Formulari enquesta alumnes

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Opines que quan s'aprèn a distingir els sons, es pronuncia millor i es corregeixen faltes d'escriptura?. Nombre de respostes: 29 respostes.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Creus que una app de fonètica, pot ajudar a fixar pronunciacions difícils?. Nombre de respostes: 29 respostes.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quins sons et semblen més complexos?. Nombre de respostes: 29 respostes.

"Carta als reis". Pots posar aquí tot el que t'agradaria que fes una app de català

Que al escribir las faltas de ortografía mediante sonido se escuche correctamente.

Accés als diccionaris d'interès general (DIEC, optimot...)

El que demano seria per a una app força avançada, però estaria bé que els estudiants poguessin gravar el so i que la app els digués de l'1 al 10, per exemple, com l'han fet. Es podria fer amb son o amb estructures més complexes com frases senceres. L'app podria detectar on s'ha equivocat l'estudiant i indicar-hi.

Alguns dels sons més complexos per a mí son "ll", "g" i "j". Aquests poden estar dins l'app també.

Normes fixes sense excepcions i aprendre me les de memòria. No hi ha res més útil.

Vocabulari, conjugacions dels verbs, els falsos amics i diferències principals amb el castellà

Conjugar els verbs amb totes les possibilitats de pronoms febles

La pronunciació de cada zona dels països catalans crec que és important mantenir-la i jo proposo que en la app estigui representat

Pronoms febles,

Una mena de joc on es proposessin paraules i es puntués la pronunciació podria ser divertit

Activitats de fonètica

Apprèn