30. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

18 – 28 Nisan 2019

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI

YÖNETMELİK

1. AMAÇ

18- 28 Nisan 2019 tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan 30. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, sinemanın sanatsal niteliklerini sergilemek, Türkiye Sinemasının usta sanatçılarına ve yeni yaratıcılarına katkıda bulunmak, nitelikli yapımları izleyiciyle buluşturmak ve Türkiye sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal kurmaca yapımların katılacağı bir uzun film yarışması düzenlenmiştir.

2. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 uzun metraj kurmaca filmin başvurmuş ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Festival yürütme kurulu, yarışmaya başvuran projeleri ön seçici kurul oluşturarak bir ön değerlendirmeye tabi tutacaktır.

b. Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, her birinin onayı gereklidir. Yarışmaya birden fazla filmle başvurulabilir.

c. Yarışmaya, süresi en az 60 dakika olan yapımlar katılabilir.

d. Yarışmaya, ilk gösterimini 29 Nisan 2018 tarihinden sonra yapan filmler katılabilir. Yarışmaya katılan filmin, Ankara’da daha önce başka bir festivalde gösterilmemiş olması gerekmektedir.

e. Filmlerin resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmaları, yarışmaya katılmalarına engel değildir. Festivalin bitiş tarihine kadar internette (YouTube, Vimeo vb.) herhangi bir platformda herkese açık bir şekilde paylaşılan filmler yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca televizyon dizisi olarak hazırlanmış bölümlü filmlerle, herhangi bir ulusal TV kanalında (paralı-parasız-şifreli-şifresiz) gösterilmiş veya DVD baskıları satışa sunulmuş filmler Ulusal Uzun Film Yarışmasına kabul edilmez. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivaline başvurmuş filmler hiçbir şekilde yarışmaya kabul edilmez.

f. Filmin Türkiye yapımı ya da aşağıda belirtilen şartları karşılayan ortak yapım olması gerekmektedir.

g. 12.08.2005 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik”e göre bir ortak yapım, “Türk Filmi” olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımalıdır:

1- Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır.

2- Yerli yapımcının teknik ve sanatsal katkısı, aşağıda belirtilen “Ulusal Film Teknik ve Sanatsal Katkı Ölçüm” cetveline göre 22 puanlık sistemde asgari 14 puanı sağlamalıdır:

Unsur/Puan

Yönetmen /3

Senarist /3

Özgün Müzik Bestesi /1

Başrol Oyuncusu 1/3

Başrol Oyuncusu 2/2

Karakter Oyuncusu /1

Sanat Yönetmeni /1

Görüntü Yönetmeni /1

Kurgucu /1

Ses Mühendisi /1

Mekân Yoğunluğu /1

Laboratuvar /1

Türkçe Çekim Dili /3

h. Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde, sosyal medyada, afişlerinde ve jeneriklerinde Ankara Uluslararası Film Festivali logosunu kullanmakla yükümlüdür.

i. Yarışmaya katılmak isteyenlerin http://basvuru.filmfestankara.org.tr/ linkindeki başvuru formunu, şifresi festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki ile birlikte, en geç 1 Şubat 2019 Cuma gününe kadar doldurarak online başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca filmin 1 adet DVD veya Blu-ray kopyası ile birlikte imzalı başvuru formunu Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Kopyanın üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

Başvuruda doldurulacak bilgilerin yanı sıra online sisteme yüklenmesi istenecek belgeler şunlardır;

 1. Şifresi festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki
 2. Filmden en az iki adet karenin fotoğrafı (300 dpi)
 3. Yönetmenin/Yönetmenlerin fotoğrafı (300 dpi)
 4. Filmin afişi (300 dpi)

Filmin ön elemeyi geçmesi halinde;

 1. Filme ait “Sinema Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesi” (pdf ya da jpeg olarak taranmış)
 2. Filmin basılı afişi istenecektir.

 

j. Yarışmaya seçilen filmlerin gösterimi altyazılı DCP olarak gerçekleştirilecektir.

k. Ulusal Uzun Film Yarışmasına katılan filmler, İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

l. Festivale gönderilen DCP kopyaları korunaklı kutularında gönderilmelidir.

m. Yarışmaya katılması kesinleşen filmlerin altyazılı gösterim kopyalarının, Filme ait Sinema Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesinin ve afişinin teslim tarihi en geç 1 Nisan 2019 Pazartesi günüdür. Film gösterim kopyaları Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya, 06690 Ankara adresine filmin yasal sahibi tarafından ulaştırılmalıdır. Film kopyaları en geç festival bitiminden on beş gün sonra yasal sahiplerine ulaştırılır.

n. Yarışmaya başvurmuş eser sahipleri, festivalin başlangıç tarihinden 15 gün önce yazılı bir belge ile filmlerini yarışmadan çekebilirler.

3. ÖZEL KOŞULLAR

a. Ön değerlendirme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD/Blu-ray kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.

c. Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

d. Yarışmaya katılan filmler, festival günleri içinde en çok 2 (iki) kez ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir.

e. Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yürütme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı izlenceye göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için filmlerin yapımcılarından ayrıca izin alınmaz. Gösterimler sırasında, eser sahipleri tarafından festival yürütme kuruluna ya da salon yetkililerine salon ya da izlence değişikliği önerilemez.

4. SEÇİCİ KURULLARIN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

4.1. ÖN SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Ön seçici kurul, festival yürütme kurulunun içinden veya dışarıdan seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan seçici kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, seçici kurula izletilmeyecektir.

b. Sonuçlar en geç 18 Şubat 2019 Pazartesi günü açıklanacaktır.

c. Ön seçici kurul, aday gösterdikleri filmleri bir tutanakla belgeleyip, kamuoyuna açıklanana kadar sonuçları saklamakla yükümlüdür.

4.2. YARIŞMA SEÇİCİ KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçici kurul 5 kişiden oluşur.

b. Seçici kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinatörü ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda seçici kurul üyelerine festival ve Ulusal Uzun Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra seçici kurul çalışma yöntemini saptar.

c. Seçici kurul, kararlarını salt çoğunlukla verir, bütün üyelerin 1 oy hakkı vardır.

d. Oy hakkı bulunmayan Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinatörü, gözlemci olarak seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

e. Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

f. Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları festival yürütme kuruluna teslim etmekle yükümlüdür.

g. Seçici kurul, son yarışma filminin ardından karar için toplanır.  Seçici kurul üyelerinin tamamının, yarışma sonuçlarını basın toplantısı ya da ödül töreninde açıklamak üzere hazır bulunması beklenir.

4.3. SİYAD SEÇİCİ KURULU

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi 3 kişiden oluşan SİYAD Seçici Kurulu, Ulusal Uzun Film Yarışmasına katılan filmlerden birine SİYAD En İyi Film Ödülü verir.

5. ÖDÜLLER

a. Ödüller sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde takdim edilir.

b. Seçici Kurul üyeleri tarafından kararlaştırılacak ödüller şunlardır:

 1. En İyi Film
 2. Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü
 3. En İyi Yönetmen
 4. En İyi Kadın Oyuncu
 5. En İyi Erkek Oyuncu
 6. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
 7. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
 8. Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü (özgün ya da uyarlama)
 9. En İyi Görüntü Yönetmeni
 10. En İyi Sanat Yönetmeni
 11. En İyi Özgün Müzik
 12. En İyi Kurgu
 13. SİYAD En İyi Film Ödülü (SİYAD’ın belirlediği seçici kurul tarafından seçilir.)

c. Ödül alanlara Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği verilir.

En İyi Film ödülünü alan filmin yapımcısına 50.000 TL verilir.

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülünü kazanan filmin yönetmenine 10.000 TL verilir.

d. Ödüller, filmler ve kişiler arasında paylaştırılamaz.

e. Yarışmaya katılan filmlerde görev üstlenmiş sanatçıların yabancı uyruklu olması, ödül almasına engel değildir.

f. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar festivalin başlamasından en az 15 gün önce festival yürütme kuruluna başvurabilir.

6. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kuruluna aittir. Ulusal Uzun Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.