Published using Google Docs
Ouderraad
Updated automatically every 5 minutes

Ouderraadboeken.jpg

Het is van belang dat de ouders betrokken zijn bij school, dit heeft namelijk een positieve invloed op het kind. De ouders kunnen op verschillende manieren hun betrokkenheid bij school laten zien. De Oudervereniging is een vorm van actieve betrokkenheid door ouders. De Oudervereniging is een bestuur dat de belangen van kinderen en hun ouders behartigt.

Het doel van de Oudervereniging is te zorgen voor een goede samenwerking tussen school en de ouders. Alle ouders worden geacht lid te zijn van de Oudervereniging, tenzij ouders schriftelijk kenbaar maken aan de Oudervereniging hiervan af te zien. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn in te zien en op te vragen bij het secretariaat van de Oudervereniging.

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en hebben overleg met de directeur en de leerkrachten. Zij komen zo’n 5 keer per jaar samen voor overleg. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, tijdens deze vergadering treden leden af, of worden (her)gekozen. Tevens legt de Oudervereniging verantwoording af voor de ondernomen acties en financiën. De oudervereniging denkt mee in het schoolbeleid en is een klankbord voor de school. Daarnaast (mede)organiseert de Oudervereniging vele activiteiten, zoals sinterklaas, kerst, schoolreisje, thema-avond etc. Actief is de Oudervereniging bijvoorbeeld ook in het regelen van veiligheid op straat (brigadieren), een schoon speelplein (pleindienst) en schone lokalen ed. door de kerst/ zomerschoonmaak. DSC_0054.JPG

De ouderbijdrage bedraagt 40 euro per kind. Deze bijdrage mag overgemaakt worden. U krijgt bericht van de OR wanneer en hoe er betaald kan worden. Het geld uit de kas van de oudervereniging wordt hoofdzakelijk gebruikt ten gunste van de kinderen, door verschillende leerlingactiviteiten te realiseren.  Voor vragen, klachten op- en/of aanmerkingen kunt u zich ten allen tijde wenden tot de Oudervereniging.   or.heilighartschoolfleringen@hotmail.com

Samenstelling

Anne Raben

voorzitter

Daniëlle Droste:

penningmeester

Chantal en Ruud Rikmanspoel:

contactpersoon brigadiers/verkeersouder

Renate Zonder

lid ouders

Christiaan Lenferink

lid ouders

Kitty Luttikhuis:

lid schoolteam

Ilse de Witte

lid schoolteam