Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 1

Tallinn                                                                                                    11.12.2018 г. №1-07/2

 

 Koosoleku päevakord:

 

1. Kooli esimese poolaasta töötulemused.

2. Hoolekogu esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri valimine.

3. Hoolekogu tegevuse aastatööplaan.

4. Jooksvad küsimused.

 

Hoolekogu koosoleku otsused:

1.     Valiti Marina Razdolskaja hoolekogu esimeheks;

2.     Valiti Natalja Filippova hoolekogu esimehe asetäitjaks;

3.     Valiti Irina Tarassova hoolekogu sekretäriks.

4.      Kooskõlastada hoolekogu tööplaan.

Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 2                                              27.02.2019 г. №2

 Tallinn                                              

 

Koosoleku päevakord:

 

1. Hoolekogu II poolaasta plaani koostamine

2. Rahaliste vahendite kogumine ja nende ametlik vormistamine

3. Jooksvad küsimused

 

 Hoolekogu koosoleku otsused:

1.     II poolaasta plaani kooskõlastamine

2.     Rahaliste vahendite kogumine ja nende ametlik vormistamine

3.     Jooksvad küsimused (heategevuslikud üritused, e-piletite valideerimine jne)