VOORBEELDPROCEDURE REFERRAL RECRUITMENT

 

Introductie:

Binnen ons bedrijf kennen we een regeling voor werven via eigen medewerkers (Referral Recruitment). In deze procedure worden de voorwaarden toegelicht.

 

Procedure:

1.     Vacatures worden door HR gepubliceerd via de interne communicatiekanalen, online vacaturesites en Social Media

2.     Voor bekendmaking van de vacature door medewerkers heeft het delen van de vacature van Social Media de voorkeur

3.     De medewerker informeert HR vooraf per mail welke kandidaat via hem/haar solliciteert;

4.     Bij indiensttreding vult de medewerker het volledig ingevulde formulier in en levert deze in bij HR

5.    HR toetst of de aanvraag binnen de voorwaarden van de regeling valt. In geval van twijfel beslist een MT-lid hierover

6.    Na het succesvol verlopen van de proeftijd nog in dienst is wordt het eerste gedeelte van de vergoeding bij de eerstvolgende salarisbetaling uitbetaald

7.    Zodra de aangedragen kandidaat voor onbepaalde tijd in dienst komt wordt het eerste gedeelte van de vergoeding bij de eerstvolgende salarisbetaling uitbetaald

 

Voorwaarden en uitzonderingen

·       Vacatures die via een werving- en selectiebureau zijn uitgezet zijn uitgesloten van deze regeling

·       Kandidaten die reeds voor <naam bedrijf> werkzaam zijn via een uitzendbureau, een andere organisatie, als zelfstandige (of vergelijkbaar) zijn uitgezonderd van deze regeling;

·       Kandidaten die eerder voor <naam bedrijf> hebben gewerkt zijn uitgezonderd;

·       Er wordt geen voorkeursbehandeling van de kandidaat gevraagd of door HR uitgevoerd;

·       Medewerkers van afdeling HR en het MT komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit deze procedure;

·       De van toepassing zijnde vergoeding wordt uitgekeerd onder de voorwaarde dat de aanvrager op het tijdstip van uitkering in dienst is bij <naam bedrijf>;

·       De vergoeding kan niet achteraf door medewerkers worden aangevraagd;

·       De vergoeding van €xxx netto bedraagt:

1   €xxx netto na het succesvol doorlopen van de proeftijd

2   €xxx netto na overgang van een bepaalde tijd contract naar een vast contract

 

Akkoord HR:

Akkoord Voorzitter OR:

Akkoord Directie:

 

 

 

Datum:

Datum:

Datum:

REFERRAL FORMULIER

In te vullen door de medewerker 

Naam medewerker:                                       ____________________________________

Afdeling:                                                        ____________________________________

Naam nieuwe collega:                                  ____________________________________

Datum Referral-aanvraag:                        ____________________________________

Hoe heb je de kandidaat geattendeerd op de vacature?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 Wat is je relatie met de kandidaat?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Waarom beveel je deze kandidaat aan?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

In te vullen door HR

Datum in dienst:                                  _________________________

Einde proeftijd                                    _________________________

Referrer voldoet aan de voorwaarden:  ja  /   nee

 

Indien niet, wat is de oorzaak en is er reden om de uitkering alsnog te doen:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Akkoord HR:

Akkoord Directie:

 

Datum:

 

Datum:

           

Voorbeeldprocedure Referral Recruitment