ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА

ТБ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

(редакція чинна від 1.11.2018 року)

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності застосовується до послуг, що надаються Товарною біржею «Українська біржа» (надалі – «Майданчик») через веб-сайт в мережі Інтернет за адресою с1.ux.ua, на якій Майданчик за допомогою електронно-торгової системи (надалі – «ЕТС») проводить електронні торги, електронні аукціони. Будь-яка фізична чи юридична особа, зареєстрована в ЕТС є користувачем послуг ЕТС (надалі – «Користувач»). До моменту використання/отримання цих послуг рекомендуємо уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності для того, щоб зрозуміти позицію і практику Майданчика по відношенню до Ваших особистих відомостей, їх використання та обробки Майданчиком.

1.2. У разі реєстрації на веб-сайті Майданчика, надаючи нам особисті відомості, підтримуючи з нами договірні відносини, отримуючи від нас послуги, використовуючи доступ до контенту, функціоналу, технологій та можливостей, що пропонуються Майданчиком за допомогою веб- сайту с1.ux.ua або інших пов’язаних з ним веб-сайтах, Ви, як Користувач, повністю приймаєте та погоджуєтесь із умовами цієї Політики конфіденційності, надаєте нам повну, добровільну, однозначну та беззаперечну згоду/дозвіл на зберігання/обробку та передачу третім особам Ваших персональних відомостей та даних відповідно до цієї Політики конфіденційності.

1.3. Користувач надає Майданчику згоду на зберігання, використання, обробку та поширення

персональних даних користувача, згідно з чинним законодавством України.

1.4. Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.5. Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає свою

згоду на:

- Обробку Майданчиком персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до

Користувача), а саме:

o контактних даних, прізвища, імені, по-батькові, найменування юридичної особи, номера телефона, адреси електронної пошти, дати та місця народження, адреси, номера документа, що посвідчує особу, сімейного стану тощо;

o фінансових відомостей, повних номерів банківських рахунків та/або банківських

карток, які надані нам Користувачем під час користування послугами ЕТС;

- Передачу Майданчиком персональних даних третім особам та (або) партнерам у

випадках, передбачених цією Політикою;

- Захист Користувача від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від

шахрайства;

- Збір статистичної інформації по роботі ЕТС для її обробки та використання при

впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень.

1.6. Користувач підтверджує, що Майданчик повідомив йому про його права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» з метою користування послугами наданих Майданчиком.

1.7. Деяку інформацію ми збираємо автоматично та зберігаємо її у файлах журналів. Така інформація включає дані про: адреси Інтернет-протоколу (IP), тип браузеру, Інтернет- провайдера, сторінки переходу/виходу, операційну систему та версію Вашого пристрою, апаратну модель Вашого пристрою, унікальні ідентифікатори Вашого пристрою, операційну систему, мобільну мережу, відмітку дати/часу, потік кліків. Ми використовуємо таку інформацію для аналізу тенденцій, адміністрування наших мобільних додатків, відслідковування переміщення користувачів веб-сайтами/додатками та збору демографічної інформації про нашу базу користувачів, у цілому.

1.8. Ми збираємо та здійснюємо обробку персональних відомостей про Вас з метою здійснення

господарської діяльності відповідно до наших установчих документів.

1.9. Коли Ви заходите на веб-сайт або користуєтесь послугами Майданчика (у тому числі послугами компаній, з якими ми співпрацюємо), ми можемо розміщати невеликі файли даних на Вашому комп’ютері або іншому пристрої доступу. Це можуть бути файли cookie, піксель- теги, флеш-cookie та інші типи файлів, які підтримує Ваш браузер. Файли cookie – це комп'ютерні дані, зокрема, текстові файли, які зберігаються в обладнанні Користувача веб- сайту і призначені для використання на веб-сторінках. Cookies, зазвичай, містять ім'я веб- сайту, з якого приходять, час зберігання їх на пристрої, а також унікальний номер.

1.10. Файли cookies використовуються для:

- налаштування вмісту веб-сторінок сайту відповідно до переваг Користувача, а також для оптимізації веб-сайтів і, зокрема, ці файли дозволяють розпізнати пристрій Користувача Сервісу і, відповідно, перегляду інтернет-сторінки, призначеної для його індивідуальних потреб;

- створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі використовують веб-сайт,

що дозволяє поліпшити структуру та зміст;

- підтримки сеансу Користувача сайту (після входу в систему), завдяки чому Користувачі

не повинні повторно вводити логін і пароль на кожній сторінці;

1.11. Для того, щоб дізнатись більше про файли cookie, зокрема, але не виключно, про інструкції для браузера, використання cookie, веб-маяків та аналогічних технологій, перейдіть на веб- сайт http://www.allaboutcookies.org

1.12. Пам’ятайте, що без файлів cookies Ви не зможете повністю використовувати усі можливості

наших послуг.

2. Захист та збереження персональних даних

2.1. З метою захисту Ваших персональних даних застосовуються заходи фізичного, технічного та адміністративного характеру, направлені на запобігання ризикам втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності та зміни персональних даних.

2.2. Для захисту персональних даних, які надаються нам, чи, які ми збираємо, ми приймаємо комерційно розумні заходи обачності, що відповідають чинним нормативним вимогам та стандартам безпеки, що застосовуються, від випадкового, незаконного або несанкціонованого використання, доступу, зміни, знищення, розкриття чи втрати.

2.3. Коли Ви вводите такі відомості, як номер платіжної картки, термін дії платіжної картки, CVV- код, Організатор та/або його партнери забезпечують шифрування цієї інформації у відповідності до Стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard), розробленого Радою із стандартів безпеки індустрії платіжних карток (Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC).

2.4. Майданчик не зберігає та не несе відповідальності за інформацію, зазначену в п.2.3. цієї

Політики конфіденційності.

2.5. Також на деяких веб-сайтах, з яких ми передаємо особисті відомості, Майданчик та/або наші партнери використовують технологію шифрування Secure Socket Layer (SSL) ("рівень захищених сокетів").

2.6. Крім того, перебуваючи на наших веб-сайтах, будь ласка, зверніть увагу на частину адреси "https" веб-сайту у Вашому браузері - літера "s" означає "безпечний" (від англійського слова "secure"), тобто у такому випадку Ви перебуваєте у безпечній зоні нашого веб-сайту.

3. Надання персональних даних третім особам

3.1. Майданчик іноді залучає сторонніх осіб (фінансові установи, агенти, консультанти, постачальники електронної пошти тощо) для виконання певних бізнес-функцій (наприклад, фінансові послуги, розсилка інформації, маркетингові дослідження, обробка платежів, ведення баз даних). У таких випадках, ми надаємо іншим особам тільки інформацію (у тому числі, можемо надавати відомості про поточних та інших Користувачів), необхідну їм виключно для виконання ними конкретної бізнес-функції.

4. Внесення змін до Політики конфіденційності

4.1. Майданчик має право в будь-який час і на власний розсуд вносити зміни до цієї Політики конфіденційності шляхом розміщення на веб-сайті с1.ux.ua нової редакції Політики конфіденційності.

4.2. Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності з дня, зазначеного у такій новій

редакції.

4.3. Якщо ми зберігаємо Вашу адресу електронної пошти, то ми можемо відправити Вам повідомлення про зміну Політики конфіденційності та/або копію нової редакції Політики конфіденційності.

5. Посилання на інші веб-сайти

5.1. Наш веб-сайт може містити посилання на сторонні веб-сайти для Вашого інформування та

зручності.

5.2. Коли Ви користуєтесь нашим веб-сайтом, Ви можете перейти на веб-сайти наших ділових партнерів. Такі веб-сайти можуть мати власні політики щодо конфіденційності. При переході на один із таких веб-сайтів ця Політика конфіденційності не буде застосовуватись. Незважаючи на посилання з нашого веб-сайту на сторонні веб-сайти, Майданчик не несе відповідальності за методи конфіденційності, застосовувані сторонніми веб-сайтами та будь- який контент на сторонніх веб-сайтах.

5.3. Коли Ви підключаєтесь/переходите до будь-якого веб-сайту, що не перебуває під контролем та/або у власності Майданчика, за посиланням, що міститься на нашому веб-сайті, Ви це робите і використовуєте сторонні веб-сайти на свій страх та ризик.

6. Правове оповіщення

6.1. Майданчик зберігає за собою право розкривати Ваші особисті відомості та персональні дані у відповідності до вимог чинного законодавства України, і, коли він вважає, що розкриття відомостей необхідне для захисту наших прав та/або майна чи безпеки Майданчика, його Користувачів, інших осіб, та/або для дотримання судового розгляду, судового процесу та/або виконання судового рішення.

7. Право, що підлягає застосовуванню та вирішення спорів

7.1. Положення цієї Політики конфіденційності тлумачаться та застосовуються згідно із

законодавством України.

7.2. До правовідносин, що виникають на підставі цієї Політики конфіденційності, правом, що

підлягає застосовуванню, є право України.

7.3. Спори з приводу цієї Політики конфіденційності розглядаються в суді згідно з законодавством України.

8. Питання

8.1. Якщо у Вас виникли питання щодо цієї Політики конфіденційності, будь ласка, спрямовуйте їх

нам

- на адресу електронної пошти: prozorro@ux.ua

- на поштову адресу: Україна, 01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44