Verze 1.0.0

Poslední aktualizace: 20. 3. 2018

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Co je Leastek.cz 

Leastek.cz je online digitální platforma, která uživatelům umožňuje koupit nebo prodat lístek/vstupenku na kulturní či sportovní akci například koncerty, sportovní zápasy nebo divadelní představení.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vyjasňují vzájemná práva a povinnosti fyzických i právnických osob představující „Nakupující“, „Prodávající“, a “Provozovatele” portálu Leastek.cz, společnost Black Fish Digital, s.r.o. (dále jen „Společnost“) se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 06526411, spisová značka C 283664 vedená u Městského soudu v Praze.
 2. Uživatel se vstupem na internetové stránky www.leastek.cz (dále jen “Stránky”, Leastek.cz nebo “Portál”) zavazuje dodržovat tyto OP, stejně jako platné a obecné závazné právní předpisy České republiky. Uživatel bere na vědomí, že je zakázáno jakkoliv zasahovat do technické části této webové stránky, zejména zneužívat zdrojový kód či jiný technický aspekt k šíření hromadných nebo řetězových zpráv (spam), zasílat nebo umísťovat na tyto Stránky virus nebo jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy a to včetně skriptů, zejména na tzv. těžbu kryptoměn či jiných aplikací závislých na technologií blockchain apod.  
 3. Společnost Black Fish Digital s.r.o. není pořadatelem kulturních, společenských, sportovních, ani jiných akcí a událostí, které jsou předmětem prodeje či nákupu na Portálu Leastek.cz. Pořadatelem všech akcí je fyzická nebo právnická osoba, která danou akci pořádá. Je zodpovědností kupujícího si zjistit, kdo je pořadatelem konkrétní akce. Black Fish Digital s.r.o. tedy v  žádném případě nenese odpovědnost za jakýkoliv průběh událostí, změnu události či dokonce její zrušení, na kterou si zákazník koupil nebo prodal vstupenku.
 4. Za platnost a pravost zakoupených vstupenek přes Portál Leastek.cz společnost Black Fish Digital, s.r.o. neručí.
 5. Prodávajícímu je doporučeno informovat Portál o údajích svého bankovního účtu, aby Provozovatel mohl zaslat peněžní prostředky za prodej lístku, a to do 14 dní od proběhnutí akce. Tedy nezávisle na datu prodeje lístku. Informaci o bankovním účtu může Prodávající vyplnit ve svém profilu na této adrese: https://leastek.cz/me/preferences
 6. Zveřejnění jakýchkoliv informací a údajů na www.leastek.cz nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností Black Fish Digital a uživatelem, s výjimkou těchto OP.
 7. Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv informací, a to včetně těchto OP, bez předchozího upozornění uživatele.
 8. Pro uzavření kupní smlouvy je uživatel povinen se přihlásit prostřednictvím svého účtu skrze facebook.com a souhlasí tak, s poskytnutím základních identifikačních údajů, jako jsou jméno, profilová fotografie, věk, pohlaví, emailová adresa, případně další veřejné údaje z facebookového profilu uživatele. Nedochází-li k uzavření kupní smlouvy, či vystavení lístku/vstupenky k prodeji, není registrace uživatele k vstupu na tyto stránky nutná.
 9. V sídle společnosti nelze zakoupit ani prodat vstupenky, a to v žádné podobě.
 10. Prodávajícímu, který úspěšně prodal svůj lístek, budou peněžní prostředky zaslány neprodleně, nejdříve však po proběhnutí akce, na kterou svůj lístek prodával.

 1. Portál umožňuje pouze platbu bankovní kartou. Platební brána je poskytována společností Gopay s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01 Platná, Česká republika. IČ 26046768.

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena v detailu konkrétního lístku a poté také v platební bráně. U každé ceny je také možnost kliknout na detail pro zobrazení  struktury finální ceny.

Reklamační řád

 1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po zaplacení zakoupenou vstupenku, jestliže se nejedná o viditelný padělek. Za takové okolnosti lze považovat například chybějící či špatně uvedený název akce, ceny, místa nebo čárového / QR kódu.
 2. Nakupující, stejně jako prodávající, bere na vědomí, že Leastek.cz jakožto přeprodejce vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za akci pořádanou pořadatelem. Nelze tedy reklamovat samotnou akci.
 3. Reklamovat u Portálu Leastek.cz lze pouze platby za vstupenky, které jsou či mohou být neplatné nebo technické chyby Portálu v souvislosti s platbou konkrétní vstupenky. V takovém případě je nakupujícímu sděleno emailem nebo po telefonu, jak má postupovat.
 4. Pokud požaduje nakupující reklamaci platby, může a je povinnen tak učinit písemně na e-mail info@leastek.cz.
 5. Za reklamace plateb je zodpovědný Provozovatel Portálu Leastek.cz, který dále postupuje v řešení reklamace (v případě potřeby) s provozovatelem platební brány GOPAY s.r.o. V případě řešení reklamací s provozovatelem platební brány je Provozovatel Portálu oprávněn poskytnout údaje o Nakupujícím právě tomuto subjektu a to konkrétně: jméno, příjmení, e-mail, obsah reklamované vstupenky a datum a čas, kdy se tak stalo.

Informace o ochraně osobních údajů

 1. Společnost nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Nakupující či prodávající, který je fyzickou osobou, souhlasí se shromážděním a uchováním osobních údajů prostřednictvím elektronické podoby. Společnost zpracovává osobní údaje pro účely pozdějšího využití, například pro odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách, či za účelem zdokonalování vztahů se svými zákazníky a pro vylepšení svých služeb a produktů.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely, a to emailem na adresu, která je uvedena v posledním odstavci těchto OP.
 4. Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat OP bez předchozího upozornění. Zároveň upozorňuje, že pokud by byla nějaká část těchto OP neplatná (například z důvodu konce platnosti dané legislativy), zůstává zbytek OP v plné platnosti.
 5.  Tyto OP jsou platné a účinné od 12.3. 2018, a řídí se platným právem České republiky. Veškeré případné spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím www.leastek.cz budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudní cestou.


Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a provozovatelem Portálu odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

V případě nejasností lze kontaktovat Společnost na emailové adrese info@leastek.cz nebo na telefonním čísle  +420 605 041 760.