PAaleiS-logo-naam-website-schaduw.png        BOOKSOURCE: stappenplan


Je wil boeken van de klasbib registreren met ‘Booksource’, maar hoe doe je dat?

Stap 1  Inloggen

Stap 2  Een boek ontlenen

Stap 3  Een boek inleveren