Schema för halva temadagar VT18 år 8  


Tema: Sexuella trakasserier - du bestämmer över din kropp

8MA - SAL 8

8MB - SAL 9

11/1 Torsdag

09:00 - 10:00         Uppstart, classroom

09.10 - 10.10        När ord står mot ord

10:10 - 10:40         Rast

10:40 - 11:10         Diskussion ang filmen, frågor -   smågrupper, Uppgift 1

11:10 - 11.30         Fyrahörn-övning

11.30 - 12.30         Lunch

12/1 Fredag

09:00 - 09:30         Värderingsövning - Självkänsla

09:30 - 10:00         Sexuella trakasserier? Uppgift 4

10:00 - 10:30         Rast

10:30 - 11:00         Sexuella övergrepp, en PPT med begreppsförklaringar

11.00 - 11:15          Rast

11:15 - 12:00         Case och vad säger lagen? Uppgift 5

12:00 - 12:15          Avslutning

12:15 - 12:30         Utvärdering

12:30 - 13:00         Lunch