מערכת לימודים לשנה"ל תשע"ט – חדרי מל"ה

 סמסטר א' - 14.10.18 - 23.02.19

חדר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

10:00 - 08:00

207

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ לורי רובל

208

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר מוטי בניטה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר שרונה ט. לוי

566

פרופ׳ רוזה לייקין 

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ רוזה לייקין

12:00 - 10:00

207

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ לורי רובל

208

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר אורית חצרוני

362

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ ענת שר

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד"ר אורן גולן

566

פרופ׳ רוזה לייקין 

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ רוזה לייקין

14:00 - 12:00

207

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

208

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר אורית חצרוני

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר אורית חצרוני

362

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר יאיר זיו

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד"ר שרונה ט. לוי

566

ד״ר מיכל איילון 

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

16:00 - 14:00

207

208

362

ד״ר יאיר זיו

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד"ר שרונה ט. לוי

566

ד״ר מיכל איילון

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר תמר אהרונסון

18:00 - 16:00

207

מרכז חמ"ה

קבוצת מחקר של ד"ר שרונה ט. לוי

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

208

מרכז חמ"ה

ד״ר אביבה ברקוביץ אוחנה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

מרכז חמ"ה

ד"ר לינור הדר

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר שי אולשר

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

566

ד״ר שי אולשר

ד"ר צפריר גולדברג

הוראת המקצוע היסטוריה א׳

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר מיכל איילון 
לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

20:00 - 18:00

207

מרכז חמ"ה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

208

מרכז חמ"ה

ד״ר אביבה ברקוביץ אוחנה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

מרכז חמ"ה

ד"ר לינור הדר

ציפי קליין

הוראת המקצוע גיאוגרפיה

ד״ר שי אולשר

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

566

ד״ר שי אולשר

ד"ר צפריר גולדברג

הוראת המקצוע היסטוריה א׳

ד״ר מיכל איילון
לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

*מקרא: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך  חינוך מתמטי; החוג לחינוך מיוחד; החוג ללמידה, הוראה והדרכה 

לימודי המשך לקויות למידה; ייעוץ חוגים ופקולטות אחרות   

 סמסטר ב' - 23.02.19 - 19.07.19

חדר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

10:00 - 08:00

207

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר טלי רוה

208

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

ד״ר מוטי בניטה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

566

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ רוזה לייקין

12:00 - 10:00

207

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר אדר בן אליהו

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר טלי רוה

208

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

ד״ר מוטי בניטה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד"ר אורן גולן

566

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ רוזה לייקין

14:00 - 12:00

207

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר שי אולשר

208

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

ד״ר יאיר זיו

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד"ר שרונה ט. לוי

566

פרופ׳ לורי רובל
לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר מיכל איילון

16:00 - 14:00

207

ד״ר שי אולשר

208

362

ד״ר יאיר זיו

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד"ר שרונה ט. לוי

566

פרופ׳ לורי רובל

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

ד״ר מיכל איילון

18:00 - 16:00

207

מרכז חמ"ה

קבוצת מחקר של ד"ר שרונה ט. לוי

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

208

מרכז חמ"ה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

מרכז חמ"ה

ד״ר שרונה ט. לוי

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

קורס דוקטורט פקולטתי

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

566

ד״ר מיכל איילון

ד"ר צפריר גולדברג

הוראת המקצוע היסטוריה ב׳

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

פרופ׳ לורי רובל
לימודי המשך

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

20:00 - 18:00

207

מרכז חמ"ה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

208

מרכז חמ"ה

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

362

מרכז חמ"ה

ד״ר שרונה ט. לוי

ציפי קליין

הוראת המקצוע גיאוגרפיה

קורס דוקטורט פקולטתי

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

566

ד״ר מיכל איילון

ד"ר צפריר גולדברג

הוראת המקצוע היסטוריה ב׳

פרופ׳ לורי רובלי
לימודי המשך

לימודי המשך
(כולל בחופשת סמסטר)

*מקרא: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך  חינוך מתמטי; החוג לחינוך מיוחד; החוג ללמידה, הוראה והדרכה 

לימודי המשך לקויות למידה; ייעוץ חוגים ופקולטות אחרות