Конкурсний відбір здійснюється за результатами:

     перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту»,   інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;  (2 питання на знання законодавства в білеті, кількість білетів – 15 або у вигляді тестів ) згідно з додатком 1; 

перевірки професійної компетентності, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (1 ситуаційне завдання в кожному білеті); ситуаційне завдання не оприлюднюється до  проведення конкурсу;

публічної та відкритої презентації до 15 хвилин державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

10.Іспит складається письмово за екзаменаційними  білетами або тестами, які  пропонуються  кандидату  на  його  вибір  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.

Додаток

до Положення  про конкурс

на посаду керівника державного,

 комунального закладу

загальної середньої освіти

Перелік питань

 на посаду директора закладу освіти

1. Освіта дорослих та її складники.

2.Система зовнішнього забезпечення якості освіти.

3.Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями.

3.Зовнішнє незалежне оцінювання.

4.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

5.Робочий час педагогічних працівників.

7.Види освіти.

8.Керівник закладу освіти.

9.Забезпечення права на безоплатну освіту.

10.Категорії учасників освітнього процесу.

11.Права та обов’язки педагогічних працівників, які залучаються до освітнього процесу.

12.Сертифікація педагогічних працівників.

13.Складники та рівні освіти.

14. Громадське самоврядування в закладі освіти.

15.Державна політика у сфері освіти.

16.Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

17.Завдання загальної середньої освіти.

18.Заклад загальної середньої освіти.

19.Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

20.Наповнюваність закладів    загальної середньої освіти.

21.Освітня програма, її складові.

22.Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти.

23.Педагогічне навантаження.

24.Процедува призначення керівника закладу загальної середньої освіти.

25.Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

26.Додержання державних стандартів загальної середньої освіти.

27.Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців).

28.Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти.

29.Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти.

30.Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти.

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту                                                                 Михайло Гаврилюк