ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до  рішення міської  ради “Про міський
бюджет на 2018 рік”


     Проект міського бюджету на 2018 рік сформовано з урахуванням вимог чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411, статті 77 Бюджетного кодексу України, проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». 

Прогноз доходів міського бюджету на 2018 рік

     До складу джерел доходів міського бюджету у 2018 році будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 69, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України  (зі змінами).        Прогнозні  обсяги  надходжень  по  кожному  із  визначених  доходних джерел   розраховані  із  їх  реальної  оцінки  за  попередні  базові  періоди  та прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік.При  формуванні  доходної  частини  міського  бюджету  враховано  зміни положень  до  Бюджетного  кодексу  України    та  Податкового  кодексу       України    в  частині   місцевих бюджетів.                

Структура доходів міського бюджету на 2018 рік

Обсяг доходів міського бюджету  на  2018 рік  прогнозується  в  сумі 26385 тис.. грн., з  них  доходи  загального  фонду – 25146 тис. грн., спеціального –1238 тис..грн..

Доходи загального фонду(без урахування міжбюджетних трансфертів)


Прогнозний  обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету  на  2018  рік  обраховано  в  сумі  20000,0 тис..грн.,  що   більше  планового виконання  за 2018 рік  на  1100,0 тис. грн. . 
   

Найменування

Сума (тис. грн.)

% в загальній кількості

 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

30,0

0,15

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

9,0

0,04

 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

1300,0

6,5

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

5600,0

28,0

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

800,0

4,0

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

2,0

0,1

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

120,0

0,6

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

100,0

0,5

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

420,0

2,1

 

Земельний податок з юридичних осіб

420,0

2,1

 

Орендна плата з юридичних осіб

540,0

2,7

 

Земельний податок з фізичних осіб

146,0

0,7

 

Орендна плата з фізичних осіб

423,0

2,1

 

Єдиний податок з юридичних осіб 

1660,0

8,3

 

Єдиний податок з фізичних осіб 

6000,0

30,0

 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

100,0

0,5

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

1300,0

6,5

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1017,0

5,1

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

13,0

0,01

 

ВСЬОГО

20000,0

100

 

 

 

                                ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО  ФОНДУ

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік (без міжбюджетних трансфертів) обраховані у сумі 1238,6 тис.грн., що більше планового  виконання за 2017 рік  на  359,2 тис. грн.

 

Найменування

Сума (тис. грн.)

Екологічний податок

20,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

20,0

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1098,6

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

100,0

Всього (без трансфертів)

1238,6

 

                                          ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ
Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік визначено в сумі 
26385 тис. грн., з яких 21321 тис.грн. – видатки загального фонду, 5064,1 тис. грн.  – видатки спеціального фонду.


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Видаткова частина загального фонду міського бюджету на 2018 рік

Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:

-  виплат по заробітній платі, виходячи з умов оплати праці, встановлених законодавством України, розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня  2018 року – 3723 грн.; 
- проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетною установами, відповідно до затверджених лімітів та діючих станом на 01.01.2018 року цін і тарифів.

      Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.
        У складі видатків по галузях передбачені кошти на реалізацію окремих міських програм і заходів, затверджених рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови. Фінансування цих програм в плановому бюджетному періоді буде здійснюватися в межах асигнувань по відповідній галузі.

                                       Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання працівників  виконавчого комітету  Бершадської міської ради  визначені у сумі 2912 тис.  грн. Асигнування на утримання органів місцевого самоврядування передбачені  більші уточненого плану за 2017 рік  на суму 567,4 грн.. Це пов’язано з збільшенням посадових окладів з травня 2017р., ростом мінімальної заробітної плати.

Освіта

У 2018 році видатки на утримання дошкільних навчальних закладів  передбачено в сумі 12878,9 тис. грн. в тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на дошкільну освіту в сумі 5060 тис. грн... Планується утримувати 3 дошкільних закладів (126,5 шт. од.).              Заробітна плата  працівникам  установ освіти запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає                       7692,1 тис. грн. та нарахування на заробітну плату 1715,2 тис. грн..

Видатки на харчування загального фонду заплановано  в сумі 796,2 тис. грн.. із розрахунку 40% вартості одного харчо дня, що становить для дітей дошкільних закладів – 9,6 грн., в садовій групі та 6,80 грн. в ясельній групі на одну дитину в день.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2017 рік в   загальній сумі 1883,7 тис. грн.

Інші витрати пов’язані з утриманням дошкільних закладів освіти – 791,7 тис.грн.  

   

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення 

На соціальний захист та соціальне забезпечення видатки в міському бюджеті  заплановані в обсязі 100,0 тис. грн., (в тому числі матеріальна допомога на  лікування,  допомога  на  поховання   безробітних, учасникам АТО )
На  фінансову  підтримку  громадської організацій  інвалідів  і  ветеранів в  міському  бюджеті  заплановані  кошти  в  обсязі 55,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ культури та мистецтва, проведення            культурно-освітніх заходів  місцевого значення враховано в загальній сумі 744,0 тис. грн. в тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету 86,5 тис. грн. За рахунок цих коштів планується фінансування  двох установ культури.                        

Заробітна плата  працівникам  установ культури запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає      433,6 тис. грн. та нарахування на заробітну плату 95,4 тис. грн..

Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з               урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2017 рік в загальній сумі                    63,0  тис. грн.

Щодо реалізації міської програми проведення культурно-освітніх заходів по Бершадській міській раді із загального фонду міського бюджету виділено 120,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

         У загальному фонді міського бюджету на 2018 рік передбачено видатки на проведення заходів з фізичної культури і спорту на реалізацію заходів програми розвитку фізичної культури і спорту на території ради в сумі – 126,0 тис. грн.


Житлово- комунальне  господарство           

Видатки по галузі житлово–комунального господарства передбачені у сумі 3450,0 тис. грн., в тому числі 2200,0 грн. на благоустрій міста, 1200,0 грн. на  поточний ремонт та утримання  доріг, 50,0 грн. на поточний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі.

Інші  видатки

Інші  видатки  заплановані  в  сумі  1055,1тис.  грн.,  в  тому  числі:

Спеціальний  фонд

Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету визначено у сумі 5064,1 тис. грн. в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3825,5 тис. грн.

Бюджет розвитку

    Видатки бюджету розвитку визначені у сумі 3945,5 тис. грн., з них за рахунок  продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення-100,0 тис. грн, за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту- 20,0 тис. грн., та  передачі коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку  (спеціального фонду)- 3825,5грн.

Видатки бюджету розвитку передбачені на :

Фонд охорон навколишнього природного середовища

В міському цільовому фонді охорони навколишнього природного середовища передбачені видатки на проведення природоохоронних заходів у сумі 20,0 тис.грн. Кошти будуть спрямовані  на придбання багаторічних зелених насаджень. 

Власні надходження

  За рахунок власних надходжень установ освіти  передбачається отримати  1053,6  тис. грн.,   від платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (батьківська плата).