Відповідно до ч. 4 статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Бершадська міська рада повідомляє, про оприлюднення аналізу регуляторного впливу та проекту рішення Бершадської міської ради «Про затвердження  розрахованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення Дочірньому підприємству «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал » для будинків по вул..Покровська, 4 та вул..Покровська,6

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня опублікування проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу. Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій формі:

Поштою за адресою: 24400, м.Бершадь, вул..Героїв України,23

На електронну адресу: bersh-miskrada@ukr.net

Аналіз регуляторного впливу  проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської  ради «Про затвердження  розрахованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення Дочірньому підприємству «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал » для будинків по вул..Покровська, 4 та вул..Покровська,6»

 

         Даний аналіз регуляторного впливу  проекту регуляторного акту розглянутий на виконання вимоги Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання  зауважень та пропозицій по вищезазначеному рішенню

 

1 . Визначення та аналіз проблеми

 

         Одним з видів діяльності ДП «Бершадьводоканал» є надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним установам і організаціям та іншим споживачам м. Бершадь .

        У зв'язку з передачею на обслуговування ДП «Бершадьводоканал» водопровідно-каналізаційних мереж ПАТ «Бершадського районного підприємства «Агромаш», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши матеріали надані ДП «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»,  а також з метою надання своєчасних та якісних послуг абонентам та стабільної фінансово-господарської діяльності підприємства,  виникає необхідність   для розроблення та затвердження тарифів  на послуги водопостачання та водовідведення ДП «Бершадьводоканал» для подальшого обслуговування жителів будинків по вул..Покровська, 4 та вул..Покровська,6.

         Законами  України «Про житлово-комунальні послуги»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги   належить  до повноважень  органів місцевого самоврядування.

         ДП «Бершадьводоканал» розроблено та пропонується для забезпечення наступний тариф:

  1. водопостачання – 10,63  грн/м3 з ПДВ
  2. водовідведення – 35,32 грн/м3 з ПДВ

2. Мета  та завдання регулювання

 

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг водопостачання та водовідведення жителям будинків по вул..Покровська, 4 та вул..Покровська,6 ;

- забезпечення беззбиткової  діяльності ДП «Бершадьводоканал» шляхом встановлення тарифів на послуги водопостачання  та водовідведення до рівня економічного обґрунтованих витрат;

- інформаційне забезпечення усіх груп, кого стосується прийняття даного рішення.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

         Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:

-         збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих  тарифів. Дана альтернатива є неприйнятною оскільки порушуються вимога чинного законодавства щодо затвердження тарифів;  

-         затвердити тарифи на послуги нижчими від економічно обґрунтованого розміру та передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшкодування різниці між затвердженими та економічно обґрунтованими розмірами тарифів. Дана  альтернатива не є  оптимальною, оскільки у міському бюджеті не передбачено кошти на покриття даних витрат;

-         встановлення економічно  обґрунтованих тарифів, які пропонуються до розгляду. Дана альтернатива  є  оптимальною.

         Аналіз  вищевказаних альтернатив показує, що вирішення проблеми можливе лише в разі   встановлення вартості послуг з водопостачання та водовідведення на запропоновану економічно обґрунтованому рівні.

 4. Механізм та заходи, які  пропонуються застосовувати для розв’язання проблеми

 

         Встановлення тарифів   на послуги водопостачання та водовідведення з метою забезпечення  відшкодування економічно обґрунтованих  витрат на постачання питної води та відведення стоків.

         Даним регулярним актом забезпечуються збалансованість інтересів   споживачів послуг та ДП «Бершадьводоканал» :

-         споживачам забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги водопостачання та водовідведення;

-         ДП «Бершадьводоканал» забезпечується  відшкодування вартості послуг ;

-         створюються умови стабільної роботи ДП «Бершадьводоканал».

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

         Дане рішення передбачає встановлення економічно  обґрунтованих   тарифів на послуги водопостачання та водовідведення , що позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства та підвищить якість надання послуг.

         Основним  ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного  акта є подальше підвищення  цін на паливо-мастильні матеріали, електроенергію підвищення мінімального  рівня заробітної плати, податків та інших витрат.

 6. Визначення очікувальних результатів від прийняття регуляторного акта

 

         Регулювання впливу на кожну з трьох базових сфер:

 

 -         інтереси споживачів послуг з водопостачання та водовідведення;

-         інтереси органу місцевого самоврядування ;

-         інтереси суб’єкта господарювання.

 

7. Строк  дії регуляторного акта

 

         Строк дії запропонованого регуляторного акта  необмежений. Зміни вноситимуться в разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Відстеження результатів регуляторного акта

 

         Відстеження результативності регуляторного акта буде  здійснюватися виконавчим комітетом міської ради . Базове відстеження проводиться на етапі його підготовки. Повторне  відстеження проводиться через два роки з дня набрання чинності.

 

Виконавець:

провідний спеціаліст з економічних питань                        П.Цимбалістий

Погоджено:

начальник юридичного відділу                                        І.Красиленко