Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2018/2019 навчальному році

Основною метою проведення олімпіади з географії є: оцінка знань, умінь, навичок, географічної ерудиції і культури учнів, активізація їхніх творчих здібностей, популяризація географії як шкільного предмета серед учнівської молоді.

1. На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 11.09.2018 року No 491/0/212-18 25 листопада 2018 року відбудеться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії для учнів 8 – 11 класів.

2. Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 2,5 години. 3. Тексти завдань будуть надіслані відповідальним особам управлінь, відділів освіти 22 листопада 2018 року. Коди можна буде отримати у день проведення олімпіади електронною поштою відповідальним методистом.

4. Особливі умови Під час виконання завдань олімпіади не допускається використання підручників, довідників, атласів, інших навчальних посібників, а також засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони, планшети та ін.).

5. Організаційне забезпечення З метою створення рівних умов для виконання завдань, кожен учень на початок олімпіади повинен при собі мати: ручку (2 шт.), олівець простий, олівці кольорові, гумку, лінійку, транспортир. Для учнів 8-х, 10-х та 11-х класів необхідна контурна карту світу, для 9-х класів необхідна контурна карта України.

6. Характеристика завдань. Зміст завдань охоплює матеріал шкільної програми за попередні роки навчання та матеріал тем, які учні мали опанувати до терміну проведення олімпіади (таблиця 1).

Таблиця 1

Клас Тема

8

Остання тема: Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України. Програмовий матеріал 6-7 класу.

9

Остання тема: Розділ ІІ. Первинний сектор господарства. Програмовий матеріал 6-8 класу.

10

Остання тема: Розділ І. Європа Програмовий матеріал 6-9 класу. 11 Програмовий матеріал 6-10 класу. Зміст завдань орієнтований на здатність учня логічно мислити, аналізувати географічну інформацію, у тому числі отриману самостійно з різних джерел, використовувати знання інших предметів, краєзнавчий матеріал.

7. Структура олімпіадних завдань. Олімпіадні завдання з географії подані за блоками: тестовий, теоретичний, практичний (таблиця 2).

Таблиця 2

Вид завдання Кількість

завдань

Максим. кіл-ть балів за одне завдання

Загальна сума

1. Тестовий блок 20 1 20 2. Теоретичний блок


теоретичне та творче завдання 2 12 24 3. Практичний блок завдання з нанесенням об’єктів на контурну карту

10 1 10

Розрахункове завдання 1 6 6 Максимальна кількість балів 60

8. Особливості оцінювання та виконання олімпіадних завдань. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. 8.1. Тестовий блок. Бал за завдання не нараховуватиметься у випадках, коли:

• відповідь неправильна або відсутня;

• відповідь зроблена олівцем, а не авторучкою;

• відповідь містить будь-які виправлення (у тому числі – коректором). 8.2. Теоретичний блок Результати виконаних завдань теоретичного блоку повинні відповідати таким вимогам:

1. структурованість; 2. відтворювати зміст основного питання; 3. відображати синтез й аналіз набутих географічних знань; 4. супроводжуватися доцільними малюнками, схемами, таблицями, діаграмами;

5. містити власну думку(оціночне ставлення) та приклади; 6. викладеними у географічному аспекті. Кожен із наведених критеріїв оцінюється 2 балами. Максимально можливий бал за теоретичне питання – 12 балів.

8.3. Практичний блок. При оцінюванні роботи на контурній карті необхідно враховувати правильність (відповідність завданню), повноту, точність нанесення географічних об’єктів, картографічну грамотність, охайність.

Оцінювання задачі практичного блоку доцільно здійснювати, використовуючи такі критерії:

0 балів – завдання не розв’язувалося взагалі. Відповідь відсутня. 1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі). 2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє. 3 бали – зроблена спроба розв’язання задачі, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі.

4 бали – розв’язання доведено до кінця, але допущена незначна логічна помилка, (що призвела до неточної відповіді).

5 балів – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності у записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат.

6 балів – задача розв’язана правильно, супроводжується докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

Старший викладач кафедри природничо-математичної освіти А. В. Скоробогатов