“Åbe hus”

”Åbe hus” er en samlingsplass for ungdommer som arrangeres på loftet på Vigrestad misjonshus. Det er åpent hver fredag kl 20:00—00:00 utenom skoleferiene. Aldersgrense er fra 8.klasse. ”Åbe hus” skal være et inkluderende treffsted sted for ungdommer hvor det er rom for Guds ord, sosiale aktiviteter, spilling, moro, salg i kiosken og ”møje goe drøs”. På hvert treff vil det være voksne ledere og det vil vil være en kort andakt.

Kontaktpersoner:

Håkon Boganes

mob 982 08 500

Irene Norland Siqveland

mob 404 05 062

 Se facebook for mer info