Засідання № 1

Тема: «Обговорення програм, вивчення нормативних   документів, які регламентують роботу початкової школи.  План роботи  методичного об'єднання на 2018/2019 н. р.»

Дата проведення:  серпень 2018 р.

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за 2017-2018 навчальний рік.

звіт

Маліновська Т. М.

2

Обговорення календарних планів вчителів, плану роботи методоб'єднання на поточний навчальний рік.

обговорення

члени МО

3

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів:

а) особливості організації навчально- виховного процесу в початкових  класах загальноосвітніх навчальних закладів  у 2018-2019 н.р.;

б)навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлена)

в) ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів (лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1\9-437)

г) обговорення вербального оцінювання у 1 та 2 класах;

д) аналіз програм, підручників для початкової школи на  2018-2019 н. р.

е) вимоги до ведення класних журналів.

круглий стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члени МО

 

4

 

5

Розподіл   обов'язків  між  членами методичного об'єднання.

Складання графіка проведення відкритих уроків та виховних заходів вчителями початкових класів

Обговорення календарних планів на І семестр 2018-2019 н. р.

круглий стіл

члени МО

 

члени МО

6

Підготовка до проведення Тижня початкової школи. Вчителі-початківці

круглий стіл

члени МО

 

Завдання членам ШМО:

Опрацювати:

1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах на 2018-2019 н. р.

2.Інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи.

 

Засідання № 2

 

Тема: Творча лабораторія вчителів початкових класів Розвиток соціальної компетентності  молодших  школярів”

Дата проведення:  листопад 2018 р.

 

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній школі

доповідь

Єрмоленко Т. В.

2

Наступність початкової і середньої ланки. Адаптація учнів до навчання у 5 класі

банк ідей

 

члени МО

3

Організація взаємного відвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом роботи.

круглий стіл

члени МО

4

Обмін ідеями, напрацюваннями, думками, досвідом роботи.

круглий стіл

члени МО

5

Відвідати відкритий урок української мови у 4 класі

 

Безсонова

Г. В

 

Завдання членам МО:

 

1. Контроль за дотриманням вимог, щодо оформлення письмових робіт з  математики, української мови.

2. Контроль за веденням щоденників та зошитів учнями.

3. Виготовлення та використання на уроках роздаткового, дидактичного матеріалу для творчого мислення учнів з метою розвитку креативності в процесі навчання.

4. Організація роботи з батьками.

 

Засідання № 3

 

Тема: Теоретико-практичний семінар «Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти»

 

Дата проведення:   січень   2019 р.

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

«Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти»

Доповідь

Богданова С. О.

2

 

3

Аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмного матеріалу учнями початкових класів.

Урок з математики з використанням елементів інноваційних технологій у 3 класі

обговорення

 

 

обговорення

члени МО

 

 

Боровик

 С. М.

5

Відвідати  урок у 1 класі

 

обговорення

Железняк Т. Г. 

 

Завдання членам МО:

1. Контроль за дотриманням вимог, щодо оформленням письмових робіт з  математики.

2. У навчанні вчителям особливу увагу приділяти розвитку зв’язного мовлення в учнів.

3. Підготувати план заходів з питань наступності дошкільної, початкової та середньої освіти.

 

Засідання № 4

 

Тема: «Державна підсумкова атестація в 4 класі»

 

Дата проведення: травень 2018 р.

 

 

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

2

Особливості  завдань та вимог щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі

круглий стіл

члени МО

3

Аналіз та обговорення відкритих уроків. Мета відвідування: “Дотримання методичних рекомендацій у навчанні учнів 1-4 класів ”.

обговорення

члени МО

4

Питання наступності

початкової та дошкільної освіти

круглий стіл

вчителі початкових

класів, вихователі ДНЗ

5

Перспективний план роботи МО на наступний навчальний рік

обговорення

члени МО

Завдання членам МО:

1.  Вчителям  ретельно опрацювати «Положення про державну підсумкову    атестацію учнів у системі     загальної середньої освіти»

2. Скласти графіки проведення річних контрольних робіт для перевірки   якості засвоєння програм.

3. Організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях.