31/12/2019

v.1.1

GAMERARENA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

Gamer Arena, Limited (“GAMER ARENA”) tarafından mahremiyet ve gizliliğin korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanuna sürekli uyumluluğun sağlanması için azami özen gösterilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması adına KVKK’nın öngördüğü temel ilkeleri benimsemekte ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasının Kapsamı

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası aşağıda yer alan konulara ilişkin ilgili kişilerin bilgilerine sunmaktadır;

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

GAMER ARENA kişisel verileri Gamer Arena Platform’unda yer alan üyelik formları, düello ve turnuva katılım bilgileri ve kullanıcılar tarafından yüklenen dosyalar vasıtasıyla KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Kategorileri

 Platform Kullanıcıları

Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Bilgisi: Eposta adresi

Finansal Bilgi: Fatura bilgileri

Müşteri Bilgisi: Üyelik bilgisi, Eşsiz Üyelik Numarası, Kullanıcı Adı, Playstation Network Hesap İsmi, Twitch Kanal Hesap İsmi, Epic Games Hesap İsmi, League of Legends Hesap İsmi, Kafa Topu Hesap İsmi, PUBG Hesap İsmi, Fotoğraf

Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Platform kredisi sayısı, kredi satın alma işlem geçmişi, alışveriş tarihi, oyun modu, kazanma/kaybetme oranı, ekran görüntüsü (uyuşmazlık durumunda), video görüntüsü (uyuşmazlık durumunda), şikayet mesajları

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, Saat Dilimi, işletim sistemi,

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, Platform içi mesajlaşma, mesajlara ilişkin saat metadatası, ülke bilgisi, şehir bilgisi

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni

Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen epostalar

 Websitesi Ziyaretçileri

Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, İlçe

İletişim Bilgisi: Eposta adresi

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, oturum bilgileri

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı e-posta mesajları

Talep/Şikayet Yönetimi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Platform Kullanıcıları Kişisel Verileri

•Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

•GAMER ARENA Platform’u üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

•Kullanıcılar ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

•Kullanıcıların açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

•Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

•Platform üzerindeki Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

•Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

•Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

•İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

•Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

•İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

Websitesi Ziyaretçileri

•Websitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

•Ticari elektronik ileti onayı mevcut ziyaretçiler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ziyaretçilere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

•Ziyaretçilerin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

•Ziyaretçi sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

•Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

•İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

•Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

•İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

•Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

GAMER ARENA, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

GAMER ARENA, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. GAMER ARENA kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve şifreleme gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

GAMER ARENA işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

GAMER ARENA ’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, GAMER ARENA tarafından işletilen platformlara veya GAMER ARENA sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GAMER ARENA bu durumu derhal ilgili kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

GAMER ARENA kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, düello ve turnuvalara giriş yapılması ve sonuçları, üyelik formu ve diğer formlar üzerinden toplanan kişisel veriler profilleme yapılması ve ilgili kişilerin beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde maskelenmiş kişisel veriler kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

 

GAMER ARENA işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Üyelik kayıtları: 10 yıl

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar: 10 yıl

Çerezler: En fazla 3 yıl

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl

Özgeçmişler: 1 yıl

Müşteri Şirketlere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

İlgili Kişi Hakları

GAMER ARENA tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; GAMER ARENA Platform’unda yer alan KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Şartları

GAMER ARENA, web sitesi ve Platform aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

GAMER ARENA tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. GAMER ARENA bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

GAMER ARENA tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

GAMER ARENA tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

GAMER ARENA, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

GAMER ARENA, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni versiyon Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.