Published using Google Docs
Protokoll_styrelsemöte_OKForsarna_20171204.docx
Updated automatically every 5 minutes

OK Forsarna Bispgården Protokoll


Plats: klubbstugan, Café svängen
När: Måndagen den 4 december 2017 kl: 18.00
Närvarande: Stefan Fryklund, Ulf Jonsson, Thomas Fryklund, Henrik Norberg, Christoffer Fryklund, Margareta Forsberg, Anders Jönsson, Mats Gustafsson, Lian Fryklund


Styrelsemöte        

Ordförande/sekreterare för mötet        

        Stefan Fryklund ordförande, Lian Fryklund sekreterare.

        Justerare för mötet

        Thomas Fryklund och Henrik Norberg blev valda till justerare.

Bidragsansökningar bidrag godkänt för resterande belysning 166kkr, är rekvirerat, arbetet utfört 7-8 oktober, kompletteringar att beställa, armaturer ?

        Styrelsen bestämde att beställa mer armaturer för resterande pengar som

        finns kvar i bidraget.

Förslag till nästa bidragsansökningar (innan sista oktober).

        Det kom in några förslag inom styrelsen men prio 1 var att vi skulle söka

        bidrag till hela liftmaskinen. Andra förslag som diskuterades var snökanoner.

        Anders tyckte vi kunde även ansöka om bidrag via Allmänna arvsfonden där

        det finns mycket pengar att söka.

Stadgar uppdatera oss själva vad som gäller.

        Stefan delar ut de gällande stadgarna som finns i föreningen till alla

        mötesdeltagare. Vi gick igenom dessa.

Skidspårets status, skotrar maskiner.

        Skidspårens status ser bra ut, lite snö på vissa ställen men annars helt ok.

        Skoter och spårmaskin har inga problem. Det kom fram från Mats att det blir

        mindre och mindre plats för skotern i garageplatsen som vi fått låna av

        kommunen. Nu ryms inte spårmaskinen. Thomas blir ombedd att prata med

        Rolf Ivansén på Ragunda kommun om att dom fixar till detta.

Slalombackens status, skotrar och maskiner.

Fräs på pistmaskinen trasig, rep pågår hos FIAB. Stefan ska höra av sig till FIAB och kolla om dom kan skynda på reparationen pga att det kommit rätt så mycket snö tidigt iår så vi kan packa i backen.
Glufsen lagerhaveri, nya lager finns för montering nu, sponsring från FIAB.

Glufsen är ej på gång att repareras än.

Anslutning av internet till klubbstugan via Älggårdsberget som  bekostas helt via sponsring ca 5000kr.

        Nu är det klart med anslutningen av internet till klubbstugan och nu när det

        finns så ska vi satsa på övervakningskameror och larm till stugan och

        området.

          Deltagande av arbetskraft från frivården.

        Stefan förklarade vad som krävdes av föreningen för att kunna få

        arbetskraft från frivården. Mötesdeltagarna avsade sig den tjänsten.

         Förslag låssystem för klubbstugan och vallabod via uppringt system            (mobil, sms från Halsang grindar).

        Stefan hade ett förslag om att köpa in ovanstående låssystem inom klubben.

        Systemet kostar 4500 kr/ dörr och 1000 kr/ år i avgift.

        Det vore ett bra system för föreningen för som läget är nu så vet vi inte riktigt         hur många nycklar som finns i omlopp. Detta system kan man styra på många

        olika sätt och se vilka som har tillträde till stugan  o dyl.

Webbsidan sponsrings info.

Thomas ska fortsätta sitt jobb på hemsidan med att sätta in sponsrings info

där så att alla kan se.

Restpunkter från föregående säsong.

Övriga frågor.

En övrig fråga som togs upp var vad har skoterklubben för skyldigheter till

klubben för att få vara i stugan för sina möten. Det är ofta stökigt i lokalen när         dom varit i stugan, kanske ska hålla koll på barnen som följer med. Var det

sagt att skoterklubben skulle hjälpa till med skotrar att “trampa” backen om vår

pistmaskin var trasig? Enligt Stefan så var bara detta muntlig  

överenskommelse via klubbarna när det blev aktuellt att de skulle utnyttja

stugan för deras möten. Stefan tar upp detta med deras nuvarande ordförande

så att allt blir bra för alla inblandade.

Mötet avslutas

Bispgården 4/12 2017

………………………………….                ……………………………

Stefan Fryklund ordf.                        Lian Fryklund sekr.

………………………………….                ……………………………..

Thomas Fryklund just.man                Henrik Norberg just.man