as_lietuvai_logo_visi_1eiluteCDR.jpg

Arijus apie save

Mano motyvacija. Pradžiai (Citata):  __ Ai, Arijau, jau ko nemėgstu , tai - tuščio "filosofavimo" . Atsakė Tau moteris pirmuoju komentaru, jeigu nesupranti, kaip mes čia, Lietuvoj, gyvenam, tai... Man tik juoką kelia tos Tavo prielaidos apie "jausmus" ir kt. Galvok Tu, ką nori ir ieškok "produktyvių diskusijų grupių", o mums čia reikia gyvent realų skaudų gyvenimą ir rūpintis tais, kas r e a l i a i gyvena pusalkaniu - va, ir dabar džiovinu obuoliukus savo paauglei mokinei, kad nors kiek vaikas gautų vitaminų, nes, kai paklausiau pajuodusiais paakiais mergaitės, kiek jinai valgo daržovių, atsakymas buvo toks : "Mes su tėveliu išsiverdam bulvių" ....(! ! !) Ar toliau tęsti?

Mano vieną senelį nužudė komunistuojantys kaimynai. Sovietiniais laikais jam net nebuvo leistinas paminklas. Juodupės tragedija yra mažiau žinoma, bet panaši į Rainių tragediją. Senelį nuketvirčiavo, prapjove pilvą, prikimšo šieno ir tampė po Juodupę. Mano močiutė buvo jauna moteris ir turėjo tai išgyventi. Liko su dviem mažais vaikais. Namai buvo sudeginti. Iš jos tyčiojosi ir sakė, kad daugiau ponia nebus. Mano močiute augino vaikus per karą miškuose ir pas svetimus žmones. Viena iš tų vaikų tapo mano mama. Tokiais pasakojimais buvo pripildyta mano vaikystė. Mano tėtis buvo gydytojas. Daug prisidėjo prie tuberkuliozės žymaus sumažinimo Lietuvoje. Vienoje iš jo darboviečių,  A.Smetonos dvare, Užugirio kaime, Ukmergės rajone, aš gimiau. Nuo šešerių metų augau Kulautuvoje, Kauno rajone. Su draugu perskaitėm, atrodo, visas nuotykių ir meilės knygas Kulautuvos miestelio bibliotekoje, tai buvom pradėję net skaityti Lenino raštus. Istorijos mokytoja vis skambindavo mano tėčiui ir skųsdavosi, kad aš per aštriai pasisakau prieš Tarybų valdžią. Nors pati istorijos mokytoja man kartais leisdavo prakalbėti beveik visą pamoką vietoj jos. Namuose dar skaitydavau Šapokos istoriją ir klausydavausi su tėčiu priešiškų radijo stočių iš ten, kur gyveno mano kitas senelis, kurio nebuvo galima irgi matyti. Nes jis gyveno JAV po to, kai bomba pataikė į traukinį, kuriuo jis norėjo išvažiuoti iš Lietuvos ir mano tėtį išsivežti. Bet tėtis liko tame vagone, kuris nebenuvažiavo iki Vokietijos. Močiute, kuri su Janoniu darė revoliuciją Voroneže, nenorėjo bėgti iš Lietuvos. Po to senelis pradėjo  siųsti siuntinius, tai mano mama ir aš truputį spekuliavom. Pirmąjį verslą pradėjau kokių 14 metų - dariau ir pardavinėjau šviesos muzikas diskotekoms. Diskotekas dar ir pats vesdavau. Laisvu laiku laimėdavau pirmas vietas matematikos ir fizikos Olimpiadose Kauno rajone. Fizikos buvau laimėjęs ir Lietuvos mastu kažką. Mokiausi Radioelektroniką KPI, bet studijavau filosofijos labai daug. Institute tapau fakulteto komjaunimo internacionalinio sektoriaus vadovu ir pradėjau regzti tarptautinius santykius Lietuvos išlaisvinimui. Visu rimtumu. Mokiausi estų kalbą, važinėjau reguliariai į Estiją ir agitavau Tartu ir Talino Universitetuose už Nepriklausomybę. 1983m. Tartu Universitete pasakiau kalbą, kad Lietuva ir Estija neužilgo bus Nepriklausomos ir dalyvaus Olimpinėse žaidynės. Tartu Universiteto Rektorius vos nenugriuvo nuo kėdės. Grižus po to į Kauną, Instituto komjaunimo komitete, mane auklėjo mano viršininkas Linas Linkevičius kaip reikia būti tarybiniu ir dar kažką. Būtų įdomu atsekti kiek tos mano kalbos padarė įtakos Estijos Liaudies Fronto atsiradimui. Inžinieriaus karjerą pradėjau Kauno Medicinos Institute Lazerinės chirurgijos grupėje inžinieriumi. Padariau visą sistemą atviros širdies temperatūros, mechaninių ir elektrinių signalų išvedimui į televizorių ‘Šilelį’ ir statistiniam apdorojimui. Galėjom padaryti visą Windows sistemą, bet neturėjom marketingo supratimo.  Ir toliau klausiausi priešiškų radijo stočių. Per vieną Vasario 16d. atsinešiau senelio atsiųstą kasetinį magnetofoną ir paleidau darbe visu garsu Lietuvos himną. Tai buvo 1986m. Dar dalyvavau Kauno jaunimo kultūrinėj veikloj, bet po kojom vis maišėsi Kauno miesto komjaunimo vadas L.Linkevičius. Vienu metu supykau ir išstojau iš komjaunimo - jau buvau nusprendęs kovoti už Lietuvą ‘va bank’. 1986m. birželio 3d. gimė mano pirmoji dukra. Ją pavadinau Taute. Šiek tiek simboliška, kad Sąjūdis susikūrė lygiai po metų. Dalyvavau Lituanikos jaunimo Sąjungos veikloje, po to Atkūriau Lietuvos Tautinio Jaunimo Sąjungą “Jaunoji Lietuva”.  Surinkau ir sumaketavau 4-ris pirmuosius “Santaros’ numerius naktimis savo darbovietėje. O šiaip dar esu kažkada įkūręs pirmąją Sąjūdžio grupę Kauno rajone, Kulautuvoje. Buvau pasikvietęs V.Radvilą į mitingą tam tikslui. Prieš tai dar, per Atgajos žygį, Kulautuvoje, perskaičiau Molotovo-Rybentropo pakto dokumentus dėl ko pas mano tėvus iš kart prisistatė KGB. KGB dokumentuose man buvo suteiktas kodinis pavadinimas ‘maištininkas’. Sakyčiau, kad gerai atitiko mano charakterį. Buvau Pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo delegatas ir dalyvis. Labai daug bendravau su Kauno Sąjūdžio grupės narias. Suorganizavau pirmojo paminklo Lietuvos partizanams atstatymą Kulautuvoje. Nuo Lietuvos sakiau kalbą per pirmąją Estijos Nepriklausomybės dieną Tartu mieste, estiškai. Kitąmet, rudenį, sukaks kaip gyvenu Londone jau 20-metų, o artimiausią žiemą sukaks 30 metų bendro gyvenimo su antrąja žmona, su kuria užauginome 3 vaikus. Tai ir yra didžiausias mano gyvenimo pasiekimas ir patirtis, kuria galiu mielai dalintis.


Arijaus vaidmuo organizacijoje AšLietuvai

Minėta ir kitomis paskatomis pabudinti kuo daugiau sambūrio narių ir pritraukti naujų ir galinčių tarti savo svarų žodį Lietuvos vystymesi ir santvarkos tobulinime.  Skatinti ir padėti tiems nariams tobulėti, idant tas jų žodis ir jų pavyzdys taptų svaresnis.

Dalintis savo patirtimi ir mokytis iš kitų narių patirties. Dalyvauti bendrose veiklose. Aš puikiai žinau, kad kalnų mes nenuversim (iš karto), bet mažyčiai darbai irgi turi prasmę… Galbūt vienam kitam žmogui tai duos kažkokį postūmį nuoširdžiai prisidėti prie veiklos Lietuvos labui ir be tikslo pralobti (ką aš jau darau daugybę metų). Galbūt ir vėl pavyks išjudinti projektus, panašiai kaip kažkada buvo mano atkurtoji Tautinio Jaunimo Sąjunga.


Arijaus idėjos Lietuvai

Abstrakčiai (sau ir Lietuvai):

  1. Kadangi daug pasisako, o aš 99% pritariu, kad sveikata yra brangiausias turtas, tai ieškoti atsakymų kaip gyventi sveiką gyvenimą. Tai sieti su laime, nes daug kas mano, kad laimingas gyvenimas neįmanomas be sveikatos.
  2. O tam reikalingas - savitarpio tautiškumo, pilnutinės asmenybės ir politinio centrizmo vystymas (aš taip manau, nes esu nuosaikus daugelyje sričių).
  3. Per  - Vakarų (krikščioniškojo - Kristaus altruistinio, socialiai orientuoto) kelio ir Rytų (asmeninio tobulėjimo, jogos, budizmo, taoizmo ir pan.)  įvairių religijų ir patirčių kūrybišką apjungimą ir ieškant sąsajų su senaisiais lietuvių tikėjimais.

Rinkti ir vertinti geriausius pavyzdžius iš kitų valstybių ką galima pritaikyti Lietuvai. Panašiai kaip buvo “Aš  Lietuvai” idėja pasiekti Šveicarijos lygį iki 2070m. , bet atrenkant pavyzdžius išskirtinai.

  1. Švietimas iš Suomijos (panaudojant mano žmonos Jūratės žinias).
  2. Verslo, ekonomikos, mokesčių mokėjimo paskata per atlyginimų kėlimą iš Japonijos “Omron”. Dalinimasis patirtimi iš knygos “Amžinoji verslo dvasia”.
  3. Verslumo, pergalės, kovotojų psichologijos iš JAV.  Dėti pavyzdžius į ‘Geležinių senjorų’ grupę.
  4. Isha foundation pavyzdys iš Indijos. http://www.ishafoundation.org/?global
  5. Butano ir kitų laimės ekonomikų pavyzdžiai https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_National_Happiness

Konkrečiai (Lietuvai) - tiesioginės demokratijos srityje:

  1. https://www.lietuva2.lt/pasiulymas/elektronine-internetine-peticiju-sistema-prie-lietuvos-seimo-ir-vyriausybes-jk-p/588fdd5f0a1d0d0bd4e3bcfb
  2. Įtraukti daugiau lietuvių į politines-ekonomines diskusijas ir paskatinti tobulėti toje srityje: https://www.facebook.com/groups/193230094536894/

Konkrečiai (įsijungiant pačiam ir Lietuvai) - sporto ir dvasinės (plačiąja prasme) kultūros skatinimas:

https://www.facebook.com/groups/362588300845920/

Kaip senas Centro partijos balso išmetėjas, Centro partijai galiu pasiūlyti tokį variantą.

Lietuvos Centro Partija (LCP) partijos veiklos tikslas - valstybės pastangomis remti ir stiprinti (arba netrukdyti stiprėti) viduriniąją išsilavinusią socialinę klasę.

(Dėstytojai, mokytojai, gydytojai, policininkai, socialiniai darbuotojai, mokslininkai, smulkieji ir vidutiniai verslininkai etc.)

Priemonės:

a) Mokesčių lengvatos, b) valstybės atlyginimai, c) moralinė parama, d) pagarbos skatinimas.

Tikslo prasmė:

Stipri vidurinioji klasė - savo kuriamais produktais ir perkamąja galia - turtina visą visuomenę.

Todėl, siekiama:

Didinti atlyginimus mokytojams ir pritraukti protingesnius mokytojus ir ypač - vyrus. Iki 3 - jų kartų, pavyzdžiui. Finansavimo šaltiniai - atsisakymas trinkelių, tipo Valdovų rūmų, kitų pinigų plovimo projektų ir panašiai. Lengvatos verslams, kurie investuoja į darbuotojų apmokymą. (Sąrašą specialybių?)

( Logika - Pasiturintys mokytojai yra labiau gerbtini ir savo pavyzdžiu skatina siekti mokslo. Plius - mokslo žinios ir kūrybiškumas kuria išmanesnius ir pelningesnius verslus.)

Konkretus mokesčių lengvatų įgyvendinimas, remiantis Vokietijos, Anglijos ir kitų šalių praktika, sudarant sąlygas daugiau uždirbti atitinkamoms viduriniosios klasės grupėms.

Sodros mokesčio mažinimas. (Tyrimai ir palyginimai su kitomis valstybėmis.) Verslų pensijų fondų sistemos sukūrimo tyrimas ir pasiruošimas įgyvendinimui.

Pajamų progresinių mokesčių įvedimas, bet labiau mažinant mažiau uždirbantiems ir visai neapmokestinant iki tam tikros ribos kaip pvz., (Anglijoj) JK. (10 tūkst. eurų per metus?)

(galbūt) Baigti cirkus su juridinio asmens verslo ir asmeninio asmens verslo apmokesdinimo skirtumais.