Published using Google Docs
Generalforsamling 2020 Indkaldelse
Updated automatically every 5 minutes

Indkaldelse til Javagruppens ordinære

generalforsamling 2020

Javagruppens ordinære generalforsamling bliver afholdt tirsdag 25. februar 2020 kl 17.00 hos Lund & Bendsen, Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup.

Det er muligt at deltage via videoopkald (Skype) hvis man ikke har mulighed for fysisk fremmøde.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, ved fysisk fremmøde eller via et videoopkald, bedes du tilmelde dig ved at melde sig til på Copenhagen Javagruppen meetup eller skrive til info@javagruppen.dk, så vi er sikker på at have logistikken på plads.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde på samme lokation.

Javagruppens aktuelle vedtægter findes her: 

https://docs.google.com/document/u/1/d/1JDyBvy0gbkhfIn04bNMM8wa5hkEvQmeqyo6d4hp0RnA/pub

Med venlig hilsen

Martin Boel

Formand for Javagruppen

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning + godkendelse
 3. Kassererens beretning + godkendelse

  Regnskab:

  https://drive.google.com/file/d/144aRUT-NThIcngf_k0OkgLrgBTX24cci/view?usp=sharing


Ledelsesens regnskabs erklæring:

https://drive.google.com/file/d/1SR5QciEwTlzd_2xonk91hd29lGqXr1iy/view?usp=sharing

 1. Beretning fra evt. Udvalg

Der er p.t. ingen udvalg.

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal fremsendes til info@javagruppen.dk senest den 29. januar 2019.

Der er pr. 21. februar 2020 ikke modtaget nogen forslag.

 1. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår at kontingent for fuldt medlemskab er uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.

Bestyrelsen foreslår at kontingent for navngivet medlemskab er uændret kr. 1.000,00 årligt eksklusiv moms.

Bestyrelsen foreslår at kontingent for private medlemskab er uændret kr. 800,00 årligt eksklusiv moms.

Bestyrelsen foreslår at kontingent for studiemedlemskab er uændret kr. 0,00 årligt eksklusiv moms.

 1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ikke på valg:

Bestyrelsen konstituerer sig på ny efter valget.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes du skrive til: info@javagruppen.dk

Ifølge vedtægterne kan du også stille op på selve generalforsamlingen, men vi vil da gerne høre fra dig inden.

Der er pr. 21. februar 2020 ikke modtaget nogen opstillinger.

 1. Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

 1. Valg til evt. Udvalg
  Der er p.t. ingen udvalg, men såfremt der er interesse, nedsættes et aktivitetsudvalg.

 1. Eventuelt

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk - Javagruppen, Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup