УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(прокт)

                                                                       

       .08.2017р.

Про внесення змін до програми розвитку територіальної громади

м.Бершадь на 2016 - 2020 роки

Відповідно до п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016 - 2020 роки (додається).

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії В.Москаленко)

Міський голова                                                      М.Кольченко


Додаток 1

до програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016 -2020 роки, затвердженої рішенням 5 сесії міської ради 7 скликання

Організаційні заходи з реалізації програми

№ п/п

                                Назва заходу Програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Підготовка проектів розвитку територіальної громади за пріоритетним для  громади напрямком розвитку на обласний конкурс

Міська рада

постійно

2.

Підготовка проектів розвитку територіальної громади за пріоритетним для  громади напрямком розвитку на всеукраїнський  конкурс

Міська рада

постійно

3.

Участь міської ради, відібраних на основі заявок, у проекті “Місцевий розвиток орієнтований на громаду” ПР ООН

Міська рада

постійно

4.

Розробка планів розвитку громади відповідно до принципів стратегічного планування за участю громадськості

Міська рада

постійно

5.

Проведення круглих столів з питань охорони здоров’я, енергозбереження, екології, водопостачання та транспорту, інших актуальних проблем громади.

Міська рада, комунальні підприємства міста

постійно

Секретар міської ради                             О.Рижавська


Додаток 2

до програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016 -2020 роки, затвердженої рішенням 5 сесії міської ради 7 скликання

Заходи з реалізації Програми

п/п

Основні напрямки та заходи Програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування всього,

тис. грн.

в тому числі за рахунок бюджету

За рахунок інших джерел

міського

район

ного

облас

ного

держав

ного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1 Капітальний ремонт приміщень:

- дошкільних навчальних закладів

- клубних закладів

- міської ради

1.2 Придбання основних засобів для:

- ДНЗ

- клубних закладів

- міської ради

1.3 Сплата членських внесків до Асоціації міст України

1.4 Виготовлення експертних звітів про вартість майна та земельних ділянок

Утримання дошкільних навчальних закладів

Утримання закладів культури

Надання субвенції (капітальні видатки) для УДКСУ у Бершадському районі

Виготовлення проектів землеустрою, щодо виділення земельних ділянок

Виготовлення генерального плану та історико-архітектурного плану м.Бершадь

Співфінансування проекту «Облаштування інклюзивного майданчика для дітей з особливими потребами»

Фінансове управління РДА,

Бершадська міська рада,

КП “Бершадське житлово – комунальне господарство”, Дошкільні навчальні заклади міста, КП «Бершадьринок»

2012-2015

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2017

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

150,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,0

8,0

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

500,0

500,0

600,0

600,0

600,0

5,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

1000,0

15,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

150,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,0

8,0

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

500,0

500,0

600,0

600,0

600,0

5,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

1000,0

15,0

Секретар міської ради                               О.Рижавська