ÕPPEKAVA        robogo_NEW2.png        2019/2020


0 aste (5—6 aastat)

Arendavad mehhanismid

Kursuse eesmärk — laps tutvub mehhaanika, tehnika ja matemaatika maailmaga. Lapsel arenevad sotsiaalsed ja koostöö oskused, mis võimaldavad tal olla edukas koolis ja edaspidises elus.

Kursuses sisu:

Kasutades LEGO Education kogemusi valmistasime ette kursuse väikelastele, mis võimaldab neil avastada matemaatika, füüsika ja dünaamika maailma läbi erinevate meeskonna- ja koostöö ülesannete. Ühise konstrueerimise käigus julgustavad lapsed üksteist loovalt mõtlema ja lahendama ülesandeid. Konstrueerides ja oma loodud konstruktsiooni lahti võttes, õpivad nad katsetama ja kogevad põhjus- tagajärg seoseid. Klotsid, kujukesed ja teised detailid aitavad lastel läbi kaasava ja praktilise metoodika, mõista abstraktseid mõisteid nagu näiteks liitmine ja lahutamine.

Kursus tutvustab lastele lihtsaid mehhanisme ja füüsika reegleid. Lapsed õpivad tundma rataste ja hammasrataste, kangide, klambrite, telgede, plastik plokkide, kaalude, purjede ja tiibade tööd ja toimimist. Samuti tutvutakse mõistetega nagu jõud, ujuvus, tasakaal, kiirus ja pikkused.

Koolieelikute tegevusi läbi viies kasutame mängulisi ja rühmatöö võtteid, mis arendavad lastes suhtlemisoskust ja loovust.


1 aste (6—7 aastased)

WeDo robotid

Kursuse eesmärk — läbi konstrueerimise ja programmeerimise arendada lastes loova ja kriitilise mõtlemise oskust, meeskonnatööd ja suhtlemisoskust.

Kirjeldus:

See kaasahaarav kursus tutvustab lastele visuaalse programmeerimise ja konstrueerimise aluseid. Lapsed loovad klassiruumis, lihtsate andurite ja mootorite abil tehnilisi robomudeleid ja kõikvõimalike konstruktsioone. Luues ja “elustades” üle 30 erineva konstruktsiooni õpilased omandavad mõisteid erinevatest teadusharudest: matemaatika, tehnoloogia, informaatika, ümbritsev keskkond, kirjandus jne.

Teadmised omandatakse läbi projektiõpe. Pakkudes õpilastele spetsiaalseid praktilisi ülesandeid suunama neid avardama oma loomevõimet, uudishimu, kriitilist mõtlemist ja ebastandartsete ülesannete lahendamist. Me loome lastele keskkonna, kus nad siiralt armastavad õppida ja oskavad saavutada püstitatud eesmärke.


2 aste (7—8 aastased)

WeDo 2.0 robotid

Kursuse eesmärk — tehniliste distsipliinide jätkukursus. Õpe toimub läbi konstrueerimise ja visuaalse programmeerimise.

Kirjeldus:

Kasutades temaatilisi ülesandeid toimub üleminek uuele õpitasemele.

Kasutame lastele alateadlikult tajutavat visuaalset programmeerimiskeelt ja lihtsasti ümberpaigutavaid ikoone programmikoodi  ja uute mudelite loomiseks. Mitme tunni vältel ehitavad õpilased  mudelit; ehituse erinevates etapis tehakse mitmesuguseid uurimusi. Tulemuseks on mitte pelgalt valminud mudel, vaid ka selle presentatsioon kaaslastele.

Kursus sisaldab õppeprojekte koos töölehtedega, tänu millele on sellised valdkonnad nagu füüsika, tehnoloogia, projekteerimine, majandus ja matemaatika lihtsad ja huvitavad.


3 aste (8—9 aastased)

Teadus Legoga

Kursuse eesmärk — tutvustada lastele pneumaatika ja energeetika aluseid. Teades, kuidas lapsed loomupoolest tunnevad avastamishuvi maailma vastu, milles nad elavad, oleme väljatöötanud kursuse “Teadus Legoga”.

Kirjeldus:

Selle kursuse raames süvenevad lastel teaduslikud ja tehnilised teadmised ning oskused. Lapsed muutuvad üha enesekindlamaks ja oskavad uhkusega selgitada ning põhjendada oma seisukohti, viia läbi katseid ja mõelda välja lahendusi neid köitvatele ülesannetele.

Pumpade, pneumaatiliste silindrite, manomeetri, õhkklappide ja balloonide abil luuakse palju uusi mudeleid. Kursuse raames omandavad lapsed mõisted nagu rõhk, kineetiline ja potentsiaalne energia.

Õpilased saavad rohkem teadmisi energeetikast, taastuvenergia allikatest: tootmispõhimõtetest, edasikandmisest, säilitamisest, tranformeerumisest ja kasutamisest. Õpilased õpivad selgeks päikesepatarei, tuulegeneraator ja hüdroturbiinide töö.


5 aste (9+ aastat)

Mindstorms robotid

Kursuse eesmärk — innustada noori insenere õppima süvendatult programmeerimist, konstrueerimist ja robotehnikat. Õpetada lastele kriitilist mõtlemist ja arendada oskuseid, mida läheb vaja digitaalses tulevikus.

Kirjeldus:

Peamine kursusel kasutatav tarkvara on rajatud LabVIEW programeerimiskeelele, mida kasutavad teadlased ja insenerid terves maailmas. Programm on spetsiaalselt kohandatud õpilastele ja arvestab kõiki viimase aja kasutajaliideseid. Interaktiivne programmeerimine graafiliste programmiblokkide abil annab edasisteks programmeerimisõpinguteks tugeva aluse. Robot Education aitab lapsi esimesest sammust kuni süvendatud programmeerimiseni.


6 aste (10+ aastat)

Mindstorms projektid

Kursuse eesmärk — anda õpilasele võimalus mõelda ja tegutseda kui päris teadlane ja insener.

Kirjeldus:

Antud kursus sobib suurepäraselt õpilastele, kellel on plaanis kaitsta uurimustööd koolis. Projektide teemad on mitmekülgsed: ökoloogilised projektid, astronoomia, tehnoloogia ja matemaatika.

Kursus järgib teaduslike uurimustööde täpseid nõudeid, mida rakendavad oma töös insenerid, kes tegutsevad erinevates teadusharudes. Projekti protsess annab võimaluse õppeprotsessi struktureerimiseks. Õpilased saavad juhendajalt soovituslike suunamisi: kontseptsiooni lühitutvustus ja rakendusvaldkonnad igapäeva elus. Õpilastele demonstreeritakse videoid, millelt on võimalik näha roboteid, kes tegutsevad reaalsetes olukordades. Tegevuse tulemiks on õpilaste enda projekteeritud, ehitatud, programmeeritud, läbitestitud, modifitseeritud mudel, mille nad esitlevad ja kaitsevad rühmakaaslaste ees.

Kõik meie otsused on seotud igapäeva eluga, tänu millele õpilased mõistavad hõlpsasti ühe või teise mehhanismi toimimist ja füüsikalise nähtuse olemust. Õpilased tajuvad kiiresti, teaduse olulisust ja jätkavad 21 saj. oluliste suhtlusoskuste, ülesannete lahendamise oskuste, loomingulise ja kriitilisi mõtlemise oskuste ning projektijuhtimise oskuste arendamist.


www.ogogo.ee        |        info@ogogo.ee        |        +372 6606040        |        fb.me/ogogo.ee