УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

40 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

    .10.2019р.                                                                                                                          №____

Про списання з балансу

багатоквартирних будинків

Відповідно до статей 26,59, пунктів 5, 8 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", керуючись Порядком списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301, з метою забезпечення та реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на самостійне управління житловими будинками Бершадська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Провести списання з балансу Бершадської міської ради багатоквартирні житлові будинки, у яких розташовані приміщення приватної та іншої форм власності згідно додатку 1.
  2. Для списання з балансу багатоквартирних будинків утворити  комісію у складі згідно додатку 2.
  3. За результатами роботи комісії скласти акти про списання багатоквартирних будинків з балансу за формою згідно додатку 3. Списання з балансу завершити у строк не більше двох місяців з дня прийняття даного рішення.
  4. У разі, коли у списаному з балансу багатоквартирному будинку комісією встановлено наявність окремих квартир та/або нежитлових приміщень, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на яких не зареєстровані, перелік таких квартир та/або нежитлових приміщень подається комісією до виконавчого комітету міської ради для підготовки проекту рішення про прийняття їх на баланс Бершадської міської ради.
  5. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування на офіційному веб-сайті Бершадської міської ради, а також шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах будинків. 
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії В.Смерека)

Міський голова                            М.Кольченко

Додаток 1

до рішення 40 сесії 7 скликання №      від  

Перелік багатоквартирних житлових будинків

Адреса розташування багатоквартирного житлового будинку

Балансова вартість станом на 01.10.2019р.

Нарахована амортизація станом на 01.10.2019р.

1

Червоноармійська,12

1861127

724048

2

Червоноармійська,14

3371914

1305886

3

Червоноармійська,16

3006519

1162920

4

Червоноармійська,18

3714639

1288876

5

Червоноармійська,18А

1269453

376553

6

Червоноармійська,20

2497036

941946

7

Чевоноармійська,22

2426188

899006

8

Чевоноармійська,24

1864524

684737

9

Червоноармійська,26

1737552

737363

10

Червоноармійська,28

939273

407854

11

Якіра,2

1896210

779636

12

Миколаєнко,2

2768378

978613

13

Миколаєнко,4

3140462

992407

14

Миколаєнко,6

4315089

1492922

15

Миколаєнко,8А

1499937

494159

16

Миколаєнко,13

3573279

1261782

17

Миколаєнко,16

1987550

740040

18

Миколаєнко,19

695252

282006

19

Миколаєнко,27

2185641

905553

20

Радянська,1

550956

245408

21

Радянська,7

1849583

751466

22

Радянська,9

1374194

542359

23

Радянська,10

1941360

822878

24

Радяньска,14

241764

113479

25

50 років Жовтня,2

385988

169443

26

50 років Жовтня,4

2749258

1001415

27

50 років Жовтня,5

568502

350455

28

50 років Жотвня,6

2835768

1121599

29

50 років Жовтня,200

148413

148413

30

50 років Жовтня,208

4169876

1521989

31

50 років Жовтня,208А

2246443

712767

32

50 років ВЛКСМ,3

418316

195824

33

50 років ВЛКСМ,5

314064

147428

34

50 років ВЛКСМ,9

549127

252999

35

50 років ВЛКСМ,32

631263

296315

36

50 років ВЛКСМ,34

703353

320570

37

Будкевича,25

3915882

1348479

38

Будкевича,25А

2884110

990225

39

Будкевиач,25Б

3812346

1288121

40

Будкевича,25В

4675251

1584980

41

Шевченка,6

129309

85993

42

Шевченка,15

407208

182297

43

Шевченка,38

2342952

826725

44

Шевченка,40

1568536

613571

45

Шевченка,65

1705277

488859

46

Чайковського,2

366170

163931

47

Чайковського,4

492591

237642

48

Чайковського,5

236685

113163

49

Чайковського,6

1256312

495047

50

Чайковського,8

1247740

492522

51

Чайковського,9

676206

267380

52

Терешкової,1

323903

199035

53

Терешкової,3

170166

105034

54

8-го Березня,2

660157

241027

55

Леніна,9

374748

190574

56

Леніна,13

690826

303258

57

Леніна,17

664384

308977

58

Леніна,19

685950

307081

59

Леніна,21

691394

318531

60

Провул. Робочий,2

72709

33495

61

Чкалова,9

6512

27773

62

Чкалова,19

141887

53736

63

Чкалова,23

63232

52318

64

Щорса,10А

1261429

389252

65

Дружби,5

128281

106137

66

50 років Жовтня,9

174574

48114

67

Червоноармйська,36

218000

180374

68

Червона,22

128101

57619

69

Червона,39

135711

54910

70

Червона,43

55482

22442

71

Маяковського

76350

46041

72

Першотравнева

49896

31000

73

Леніна,200А

149103

23811

Всього

99126323

37450589

                      Секретар міської ради                        О.Рижавська        

Додаток 2

до рішення 40 сесії 7 скликання №      від  

Комісія для списання багатоквартних житлових будинків

  1. Голова комісії: заступник міського голови Синявський Віталій Сергійович
  2. Члени комісії:

- начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер Ляшевська Людмила Олександрівна

- провідний спеціаліст з юридичних питань Усатюк Тетяна Дмитрівна

- провідний спеціаліст з питань архітектури Запорожчук Анатолій Володимирович

- економіст КУП «Бершадь-Сервіс» Рудь Любов Володимирівна

                         

Секретар міської ради                                О.Рижавська

Додаток 3

до рішення 40 сесії 7 скликання №      від  

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

______________________________
(найменування посади керівника
______________________________
балансоутримувача)

________ ______________________

            (підпис)          (прізвище та ініціали)

_____ ______________ 20 ___ р.

______________________________
(найменування та ідентифікаційний код
______________________________
балансоутримувача)

МП**

АКТ
про списання багатоквартирного будинку з балансу

__________________________________
(найменування населеного пункту)

____ ______________ 20__ р.

Комісія, утворена згідно з __________________________________________________
                                                                                      (реквізити розпорядчого документа)

у складі:

голова комісії ______________________;

                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

члени комісії  ______________________

 ______________________

 ______________________

_______________________

склала цей акт про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою:
___________________________________________________________________________,
з балансу __________________________________________________________________.
                                                (найменування та ідентифікаційний код балансоутримувача)

Характеристика багатоквартирного будинку

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію _________.

Матеріали стін _______________________________________________.

Матеріали покрівлі ______________________ площа ______ кв. метрів.

Група капітальності ___________________________________________.

Кількість поверхів ____________________________________________.

2. Відомості про площу багатоквартирного будинку, кв. метрів

Загальна площа будинку ______________________________.

Житлова площа квартир ______________________________.

Загальна площа квартир ______________________________.

Загальна площа нежитлових приміщень __________________.

Загальна площа допоміжних приміщень __________________,

у тому числі:

сходові клітки _______________________________________,

вестибюлі ___________________________________________,

позаквартирні коридори ________________________________,

колясочні ____________________________________________,

комори ______________________________________________,

сміттєкамери _________________________________________,

горища ______________________________________________,

підвали ______________________________________________,

шахти і машинні відділення ліфтів ________________________,

інші технічні приміщення ________________________________.

Кількість квартир у будинку _____,

у тому числі:

приватної форми власності _____,

державної форми власності _____,

комунальної форми власності _____.

Кількість нежитлових приміщень у будинку _____,

у тому числі:

приватної форми власності _____,

державної форми власності _____,

комунальної форми власності _____.

Кількість сходових кліток _____.

3. Облаштування багатоквартирного будинку

Облаштовано:

централізованим постачанням холодної води ____ квартир/нежитлових приміщень,

водовідведенням _____ квартир/нежитлових приміщень,

централізованим опаленням/автономним теплопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

індивідуальним (поквартирним) теплопостачанням (опаленням та/або гарячим водопостачанням) _____ квартир/нежитлових приміщень,

централізованим/автономним гарячим водопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

електроосвітленням _____ квартир/нежитлових приміщень,

газопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

стаціонарними електроплитами _____ квартир,

газовими плитами _____ квартир,

ліфтами _____ одиниць,

сміттєпроводами _____ одиниць,

замково-переговорними пристроями _____ під’їздів.

4. Вартість активів

Первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) _________________________________________________ гривень.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється списання будинку з балансу) станом на ___ _____ 20___ р. _________________________ гривень.

5. Інші відомості про багатоквартирний будинок

___________________________________________________________________________.

6. Перелік документів, що використовувались під час складання акта:

___________________________________________________________________________
(технічний паспорт на будинок; плани поверхів; схеми інженерного обладнання,
___________________________________________________________________________
у тому числі: холодного та гарячого водопостачання, водовідведення,
___________________________________________________________________________
теплопостачання, електропостачання, газопостачання тощо)

Голова комісії

___________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

___________________
(найменування посади)

__________________

___________________

___________________

__________________

___________________

___________________

__________________

___________________