Paràgraf 120 de 204

3.2.3 L’escenari espanyol: incidència política i comunicativa

El lema d’Esquerra Republicana, “Tornarem mes forts”, de les últimes eleccions espanyoles,

expressa clarament la necessitat del suport de la ciutadania per poder anar a Madrid amb mes forca, a defensar els drets i les llibertats de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya. El nostre objectiu final de sempre ha de ser ara un objectiu únic es el de sempre: defensar la República Catalana independent i poder abandonar les Corts espanyoles.

El lema d’Esquerra Republicana, “Tornarem mes forts”, de les últimes eleccions espanyoles,

expressa clarament la necessitat del suport de la ciutadania per poder anar a Madrid amb mes forca, a defensar els drets i les llibertats de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya. El nostre objectiu final de sempre ha de ser ara un objectiu únic: defensar la República Catalana independent i poder abandonar les Corts espanyoles.