Het lezen van de Bijbel:  In dit seizoen staan we stil bij het thema ‘tot bloei komen’. Het lezen van de Bijbel is hierin een belangrijk middel. In verschillende workshops willen we hierbij stil staan. Kies iets wat bij je past, waar je benieuwd naar bent of waar je hart sneller van gaat kloppen. Je kunt dit keer maar kiezen voor 1 workshop zodat we ruim de tijd kunnen nemen. Geef voor de zekerheid ook een tweede keus aan, mocht om wat voor reden dan ook een workshop komen te vervallen dan is het in ieder geval duidelijk waar je bij ingedeeld kunt worden.

Moeilijke teksten, wat moet ik er mee

Allemaal kom je wel een teksten tegen in het Woord van God die je niet kunt plaatsen, verwarren of in het ergste geval doet twijfelen.

Koning David bijvoorbeeld in 2 sam 8:2 meet zijn vijanden de maat en bepaald wie blijft leven en wie gedood wordt. Wat moet je hier nu mee?

Al die oorlogen in het Oude Testament, geslachtsregisters, mannen die meerdere vrouwen hadden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Zelf heb ik ook verzen gelezen in de Bijbel waar ik niet mee uit de voeten kon.   Soms duurde het jaren voordat ik zicht kreeg op de bedoeling en achtergrond van een geschiedenis en sommige begrijp ik nog steeds niet. In de carrouseldienst van maart wil ik een aantal moeilijke Bijbelgedeelten/thema’s  behandelen en laten zien hoe je hiermee om kunt gaan.  Nieuwsgierig? Tot dan..

De Bijbel draait om Christus:   Filippus merkt dat de minister van financiën de tekst die hij aan het lezen is in het Oude Testament niet begrijpt.  Vanuit dat gedeelte vertelt Filippus dan over Christus. Onze hele Bijbel ademt Christus uit, we komen Hem overal tegen. In deze workshop gaan we schat graven en zullen we samen ontdekken of we nu in de boeken van Mozes lezen of de profeten of een brief van Paulus opslaan. De Bijbel draait om de hoofdpersoon Christus. Als dat zo is wat betekent dat dan voor ons leven………

Mini Handlettering workshop met Dorothea en Wijtze Valkema

In deze creatieve workshop ga je aan de slag met handgeschreven letters. Met krijt, stift of fineliner ga je een (korte) tekst, woord of kreettekenen op één van de verschillende materialen die we meenemen. Onder andere kaarten, potjes met etiket en porselein. We laten voorbeelden zien en nemen boekenmet inspiratie mee. Na afloop kan het kunstwerk mee naar huis. Hopelijk tot ziens op 11 maart!

De Bijbel lezen met zoekers

Over Bram: Mijn naam is Bram van Putten. Ik ben getrouwd met Heleen, en wij wonen in Kampen. Van huis uit ben ik oudtestamenticus. Op verschillende plekken geef ik onderwijs, onder andere op de ETS. En ik verzorg ik trainingen voor kringleiders: hoe leid je een gesprek over de Bijbel, hoe bereid je dat voor en hoe doe je de Bijbel recht. Of je nu kringleider bent van een kring met enkel christenen of ook met zoekers. Bijbel lezen heeft mijn hart!

De Bijbel lezen met zoekers is zeer inspirerend, weet ik uit ervaring: open gesprekken, mooie ontmoetingen en nieuwe ontdekkingen in de Bijbel. Dat geldt zowel de zoeker als de gelovige!

Je hebt mensen in je netwerk met wie je spreekt over God, de Bijbel en geloven. En je wilt met hen een stap verder zetten. Maar, hoe dan? Zou dat kunnen door samen de Bijbel te lezen? Hoe nodig je hen daar dan voor uit? En, als ze ‘ja’ zeggen, hoe ziet een gesprek met hen over een gedeelte uit de Bijbel er uit? Wat doe je wel? En, wat doe je niet? Welke hulpbronnen zijn er?

Over deze vragen gaat de workshop. Hartelijk welkom!

Workshop Bijbelgebruik

In Deuteronomium 18: 20 lezen wij: “Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.” Betekent dat dan dat wij nu ook deze straf in de praktijk moeten brengen? En als we dat bizar of fout vinden, waarom was dit gebod er dan en wat moeten wij ermee?

Of in Efeze 4: 11  staat: “En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.” Betekent dit nu dat er geen andere taken of bedieningen in de gemeente kunnen bestaan?  Hoe gaan wij om met wat we lezen in de Bijbel? Kunnen wij de kloof overbruggen die er bestaat tussen onze tijd en die van de Bijbel, namelijk ongeveer 2000 jaar of meer? Of de grote cultuurverschillen, de grote verschillen in het klimaat, de wetgeving en ga zo maar door?

In de workshop Bijbelgebruik willen we met elkaar nadenken over de manier waarop wij met de Bijbel omgaan en zo goed mogelijk de kloof kunnen proberen te overbruggen om zo te ontdekken op welke manier de Bijbel voor ons nog steeds relevant is. Vooral gericht op gemeenteleden die actief zijn in het bijbelgespreksgroepen of ander onderwijs.

Deze workshop wordt gegeven door Eric Poelman

Workshop ‘Gezinsmomenten die geloof versterken’

 Hoe creëer je gezinsmomenten waarbij Bijbellezen, bidden, het geloofsgesprek of andere aspecten van het leven met God centraal staan? Hoe houd je deze momenten fris en sprankelend? Wat is het belang van deze gezinsmomenten voor het geloof van je kind(eren) en het gezin als geheel? Waar haal ik de tijd vandaan om gezinsmomenten te hebben?

In deze workshop krijg je praktische handvatten rond betekenisvolle gezinsmomenten. Daarnaast delen we elkaars ervaringen op dit gebied. Je maakt (met je partner) en met jezelf de afspraak om in ieder geval één werkvorm uit te proberen. Je kiest daarvoor een werkvorm waarvan jij het vertrouwen hebt dat deze vorm bijdraagt aan meer Bijbellezen, gebed, geloofsopbouw en/of geloofsgesprek binnen het gezin.  Je kunt nu alvast de eerste stap in de goede richting zetten. Meld je aan!