УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Дванадцята сесія

 РІШЕННЯ  

від 21грудня  2018 р. № 579-12/2018

смт Делятин

Про затвердження Програми 
соціального захисту населення на 2019-2021 роки

 Заслухавши інформацію  голови Делятинської об’єднаної територіальної громади Клим’юка Б.Б., з метою поліпшення обслуговування найменш захищених категорій населення об’єднаної територіальної громади, забезпечення на території ради реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,селищна рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (додається).

2. Фінансування програми проводити в межах фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади.

3. Секретарю селищної ради Кухтарук В. Д. у тижневий термін розмістити прийняте рішення на сайті  Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади  та / або оприлюднити на інформаційному стенді селищної  ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків,інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики .

 

Селищний  голова                                                         Богдан Клим’юк

Додаток

до рішення селищної ради

від  21.12.2018 р. №579-12/2018

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Делятинської  об’єднаної територіальної громади

 на 2019-2021 роки


  1. Мета і завдання Програми

Метою програми соціального захисту населення  (далі - Програма) є вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних і малозабезпечених громадян об’єднаної територіальної громади, учасників Великої Вітчизняної Війни, учасників АТО, сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах, виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян, поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів.

 При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 Пріоритетні напрями Програми.

  1.  Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів та підтримки сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах, а також учасників АТО, установам і організаціям державної та комунальної власності
  2. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів.
  3. Підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, людей похилого віку, малозабезпечених громадян.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід селищних рад з даного питання.

 2.Фінансове забезпечення заходів Програми

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

селищний бюджет

інші джерела

2019

407,0

407,0

2020

700,0

700,0

2021

900,0

900,0

Всього

2007,0

2007,0

 Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 3.Очікувані результати виконання Програми

 Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить :

- поліпшити соціальний захист інвалідів, ветеранів праці, людей похилого віку, а також учасників АТО;

- поліпшити матеріально – технічну базу та забезпечить належне функціонування установ та організацій державної та комунальної власності;

4.Заходи щодо виконання програми соціального захисту населення

 4. Організаційно-правове забезпечення.

  1.  Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей загиблих військовослужбовців, одиноких непрацездатних громадян з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.
  2.  Проводити обстеження сімей зі складними життєвими обставинами, надання їм державної соціальної допомоги, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
  3.  Вживати заходів для надання одноразової матеріальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним та одиноким матерям, сім’ям зі складними життєвими обставинами, а також учасникам АТО, установам і організаціям державної та комунальної власності.
  4.  Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення об’єднаної територіальної громади  щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.

 

Селищний голова                                                                Богдан Клим’юк