Opetuksen digitalisointi-verkkokoulutus Meri-Pohjolan opistopiirille!

Ennakkokysely koulutuksen osallistujille

https://forms.gle/nTvinqtw4AzQaTGP9

Vastaathan kyselyyn 15.9.mennessä!

Koulutuksen aineistot ja tallenteet

https://padlet.com/ilonaoppija/meripohjola

Alustus teemaan - Digitaaliset palvelut, sovellukset ja oppimisympäristöt

Kesto: 2h

Aika: 17.9. klo 10-12

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/CPzfhweFhz8ajuSCA

Etäyhteys: https://ilonait-fi.zoom.us/j/99868292190

Koulutusosion tavoite: 

Tavoitteena on laajentaa vapaan sivistystyön opetushenkilöstön näkemystä opetuksen digitalisointiin liittyen.

Koulutusosion sisältö:

Koulutusosiossa käymme läpi monipuolisesti opetuksen digitaalisia mahdollisuuksia ja opetuksessa käytettäviä palveluja vapaan sivistystyön erityispiirteet huomioiden.. Teemoina mm. vuorovaikutuksen rikastaminen ja opetuksen saavutettavuus.

Tutustumme mm. seuraaviin palveluihin

Google Classroom

Google Meet

Microsoft Teams

Zoom

Adobe Connect

Digitaaliset palvelut, sovellukset ja oppimisympäristöt käytännössä - Hands on!

Kesto: 2h

Aika: 1.10. klo 10-12

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/VFKeMuEurUVHxwjp7

Etäyhteys: https://ilonait-fi.zoom.us/j/99868292190

Koulutusosion sisältö:

Koulutusosiossa kokeillaan käytännössä ensimmäisessä koulutuspäivässä esiteltyjä digitaalisia palveluita.

Koulutusosion tavoite: 

Tavoitteena on lisätä osallistujien digitaalisia käytännön taitoja sekä madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön omassa opetustyössä.

Kokeilemme käytännössä mm. seuraavia palveluita (osallistujien tarpeet huomioiden):

Google Classroom

Google Meet

Microsoft Teams

Zoom

Digitaaliset palvelut ja sovellukset eri oppiaineissa

Koulutusosion sisältö:

Koulutusosiossa perehdytään digitaalisiin palveluihin ja menetelmiin eri oppiaineiden erityispiirteet huomioiden. Kuinka voin hyödyntää digitaalisuutta ja eri medioita (kuvaa, ääntä, videota) opettamassani aineessa. Koulutusosiossa tehdään itse pienimuotoisia käytännön kokeiluja. Painotuksena etäopetus.

Koulutusosion tavoite:

Osion tavoitteena on tutustua omaan oppiaineeseen sopivien digitaalisten palveluiden ja medioiden hyödyntämiseen  sekä madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön omassa opetustyössä.

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/KkXF2nfJkVKqeLK48

Etäyhteys: https://ilonait-fi.zoom.us/j/99868292190

a.Liikunta, tanssi ja teatteri 8.10. klo 10-12

b.Musiikki  8.10. klo 12:30-14:30

c.Visuaaliset taiteet 13.10. klo 10-12

d.Kielet 13.10. klo 12:30-14:30


Striimauksen perusteet

Kesto: 2h

Aika: 6.11. klo 10-12

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/Vc2UEbqnEtcYdEgh9

Etäyhteys: https://ilonait-fi.zoom.us/j/99868292190

Koulutuksen tavoitteena tutustua striimauksen perusteisiin, siinä käytettäviin palveluihin ja tarvittaviin lisälaitteisiin. Koulutuspäivässä pohditaan vapaan sivistystyön näkökulmasta striimauksen eri käyttötarpeita ja opitaan valitsemaan palvelut ja päätelaitteet eri striiimaustarpeisiin.

 

Striimauksen perusteet

Striimaus käytännössä tietokoneella (opetusstriimi) - Hands on!

Kesto: 2h

Aika: 20.11. klo 10-12

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/8TgiynaAzjhyizLj6

Etäyhteys: https://ilonait-fi.zoom.us/j/99868292190

Koulutusosion sisältö:

Koulutusosiossa toteutetaan käytännössä oma livelähetys tietokoneella. Käytettävinä palveluina esim. Google Meet, Zoom, Teams

Koulutusosion  tavoite

Koulutuksen tavoitteena on toteuttaa käytännössä oma livelähetys tietokoneella etäopetuksen näkökulmasta. Madalletaan kynnystä livetapahtumien ja etäopetusjärjestelmien hyödyntämiseen omassa opetustyössä.


Striimaus käytännössä mobiililaitteella (tapahtumastriimi) - Hands on!

Kesto: 2h

Aika: 1.12. klo 12-14

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/92btYhcXP4xrG2qv6

Etäyhteys: https://ilonait-fi.zoom.us/j/99868292190

Koulutusosion sisältö:

Koulutusosiossa toteutetaan käytännössä oma livelähetys mobiililaitteella valittulla sosiaalisen median palvelulla. Käytettävinä palveluina esim. Facebook, Instagram, Youtube.

Koulutusosion  tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on toteuttaa käytännössä oma livelähetys mobiililaitteella. Mobiilistriimia voidaan hyödyntää etäopetuksessa tai erilaisten  tapahtumien välittämisessä laajemmalle yleisölle. Samalla madalletaan kynnystä mobiilistriimin hyödyntämiseen omassa arjessa.

Osallistumisohje:

Koulutus järjestetään Zoom-järjestelmällä. Mikäli mahdollista niin lataa omalle päätelaitteellesi Zoom-työpöytäsovellus tai mobiilisovellus, mikäli osallistut mobiililaitteella. Varaa käyttöösi myös kuulokemikrofoni osallistumiseen!

Lataa työpöytäsovellus:

https://zoom.us/download

Mobiilisovellus Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Mobiilisovellus iOS:
https://apps.apple.com/fi/app/id546505307

Koulutuskokonaisuuden kouluttajana toimii Teemu Moilanen, Ilona IT Oy