PROGRAMA EOIES 19/20

Benvolguts pares i mares,

La present circular és per informar-los del calendari de matrícula per als exàmens de l’EOIES i els documents necessaris per dur-la a terme.

Els alumnes s’han de matricular del 29  de gener al 12 de febrer emplenant la sol·licitud d’inscripció online  https://eoipalma.com/preinscripcio-i-matricula/matricula-programa-eoies/   i han d’entregar a consergeria de  l’IES la següent documentació:

  1. Fotografia
  2. Resguard de matrícula. (Full d’inscripció)
  3. Fotocòpia del DNI o NIE.
  4. Resguard de pagament de les taxes.

S’emplena el document online (model  046) i després es fa el pagament online o s’imprimeix el document emplenat i es fa el pagament en les següents entitats bancàries (Banca March; CaixaBank; BMN-Sa Nostra; Banco Popular (Banc de Crèdit Balear); Cajamar; Colonya Caixa de Pollença).

https://www.atib.es/TA/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133

https://www.atib.es/TA/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7511

Calendari de les proves

        -B1     26 de maig 16 h

-B2.1  dates per determinar.

-B2.2   28 de maig 16h

Per a més informació, trobareu un tutorial

https://eoipalma.com/preinscripcio-i-matricula/matricula-programa-eoi-cepa/tutorial-matricula-eoies-com-enregistrar-les-dades-personals-i-de-matricula/

A la pàgina web del nostre centre també hi trobareu aquesta informació.

Si teniu dubtes, per favor, posau-vos en contacte amb Lola Ceva (anglès)  o Carmen Solís (francès).

 

NOTA: En el cas que els enllaços no funcionin  a la pàgina web del nostre centre anau a l’adreça de l’EOI  (https://eoipalma.com)  i preneu Preinscripció i matrícula, i després Matrícula programa EOIES.