Організація та зміст освітнього процесу в

 закладі дошкільної освіти № 280 “Родзинка”

на 2017 – 2018  навчальний рік

        У складі закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла - садок) № 280 “Родзинка”, для дітей віком від 1року 6 місяців до 6 (7) років, функціонують групи загального розвитку, де забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та групи компенсуючого типу – спеціальні групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх фізичного та психологічного розвитку.

        Режим роботи  закладу освіти та структура навчального плану здійснюється згідно нормативно-правовим документам (законам, наказам, листам, інструктивно - методичним рекомендаціям МОН України), які регламентують діяльність дошкільного закладу.

         Режим роботи  дошкільного навчального закладу  – п’ятиденний.

В дошкільному закладі функціонує 13 груп, з них:

 - 2 групи (режим роботи-10,5 год.); 1 група (режим роботи -12год.); 1 група  ( режим

роботи  - 24год.);

  - 3 групи молодшого дошкільного віку  (режим роботи -12 год.);

 - 2 групи середнього дошкільного віку  (режим роботи -12 год., 24 год);

 - 2 групи старшого дошкільного віку    (режим роботи  -12 год.).

           -1 група середнього дошкільного віку (режим роботи - 24 год.);

     -1 група старшого дошкільного віку  (режим роботи - 24 год.).

Структура навчального року.

Згідно п.25 “Положення про дошкільний навчальний заклад” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня 2017р., закінчується 31 травня 2018р. Оздоровчий період починається з 1 червня 2018р., закінчується 31 серпня 2018р.    Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно - оздоровча і художньо - естетична робота.    

Організація та зміст освітнього процесу в ЗДО у 2017 – 2018 н.р. визначаються згідно до вимог:

-  Базового компоненту дошкільної освіти (наказ МОНУ № 615 від 22.05.2012р.);

- Інструктивно - методичних рекомендацій “Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 - 2018 н.р.” (додаток 1до листа МОНУ від 13.06.2017 № 1/9 - 322);

- наказу МОНУ “Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності” (№446 від 20.04.2015р.);

- листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти №1.4/18-3082 від 26.07.2010 р. “Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі”;

- листа МОНУ №1/9 -563 від 16.08.2010р. “Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу”; № 1/9-454 від 02.09.2016р. “Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах”,

- листа МОНУ від 25.07.2016р. № 1/9 – 396 “Про організацію національно - патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах”;                                                                                                                                                                                                                                          

-листа МОНУ від 02.09.2016р. №1/9-456 від. “Про організацію роботи з музичного виховання” та № 1/9 - 198 від 16.03.2012р. “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період”;

 - методичними рекомендаціями МОНУ “Про організаційно - методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами” від 08.08.2013р. № 1/9-539; наказ

МОНУ від 23.07.2013р. № 1034 (зі змінами до Закону України “Про дошкільну освіту”, постанова ВР України від 05.06.2014р. № 1324-УІІ);) та іншими документами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

     Програмне забезпечення: програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років “Оберіг” (науковий керівник А.М.Богуш, 2014р.),“Дитина в дошкільні роки”, комплексна освітня програма (науковий керівник Крутій К.Л.) нова редакція 2015року.

-“Юний еколог”, програма екологічного виховання дошкільників, С.М.Миколаєва;

-“Малятко - здоров’ятко”, комплексна програма формування культури здоров’я дітей дошкільного віку, Денисенко Н.Ф., Музирова В.О., Шевцова Л.Г., Мельник Л.Л.;

-“Про себе треба знати, про себе треба дбати ”, програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років, Лохвицька Л. В.;

- “Розвиваюча педагогіка оздоровлення”, Кудрявцев В.Т., Єгоров Б.Б.;

- “Казкова фізкультура”, програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

- “Здоровий і щасливий малюк”, програма для дітей старшого дошкільного віку (система роботи з фізкультури із впровадженням оздоровчих технологій, роботи з екологічної безпеки здоров’я дітей, які часто хворіють), укладач Н. Шашенок, завідувач ДНЗ “Барвінок”, м. Бровари, Київська область;

- “Один дома “плюс”, програма спецкурсу з розвитку соціальної компетентності й відповідальності в дітей дошкільного віку (з досвіду роботи ЦРД “Надія”);

- “Парціальна програма з навчання дітей дошкільного віку ритміки і хореографії ”, укладач: Колеснікова С.С., керівник гуртка ЦРД “Надія”, затверджено КЗ “ЗОІППО” ЗОР від 11.2013р. протокол № 5 від 05.11.2013р.;

- “Барвиста радість” авторська програма (спецкурс по розвитку творчих здібностей в зображувальній діяльності дітей 3-7 років) укладач: Шульга Л.М., старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР ;

- «Україна — моя Батьківщина» програма національно - патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. Кичата І.І., КаплуновськаО.М., Палець Ю.М.),

- Школа розумного руху. Парціальна програма з фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Аксьонова О.П., доцент кафедри реабілітаційної педагогіки й здорового способу життя КЗ “ЗОІППО” ЗОР, кандидат педагогічних наук, майстер спорту, затверджено науково-методичною радою КЗ “ЗОІППО” ЗОР протокол № 5 від 20.10.2016р., наказ № 0800 від 31. 10. 2016р. департаменту освіти і науки Запорізької ОДА;

Програмно - методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності з Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н. р.

Дошкільний заклад організує освітній процес за пріоритетним еколого - валеологічним напрямом роботи через його інтеграцію в освітньому процесі, забезпечення єдності принципів розвиваючої освітньої і оздоровчої роботи з дітьми за напрямками: розвиток рухів і оздоровча робота; розвиток художньо - естетичної культури; розвиток культури пізнання; розвиток культури спілкування.        

Освітній процес будується за принципами: гуманізації, інтеграції, оптимальності, послідовності, диференціації, систематизації на засадах особистісно - зорієнтованого підходу до дитини.

     Планування освітнього процесу здійснюється за блочно - тематичним принципом на ґрунті інтегрованого підходу, який забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу.

                                                                           

Особлива увага спрямована на цілісний підхід до розвитку і виховання дітей через інтеграцію змісту роботи за освітніми лініями, визначеними Базовим компонентом дошкільної                                                                                                                                                                                                             освіти. З цією метою в освітньому процесі використовуються сучасні здоров’язбережувальні, здоров’яформуючі, психолого - педагогічні освітні технології, ІКТ.

                                                                                                             

                           

Організована навчальна діяльность дітей в ЗДО

  З метою якісної організації освітнього процесу, створення сприятливих умов для психічного і фізичного розвитку дітей, забезпечення їх емоційного комфорту під час  перебування в дошкільному закладі, орієнтовні розклади організованої навчальної діяльності, орієнтовні  режими дня в ЗДО складені з урахуванням вікових особливостей дітей                                                                                                                                                                (фізіологічним законам зростання і розвитку), їхньої працездатності протягом дня і тижня. У санаторних групах в режимі дня передбачено час для проведення огляду лікарем та на медичні процедури.                                                                                                                                                                                                                            

Визначено співвідношення та чергування впродовж дня пізнавальної діяльності з образотворчою, трудовою, ігровою, фізичною, музичною діяльністю.

Спеціально організована навчальна діяльність дітей у формі занять починається з 2-го року життя.  Щоденна кількість і послідовність занять для дітей, їх тривалість визначаються орієнтовним розкладом, складеним відповідно до програми, згідно санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог.

Використовуються колективна, індивідуальна форми організації роботи з дітьми; типи занять: фронтальні, групові, індивідуально - групові, індивідуальні, які проводяться переважно в першу половину дня.

Тривалість  організованої навчальної діяльності - занять по групах:

Групи  №  1 (2-й р.ж.), № 5, 6, 11 (3-й р.ж.) – ранній дошкільний вік.

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові, індивідуально - групові,

індивідуальні заняття) проводиться в І та ІІ половині дня.

Кількість занять на день та їх тривалість складає:

     - 2-й р.ж. - 2 заняття (один день на тиждень -1 заняття) тривалістю до 10 хв. кожне,

     - 3-й р.ж. - 2 заняття, тривалістю 10-15 хв. кожне, які проводяться в першу частину дня

загальною тривалістю не більше ніж 20 хвилин (2 р.ж.) та 30 хвилин (3 р. ж.) перерва між заняттями 10 хвилин.

           Всього на тиждень проводиться: 9 занять (2 р. ж.), 10 занять (3 р. ж.).                                                                                                                    

Групи № 4, 10, 14   – молодший дошкільний вік (4 –й р. ж.) .

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові, індивідуальні заняття)

проводиться в І та ІІ половині дня. 

Кількість занять на день та їх тривалість складає: 2-3 заняття, тривалістю 15-20 хв. кожне.  В першу половину дня можливе проведення 2-х занять загальною тривалістю до 40 хвилин, у другу половину дня  - одне заняття до 20 хвилин, перерва між заняттями 10 хвилин.

    Всього на тиждень проводиться  12 занять.

Групи № 3, 8, 9   –  середній  дошкільний вік (5 –й р. ж.).

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові, індивідуальні заняття)

проводиться в І та ІІ половині дня.

Кількість занять на день та їх тривалість складає: 2-3 заняття, тривалістю 20-25 хв. кожне.  В першу половину дня можливе проведення 2-х занять загальною тривалістю до 45 хвилин, у другу половину дня  - одне заняття 20-25 хвилин, перерва між заняттями 10 хвилин.

    Всього на тиждень проводиться  12 занять.

Групи № 2, 7, 12 – старший дошкільний вік (6-й р. ж.).

Організована навчальна діяльність (фронтальні, групові, індивідуальні заняття)

проводиться в І та ІІ половині дня.                                                                                                                  

  Кількість занять на день та їх тривалість складає: 2-3 заняття, тривалістю 25-30 хв. кожне.  В першу половину дня можливе проведення 2-х занять загальною тривалістю до 60 хвилин, трьох — до 1,5 годин, у другу половину дня - одне заняття 25-30 хвилин, перерва між заняттями 10 хвилин.                                                                                                                                                                                         

Всього на тиждень проводиться 14 занять.

Індивідуальна робота з дітьми, як самостійна організаційна форма, проводиться з вихованцями всіх вікових груп (в ранкові години, під час прогулянок, у другу половину дня).                                                                                                                                        

Організація освітнього процесу на засадах інтеграції істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах). Інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня може проводитись одне інтегроване заняття для закріплення набутих дітьми знань і вмінь в різних

видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодшого дошкільного віку – 15 хвилин, середнього – 20 хвилин, старшого – 25 хвилин.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років -15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше 3 - х разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.  

  В дошкільному закладі проводиться моніторинг освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку з метою визначення показників рівня їх життєвої компетенції: вереснь з  01.09. - 16.09.; січень з 02.01. - 15.01 - 10 робочих днів (за необхідністю);                                                                                             березень з 24.03. - 1.04 - 10 робочих днів. Діагностичне обстеження проводиться з урахуванням режимних моментів впродовж дня.  

      Складові організованої начальної  діяльності:

      - ознайомлення із соціумом (довкіллям);

- екологічна освіта: ознайомлення з природним довкіллям (світ неживої природи, природа  

   Космосу, жива природа, досліди та експериментування, елементарні історико -  

   географічні уявлення);                                                                                                        

- художньо-продуктивна діяльність (музична, театральна, художньо – мовленнєва,  

  образотворча: малювання, ліплення, аплікація, ручна праця тощо);

      - сенсорний розвиток;

       - предметна діяльність;

      - знайомлення з  предметним, природним довкіллям;

      - логіко-математичний розвиток (уведення у світ кількості, геометрії, простору та часу;

        конструювання; розвивальні ігри, економічна освіта);

                                                                                                               

      -  розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (навчання рідної мови та

         розвиток мовлення; навчання другої мови  та розвиток мовлення);

- пропедевтичний курс навчання грамоти (4-5р.ж.) грамота (6р.ж.) - звукова культура

   мовлення                                                                              

                                                                                                                                   

    Самостійна діяльність дітей організовується в усіх вікових групах в першій та другій половині дня. Впродовж дня поєднуються різні за змістовною спрямованістю види дитячої діяльності: художньо - мовленнєва, рухова, ігрова, трудова, сенсорно - пізнавальна, сенсорно - мовленнєва, мистецька (образотворча, музична та інші) поступово до участі в них залучаються всі діти групи.

   Ігри - заняття для дітей раннього віку з ознайомлення з предметним довкіллям та ознайомлення з природним довкіллям (чергуються через тиждень) проводяться інтегровано із заняттям з розвитку мовлення (щотижня).

 

         З метою сенсорно - мовленнєвого розвитку дітей раннього віку (3-й р.ж.) проводяться ігри - заняття з предметної діяльності (конструювання) 1 раз на тиждень, які сприяють розвитку дрібної моторики, пов’язаною з мовленням.

   

    Заняття  з   аплікації та ліплення для дітей 3- го – 6 - го р.ж. чергуються через тиждень.

     

     Заняття з художньо – мовленнєвої діяльності для дітей 4-го і 5-го р.ж. проводяться інтегровано із заняттями з аплікації та  ліплення.

          Завдання логіко - математичного розвитку реалізуються також на заняттях з конструювання та розвивальних ігор (1 заняття через тиждень) для дітей 4-го і 5-го р.ж. та на заняттях з розвитку логічного мислення (логіка) в які включено конструювання та розвивальні ігри, економічна освіта для дітей 6 –го р.ж. (1 заняття через тиждень), а також під час самостійно організованої діяльності (сюжетно - рольових іграх, СХД тощо).    

     

     З  метою якісної підготовки дітей до школи в группах старшого дошкільного віку  в  заняття з грамоти включено елементи підготовки руки до письма.

Процес  екологічного та валеологічного виховання в групах старшого дошкільного віку здійснюється як варіативна складова на спеціальних заняттях з екології та валеології (1 раз через тиждень) і на заняттях: ознайомлення з предметним довкіллям та вступ до природознавства (за рахунок їх чергування 1 раз через тиждень), а також інтегровано через різні види дитячої діяльності.

         

          Як варіативна складова за освітньою лінією «Хореографія» проводиться гурткова робота з хореографії. Заняття з хореографії проводяться у другу половину дня два рази на тиждень. Тривалість занять для дітей молодшого дошкільного віку не перевищує 20 - 25 хвилин, середнього дошкільного віку – не більше 25 - 30 хвилин, старшого дошкільного віку – не більше 30 - 35 хвилин.

                                                                                                           

                                                                                                                   

Орієнтовний  розподіл  організованої навчальної  діяльності – занять   на тиждень:

Освітня лінія

Складові навчально-пізнавальної діяльності

кіль-

кість

кіль-

кість

кіль-кість

кіль-

кість

кіль-

кість

2р.ж.

3 р.ж.

4 р.ж.

5 р.ж.

6 р.ж.

Дитина в сенсорно –пізнавальному  

просторі

Сенсорний розвиток

1

1

-

-

-

Розвиток предметної діяльності (конструювання)

2

1

-

-

-

Уведення у світ кількості, геометрії, простору та часу

-

-

1

1

1

Логіка:

розвиток логіч-ного

мислен-ня

конструювання

-

-

0,5

0,5

0,5

розвивальні ігри

-

-

0,5

0,5

0,25

економічна освіта

-

-

-

-

0,25

Дитина у природному довкіллі  

Ознайомлення з природним довкіллям, екологія

-

-

0,5

0,5

0,5

Дитина у соціумі

Ознайомлення із соціумом, довкіллям

-

-

0,5

0,5

0,5

Дитина у соціумі, у природному довкіллі, мовлення дитини сенсорно –пізнавальний розвиток 

Ознайомлення з  довкіллям (предметним / природним) і розвиток мовлення

1

1

-

-

-

Мовлення дитини

Навчання рідної мови та розвиток мовлення

-

-

1

1

1

Навчання другої мови та розвиток мовлення

-

1

1

1

Грамота (звукова культура мовлення + підготовка руки дитини до письма

-

-

-

-

1

Художня література (художньо – мовленнєва діяльність

1

1

1

1

1

Дитина у світі культури

Малювання

-

1

1

1

1

Ліплення

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Аплікація

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Музичне

2

2

2

2

2

Особистість дитини

Фізична культура

2

2

3

3

3

Усього

9

10

   12

12

14

Особистість дитини

Психопрофілактична та розвивальна робота (під групова, індивідуальна за планом роботи психологічної служби).

-

-

-

0,5

1

Варіативна    частина

Дитина у соціумі. Дитина у  природноу довкіллі. Особистість дитини

Екологія

-

-

-

-

0,5

Валеологія

-

-

-

-

0,5

                                                                         Гурткова робота

Освітня лінія

              зміст освіти

4 р.ж.

5 р.ж.

6 р.ж.

Хореографія

  Хореографічна компетенція

-

-

2

2

2

Усього

9

10

14

14,5

18