Published using Google Docs
Aanmelden nieuwe leerling
Updated automatically every 5 minutes

Aanmelden van leerlingenauto.jpg

Het aanmelden van een leerling kan in principe altijd en op ieder moment. Uiteraard is het handiger voor de organisatie van de school om bijtijds te weten welke leerlingen er op school komen. Ouders/verzorgers melden hun kind aan. Dit kan simpel middels een aanmeldingsformulier, zie hieronder. We kunnen ons echter heel goed voorstellen dat u, als nieuwe ouder, de school helemaal niet kent. Dan raden wij u aan om een afspraak te maken met de directeur van de school. U krijgt dan een rondleiding door de school (in bedrijf) en dan is er alle tijd voor een gesprek waarbij uitgebreid informatie verschaft wordt.

In principe hebben we 3 soorten aanmeldingen:

1. Het aanmelden van een kind dat al een broertje en zusje op de de 7 Mijlen heeft.

Hiervoor hoeft geen uitgebreid inschrijfformulier ingevuld te worden aangezien de gezinsgegevens al bekend zijn bij de school. Het volstaat om de personalia, geboortedatum, geboorteplaats, BSN-nummer en eventuele bijzonderheden door te geven. Dit kan direct per mail naar: directie@7mijlenl.nl   Wij zullen dan een bevestiging sturen en vragen of u alsnog een afspraak wilt voor een gesprek/rondleiding.

2. Het aanmelden van een kind(eren) door verhuizing.

Meestal is hier sprake van een overgang van de ene basisschool naar de andere basisschool. U kunt dan het beste bellen met de directeur van onze school om een afspraak te maken: 0546-680445 U wordt dan uitgenodigd voor een rondleiding en gesprek waarbij u uiteraard uw (kinderen) mee mag nemen. Naast de algemene informatie kan er specifieker ingegaan worden op de eventuele bijzonderheden en de groep waarin uw kind eventueel geplaatst wordt. U hoeft hiervoor geen inschrijfformulier in te vullen, aangezien de scholen onderling zorgen voor de overdracht van de noodzakelijke gegevens.

3. Het aanmelden van een kind dat 4 jaar wordt.

Het is een grote stap als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat. Dit willen we dan ook zorgvuldig begeleiden. Daarom hebben we een procedure gemaakt. Wij vinden het fijn als wij ruim van te voren weten wanneer uw kind op school komt. Het liefst een jaar van te voren. Dit lijkt vroeg maar wij moeten rekening houden met de indeling van de groepen met bijbehorende leerkrachten.

1. U maakt een afspraak met de school of vult direct het inschrijfformulier in.

2. Nadat het inschrijfformulier ontvangen is neemt de directeur van de school contact met u op om een afspraak te maken.

3. U krijgt een persoonlijke rondleiding en gesprek.

4. Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag neemt de leerkracht contact met u op voor een intakegesprek

5. Tijdens dit intakegesprek worden afspraken gemaakt voor "de wendagen". Alles in overleg.

6. De maandag na de 4e verjaardag is de eerste schooldag (het kan zijn dat hier van afgeweken wordt, door bijvoorbeeld vakanties)

Voor het aanmelden van uw kind, maakt u gebruik van het online aanmeldingsformulier dat gebruikt wordt door alle 10 scholen van TOF Onderwijs, waar de 7 Mijlen in Manderveen ook deel van uitmaakt.

Klik hier voor het online inschrijfformulier.