Published using Google Docs
Політика конфіденційності
Updated automatically every 5 minutes

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

1.          Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДАКАДЕМ» (надалі - Компанія), відноситься з великою повагою до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб (надалі - Користувачів), які відвідали сайт, а також тих, хто користується Медичною Інформаційною Системою «Clinica Web» (надалі - МІС).

Компанією прагне захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створюючи і забезпечуючи максимально безпечні та комфортні умови для користування МІС.

Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі - Політика) регламентує збір, обробку, використання і захист персональних даних, що надаються Користувачем добровільно.

                Користувач приймаючи умови даної Політики конфіденційності підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

2.          Збір інформації

Збір персональних даних здійснюється виключно при добровільному, свідомому рішенні Користувача, як суб’єктом персональних даних, для використання функціональних можливостей МІС, відповідно до мети обробки персональних даних яка сформульована в даній Політиці.

При заповненні реєстраційної форми на сайті Компанії та на сторінці облікового запису, проставляючи відмітку про ознайомлення з Політикою, Користувач підтверджує надання повної, цілковитої згоди на обробку персональних даних.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Користувач МІС несе повну відповідальність як за свої дії так і дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його конфіденційної (персональної) інформації при використанні МІС. Також, Користувач розуміє та визнає, що в разі його недбалого, не добросовісного ставлення до безпеки та захисту своїх персональних даних та даних які зазначаються при реєстрації/авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікової сторінки/запису, персональних та інших даних Користувача МІС. ТОВ «МЕДАКАДЕМ» не несе відповідальності за завдані збитки надані таким доступом.

3.          Мета збору інформації

Збір персональних даних здійснюється з метою забезпечення рольового доступу до облікової сторінки Користувача, підготовки статистичної інформації, регулювання адміністративної та іншої інформації, що забезпечує коректне та практичне використання функціональних можливостей МІС Користувачем у своїй діяльності.

Інформація, персональні дані Користувача МІС, використовується з метою забезпечення відносин у сфері бухгалтерського обліку, податкових та цивільно-правових відносин, в тому числі виконання договірних зобов’язань з надання послуг (виконання умов Ліцензійного договору Оферти), обробки платежів, проведення розрахункових операцій, поліпшення надання послуг.

Об’єм та тип збору інформації, використання персональних даних Користувача різняться від ролі та функціональних можливостей МІС, яким останній бажає користуватися.

4.          Термін зберігання інформації

Персональні дані збираються Компанією не більше, ніж необхідно для забезпечення належної роботи Користувача з МІС та зберігаються на території України на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання або до моменту припинення Користувачем користуватися МІС шляхом розірвання Ліцензійного договору Оферти.

5.          Захист інформації

Компанія не передає персональні дані Користувачів третім особам та здійснює всі необхідні процедури і технічні заходи щодо захисту персональних даних від їх втрат, неправомірного доступу до них або їх розповсюдження, захищає конфіденційну інформацію Користувача від несанкціонованого доступу, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

 6.   Розкриття інформації

Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України  і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, а також у випадках залучення третіх осіб, що надають технічну підтримку та/або послуг щодо удосконалення та/або обслуговування Медичної Інформаційної Системи на умовах договору та за умови нерозголошення персональних даних.

Сайт Компанії може містити гіперпосилання на ресурси третіх осіб, в такому випадку ТОВ «МЕДАКАДЕМ» не несе відповідальності за будь-яку інформацію, дані, розміщені на їх ресурсах. Зазначені сайти/портали можуть регулюватися власними правилами обробки та користування інформацією.

7.          Зміна Політики конфіденційності

Компанія може змінити умови Політики шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності на своєму сайті.

Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію

Користувач зобов’язується періодично переглядати ці умови, та наявність змін до Політики, щоб бути поінформованим про те, як ТОВ «МЕДАКАДЕМ» захищає інформацію про Користувача.

Компанія не несе відповідальність за помилкове розуміння та невірне трактування Політики конфіденційності, недотримання вказівок, інструкцій щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань в результаті чого Користувачем або третіми особами було понесено шкоду.