Priorytety szkolne

Priorytety wychowawcze

Priorytety dydaktyczne

Nazwa

Czas realizacji

Nazwa

Czas realizacji

Niepodległa

 Biało - Czerwona

I okres

r. szk. 2018/2019

Kodowanie, programowanie i rozumowanie

r. szk. 2018/2019

II Festiwal Nauki

Bezpieczna, zdrowa

i przyjazna Dwójka

r. szk. 2018/2019

Humanista XXI wieku

r. szk. 2018/2019