Hämeenkatu 16 A 11, 33200 Tampere

Puhelin: +358 45 630 1841‬

Sähköposti: info [at] leonidasoy.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Kalliomäki,

HR Business Partner

Hämeenkatu 16 A 11, 33200 Tampere

Puhelin: +358 45 630 1841‬

Sähköposti: Johanna Kalliomäki [at] leonidasoy.fi

3. Rekisterin nimi

Leonidas Oy:n työnhakijarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekrytointitarkoituksessa. Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysaika

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Tiedot säilytetään 5 vuotta niiden saamisesta. Tietojen poisto toteutetaan määräajoin kerran vuodessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakija syöttää tietonsa www.leonidasoy,fi -sivustolla olevan hakulomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoihin on pääsy vain niillä erikseen nimetyillä henkilöillä, joilla on siihen tarve työtehtäviensä puolesta. Rekisteri on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. tiedonsiirron ja tietokannan salaus, käyttäjäkohtaiset salasanat).

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista, mikäli jokin tieto on väärä. 

12. Muut henkilötietoihin liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus