FortnitePolska.pl

Regulamin Społeczności Fortnite Polska

Wprowadzenie

Fortnite Polska to największa Polska społeczność poświęcona grze Fortnite. Przed rozpoczęciem korzystania z naszych mediów prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem (Regulamin Społeczności Fortnite Polska). Określa on zbiór zasad i norm postępowania uczestnicząc w życiu naszej społeczności niezależnie od medium uczestniczenia. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie regulaminu, nie powinien korzystać z naszych grup, discordów oraz naszych innych mediów na których został umieszony. Regulamin może ulec zmianie, dlatego prosimy o systematyczne zapoznawanie się z jego treścią. Wszelkie wątpliwości prosimy o kierowanie tutaj.

Media i kanały należące do Społeczności Fortnite Polska

Oficjalna Strona Społeczności => fortnitepolska.pl/
Partnerzy Społeczności => fortnitepolska.pl/partnerzy 
Discord => discord.gg/JghEFqr 
Fanpage => facebook.com/fortnitepolska 
Twitter => twitter.com/FortnitePolska 
Grupa Battle Royale
facebook.com/groups/fortnitepl/
Grupa Ratowania Świata
facebook.com/groups/fortniteplratowanie/
Grupa Ratowanie Świata Wymiany / Save The World Trades, Trading
facebook.com/groups/fortniteplratowaniewymiany/
Grupa Konsole Xbox PS
facebook.com/groups/fortniteplkonsole/


Regulamin

 1. Podstawowe pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie Społeczności Fortnite Polska

 1. Społeczność, Społeczność Fortnite Polska - mechanizm, program, grupa, portal lub system teleinformatyczny będący częścią serwisu FortnitePolska.pl lub kierowany przez administrację serwisu FortnitePolska.pl
 1. Postanowienia ogólne

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zarządzania postami, wiadomościami publikowanymi w ramach Społeczności Fortnite Polska. Aby skutecznie zarządzać Społecznością Fortnite Polska, możemy wyznaczyć pracowników lub inne osoby które będą pełnić rolę moderatorów, administratorów Społeczności.
 2. Posty/wiadomości zamieszczane w ramach Społeczności Fortnite Polska są tworzone przez użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie potwierdzamy prawdziwości stwierdzeń zawartych w takich materiałach. Zastrzegamy sobie prawo do monitoringu zamieszczanych treści i możemy odpowiedzieć lub skomentować uwagi użytkowników, a także poddać edycji lub usunąć dowolne treści ze Społeczności Fortnite Polska, postępująć wyłącznie według własnego uznania. Fakt nieusunięcia jakiegoś materiału nie stanowi potwierdzenia jego słuszności lub akceptacji przez nas.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, dokładność, czas publikacji lub niezawodność informacji zamieszczanych w ramach Społeczności Fortnite Polska ani za stwierdzenia, wymiany, porady i/lub opinie wyrażone przez jej użytkowników (za wyjątkiem sytuacji określonych przez obowiązujące prawo). Użytkownik potwierdza, że wszelkie roszczenia związane z działaniami lub stwierdzeniami innego użytkownika będzie kierował wyłącznie do niego, a nie do nas.
 4. Pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania ze Społeczności Fortnite Polska lub niniejszego regulaminu należy kierować poprzez ten formularz kontaktowy.
 5. Uczestnicząc w życiu Społeczności Fortnite Polska akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu (nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania).Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie regulaminu, nie powinieneś korzystać z naszych grup, discordów oraz naszych innych mediów na których został umieszony niniejszy regulamin.
 6. Ta społeczność nie jest w żaden sposób powiązana z wydawcą lub deweloperami gry (Epic Games Inc.).
 7. Zakazuje się kopiowania treści regulaminu.
 8. Regulamin może ulec zmianie, dlatego prosimy o systematyczne zapoznawanie się z jego treścią.
 9. W sprawach spornych, konfliktowych i niewyjaśnionych lub nieobjętych regulaminem ostateczny i niepodważalny głos ma administracja Społeczności Fortnite Polska.
 1. Użytkowanie Społeczności Fortnite Polska

 1. Każdy z użytkowników korzystający ze społeczności powinien traktować inne osoby z szacunkiem. Powinien akceptować i tolerować poglądy innych.
 2. W ramach Społeczności nie wolno zamieszczać treści szkalujących, zastraszających, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem pod innym względem. Nie wolno także publikować materiałów, które mogłyby naruszać nasze prawa lub prawa innych osób (np. prawa własności intelektualnej, prawo do poufności lub prywatności) lub wyrządzić komukolwiek szkody.
 3. Nie wolno podszywać się pod innych użytkowników, administrację, moderację, osoby znane, osoby publiczne, wyrażać opinii w ich imieniu, używać w stosunku do innych użytkowników sformułowań powszechnie przyjętych za obraźliwe, zamieszczać treści mających na celu wpłynięcie w sposób negatywny na ich wizerunek lub mających na celu wywołanie niepożądanych zachowań antyspołecznych (trollowanie), takich jak ośmieszanie, obrażanie, oczernianie i inne.
 4. W ramach Społeczności użytkownicy są zobowiązani przestrzegać zasad Netykiety.
 5. Korzystając ze Społeczności użytkownicy posługujący się nazwami użytkowników, nickami, lub innymi nazwami ich identyfikującymi zobowiązani są do używania nazw jednolitych, czytelnych, nie wulgarnych, nie uderzających w innych użytkowników lub osoby, czcionek czytelnych, oraz umożliwiających łatwe oznaczenie użytkownika, aby uniknąć nieporozumień. Zakazuje się używania nicków które są bądź nawiązują do adresów url stron z którymi Społeczności nie współpracuje (w szczególności nazw typu twitch Izakooo, YT Izakooo itp.)
 6. Korzystając ze Społeczności użytkownicy powinny dopasowywać umieszczane treści w zależności od kanału/grupy, na której się znajdują zgodnie z jej przeznaczeniem.
 7. Zabrania się przesyłania treści, które:
 1. Zawierają dane osobowe użytkownika lub innej osoby, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i inne prywatne dane.
 2. Zasypują (spamują) Społeczność nadmierną liczbą postów/wiadomości, bezsensownymi lub niezwiązanymi z tematem postami/wiadomościami.
 3. Promują, reklamują inne media, serwisy bądź platformy niepowiązane z Społecznością Fortnite Polska (w szczególności zabrania się promowania i reklamownia swoich streamów i livów [w tym również prowadzonych na Facebooku], filmów, Fanpage’ów, grup na Facebooku, grup na Messengerze, Discord’ówm, Teamspeak’ów, stron rozdających Vdolce, postacie, skiny itp.) bez uzgodnienia tego z administracją Fortnite Polska. Zasady współpracy oraz sposób zgłaszania można znaleźć tutaj.
 4. Zawierają odnośniki do sklepów i aukcji internetowych oferujących sprzedaż/kupno/wymianę/handel przedmiotów (w tym wirtualnych np. kont, skinów). Wyjątek mogą stanowić treści zaakceptowane wcześniej przez administrację.
 5. Podejmują publicznie temat działań moderatora lub jego decyzji. Jeżeli istnieją wątpliwości co do jego zachowania, decyzji prosimy o kontakt z nim lub administratorem w wiadomości prywatnej lub poprzez ten formularz kontaktowy.
 6. Zawierają, przenoszą informacje lub oprogramowanie zainfekowane wirusami, robakami, trojanami lub innymi szkodliwymi plikami.
 7. Zawierają, nakłaniają, wymuszają lub wyłudzają wrażliwe dane innych użytkowników.
 8. Naruszają prawo lub wspierają/zachęcają do łamania prawa lub innych zasad bądź regulaminów.
 9. Zawierają oszczerstwa, treści pornograficzne, rasistowskie, homofobiczne, treści pokazujące lub nawiązujące do przemocy, obrazę sądu i naruszenie praw autorskich, treści potocznie uznane za obraźliwe, wulgarne (w tym również wulgarne nicki), łamiące ogólnie przyjęte zasady moralne oraz uderzające w inne osoby.
 10. Zawierają dyskusje na temat toczących się spraw sądowych lub postępowań karnych, lub które naruszają nakaz sądowy.
 11. Zawierają rady, które mogłyby skutkować naruszeniem gwarancji lub stanowiłyby nadużycie usług lub pomagałyby w obejściu zabezpieczeń produktów firmy Epic Games lub innych firm.
 12. Zawierają rady, które mogłyby skutkować obrażeniami, wyrządzeniem szkody lub popełnieniem czynu karalnego lub zabronionego.
 13. Są nieczytelne, zawierają błędy ortograficzne i interpunkcyjne, wprowadzają w błąd.
 14. Nie odnoszą się do głównego tematu postu/wiadomości, bądź toczonej dyskusji lub uprzykrzają w wyraźny sposób toczoną rozmowę. Zabrania się w szczególności bezsensownego komentowania sformułowaniami “włóż do ryżu”, “fb +13”, “twój stary pijany” itp. oraz wstawiania obraźliwych i wulgarnych memów oraz obrazków.
 15. Proszą o resztki PSC (tyczy się to również innych walut) lub w inny sposób nakłaniają do przekazania/przelania/wysłania gotówki/pieniędzy.
 16. Proszą o zrobienie/zdobycie/wykonanie skinów (takich jak Galaxy, Twitch Prime itp.) w sposób nielegalny, niezgodny z zasadami bądź duchem gry.
 17. Nakłaniają do zachowań niezgodnych z duchem gry np. boostowania kont, urządzania taxi (przenoszenia użytkowników w ramach publicznych rozgrywek w lokacje niedostosowane do ich poziomu) itp.
 1. W ramach Społeczności nie wolno publikować ani udostępniać żadnych materiałów, które nie stanowią własności użytkownika bez wyraźnej zgody ich właściciela.
 2. Jeżeli posty/wiadomości/komentarze zawierają jakieś obrazki/zdjęcia dla uwagi (ZDU)/memy muszą być one powiązane z Fortnitem bądź z tematyką kanału/grupy gdzie toczy się dyskusja.
 3. Nie wolno kopiować, pobierać, powielać, ponownie publikować, udostępniać, nadawać ani transmitować żadnych materiałów ze Społeczności bez zgody administracji, za wyjątkiem potrzeb związanych z własnym, niekomercyjnym użytkiem domowym.
 4. Nie wolno wchodzić na strony Społeczności za pomocą automatycznych środków lub w inny sposób w celu zdobycia, wydobycia lub uzyskania materiałów, aby wykorzystać je na zewnętrznych stronach internetowych lub w aplikacjach.
 5. Użytkownik będzie przestrzegał określonych zasad konkursów, loterii lub promocji („Promocji”), w których będzie brał udział w ramach lub za pośrednictwem  Społeczności. Jeśli nie zostało to określone inaczej, Promocje, loterie i konkursy oferowane za pośrednictwem Społeczności są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców kraju, w którym są organizowane.
 6. Wymiana (trade) przedmiotów dostępnych w trybie Ratowania Świata dozwolona jest tylko na specjalnie do tego przeznaczonej grupie: Grupa Ratowanie Świata Wymiany / Save The World Trades, Trading. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wymiany przeprowadzane w obrębie społeczności.
 7. Odwoływanie się od nałożonych kar lub banów powinno nastąpić poprzez ten formularz kontaktowy.

 1. Naruszenie Regulaminu

 1. Posty/wiadomości użytkowników, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu podlegają wyciszeniu lub usunięciu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego uniemożliwienia użytkownikowi korzystania ze Społeczności Fortnite Polska, jeśli dopuści się on naruszenia niniejszego Regulaminu lub kiedy zaistnieją uzasadnione przesłanki, że dopuścił się on naruszenia lub w postępował w sposób, który uznamy za niemożliwy do zaakceptowania.

 1. Szczegółowe postanowienia

 1. Wszystkie Grupy

 1. Wszystkie posty niezgodne z regulaminem prosimy o zgłaszanie poprzez dedykowane narzędzia (tj. “Zgłoś administratorom grupy.”)

 1. Grupa Battle Royale
  (https://www.facebook.com/groups/fortnitepl/)

 1. Tagowanie postów jest zalecane. Należy starać się używać tagów jak najlepiej opisujących treść postu #PC, #XBOX, #PS, #INTEGRACJA, #DISCORD itp. Ułatwia to odnalezienie postów w danej kategorii lub temacie. Posty nieotagowane mogą zostać usunięte.
 2. Posty dot. szukania graczy powinny być jasne i klarowne. Powinny zawierać min. 3 informacje odnośnie rozgrywki i wymagań odnośnie której szukamy osób do gry. Zalecamy korzystanie ze schematu:
 1. Grupa Ratowanie Świata
  (https://www.facebook.com/groups/fortniteplratowanie/)

 1. Tagowanie postów jest zalecane. Należy starać się używać tagów jak najlepiej opisujących treść postu #PC, #XBOX, #PS, #INTEGRACJA, #DISCORD itp. Ułatwia to odnalezienie postów w danej kategorii lub temacie. Posty nieotagowane mogą zostać usunięte.
 2. Obrona burzowej tarczy oraz pomocy w niej są zbierane w poście zbiorczym. Można go znaleźć na grupie pod #PostZbiorczy #ObronaBurzowejTarczy lub tutaj (link może ulec zmianie).
 1. Grupa Ratowanie Świata Wymiany
  (https://www.facebook.com/groups/fortniteplratowaniewymiany/)

 1. Tagowanie postów jest zalecane. Należy starać się używać tagów jak najlepiej opisujących treść postu #PC, #XBOX, #PS, #INTEGRACJA, #DISCORD itp. Ułatwia to odnalezienie postów w danej kategorii lub temacie. Posty nieotagowane mogą zostać usunięte.
 1. Grupa Konsole
  (https://www.facebook.com/groups/fortniteplkonsole/)

 1. Tagowanie postów jest zalecane. Należy starać się używać tagów jak najlepiej opisujących treść postu #PC, #XBOX, #PS, #INTEGRACJA, #DISCORD itp. Ułatwia to odnalezienie postów w danej kategorii lub temacie. Posty nieotagowane mogą zostać usunięte.
 1. Discord
  (https://discord.gg/JghEFqr)

 1. Opis rang dostępnych na serwerze znajduje się na kanale #rangi-na-serwerze
 2. Posty dot. szukania graczy powinny być jasne i klarowne oraz umieszczone na odpowiednim kanale (#szukam-graczy-br, #szukam-graczy-rś, #team-szuka-gracza). Powinny zawierać min. 3 informacje odnośnie rozgrywki i wymagań odnośnie której szukamy osób do gry. Zalecamy korzystanie ze schematu:
 1. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta (mulitkont) na serwerze, bez powiadomienia administracja. W przypadku wejścia drugim kontem na serwer każdorazowo musi być o tym powiadomiona administracja oraz wyrażona przez nią zgoda, w innym wypadku konto może zostać zbanowane.
 2. Zabronione jest dodawanie reakcji, bądź zbiorów reakcji które układają się w treści obraźliwe, wulgarne, nieetyczne itp. pod wiadomościami na serwerze.
 3. Zabronione jest rozsyłanie informacji/linków o których mowa w punkcie 3.7.3 również w wiadomościach prywatnych użytkownikom naszego serwera.