Paràgraf 203 de 204

Sigui com sigui, l’avenç de qualsevol d’aquest escenaris, requerirà l’assumpció de la complexitat de tot procés històric, la construcció d’un consens estratègic que ens permeti recuperar la iniciativa, l’articulació d’àmplies majories, i la defensa del diàleg com a forma de resolució política dels conflictes, la mobilització constant, l’impuls d’espais de sobirania, i una tasca incansable per la internacionalització de la nostra causa, que no és altra que la causa de la llibertat.

Sigui com sigui, l’avenç de qualsevol d’aquest escenaris, requerirà l’assumpció de la complexitat de tot procés històric, la construcció d’un consens estratègic que ens permeti recuperar la iniciativa, l’articulació d’àmplies majories, i la defensa del diàleg com a forma de resolució política dels conflictes, la mobilització constant, l’impuls d’espais de sobirania, i una tasca incansable per la internacionalització de la nostra causa, que no és altra que la causa de la llibertat.