PASĀKUMU PLĀNS

2018.gada aprīlis

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu olimpiāde ģeogrāfijā 7.klases skolēniem plkst.1000 Talsu 2. vidusskolā.
  • Sacensības florbolā (2004.-2005.g.dzim.) plkst. 1000 Laucienes sporta hallē.

  • Kurzemes vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt!” plkst. 1100 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu olimpiāde angļu valodā 8. klases skolēniem plkst. 1000 Talsu 2. vidusskolā.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Diagnosticējošie darbi fizikā, ķīmijā 11.klašu skolēniem.

Skolu direktoru seminārs plkst. 1000 Valdemārpils vidusskolā.

Sociālo pedagogu supervīzija plkst. 900 Talsu novada krīžu centrā.

  • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā, 5.grupa) 1.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
  • Prāta erudīcijas sporta spēles “Muskulītis” 8.-9.klasēm plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā. Pieteikšanās Talsu Valsts ģimnāzijas mājas lapā.
  • Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu skate, gatavojoties tautu deju festivālam ”Latvju bērni danci veda” plkst.1100 Pastendes kultūras namā.
  • Kurzemes reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas mūzikas skolotāju konference “Dziedātprieks: kompetenču pieeja pedagoģijā un muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti” plkst. 930 Talsu pamatskolā.

Jauno Ķīmiķu skolas nodarbība 9.-12.klašu skolēniem Rīgā.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Starpnovadu vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” (Darbu atvešana un uzstādīšana) Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā.

Sacensības krosa stafetēs (no 1998.g.dzim. un jaunāki) plkst. 1000 Vandzenes pamatskolā.

Latvijas 42.skolēnu zinātniskā konference Rīgā.

  • Latvijas 42.skolēnu zinātniskā konference Rīgā.
  • Logopēdu seminārs plkst. 1000 Stendes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā, 5.grupa) 2.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība plkst. 930 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”. ATCELTS!

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu medmāsu diena plkst. 1000 Rojas pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta zivtiņa”.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu dzejas svētki “Dzejolēns - 2018” plkst. 1000 Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte”.

30.