Regulamin zabawy “Książka do pary”

 1. Organizatorem zabawy jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą przy al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek.
 2. Zabawa trwa od 11.02.2019 do 14.02.2019 do godziny 15.00.
 3. Zabawa przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie karty czytelnika. (Jeśli ktoś nie posiada karty może ją założyć i wziąć udział w zabawie).
 5. Zabawa polega na wypożyczeniu w dniach 11-14 lutego przynajmniej jednej książki i wypełnieniu poniższego formularza.    

IMIĘ I NAZWISKO

MOJA KSIĄŻKA DO PARY - WPISZ TYTUŁ

NUMER TELEFONU

KLAUZULA INFORMACYJNA                                                                                                                                 

       Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą we Lwówku przy al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,        
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Czekała, e-mail: biblioteka_lwowek@wp.pl        
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia zabawy “Książka do pary” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podanie         danych jest dobrowolne jednak konieczne do  udziału w zabawie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą usunięte po przeprowadzeniu zakończeniu zabawy.

 ………………………………………………

                                                                             podpis

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w przypadku gdy zostanę zwycięzcą w zabawie.

                                                                                      ……………………………………….

                                                                                                                podpis

 1. Wypełnione formularze wezmą udział w losowaniu nagrody - tortu walentynkowego.
 2. Tort będzie do odbioru 14 lutego w godzinach 15.30-20.30.