De Puytenput

Van harte welkom bij VTI De Puytenput!

NIEUWE FOLDER VOOR SCHOOLJAAR 2020 - 2021 (klik hier om te downloaden)

Mogen we je “De Puytenput” even voorstellen? Het is het nieuwe, moderne schoolgebouw, waarin het Vrij Technisch Instituut van Aalst zijn Eerste Graad organiseert. De Aalstenaars noemen deze buurt sinds eeuwen “De Puytenput” omdat hier ooit een kikkerpoel was. Nu staat er het indrukwekkende VTI-gebouw met zijn moderne uitrusting aan doelokalen, kookklas, computerlokalen, vaklokalen,…

We geven je graag de kans om te wennen aan je nieuwe omgeving en een andere manier van samen leven, werken en leren… . Je kan daarbij rekenen op een flink uitgebouwde leerlingenbegeleiding.

In de twee leerjaren van de Eerste Graad, krijg je, naast de brede algemene vorming, ook de kans om te proeven van de wereld van de Techniek en de Technologie. Voeding en Decoratie behoren ook tot de mogelijkheden.

Zo kan je na de Eerste Graad een passende studiekeuze maken, die aansluit bij je talenten en je interesses!

Bekijk hier de nieuwe folders voor schooljaar 2019-2020
Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

De eerste graad

In de Eerste Graad van het Secundair Onderwijs kan je je talenten en interesses uitgebreid verkennen. Je bouwt er verder aan de vertrouwde leervakken van de basisschool en daarnaast kan je er ook al proeven van de diverse opleidingen die later in de Tweede en de Derde Graad aan bod zullen komen.

Er wordt in de Eerste Graad nog geen onderscheid gemaakt tussen onderwijsvormen als A(lgemeen), K(unst), T(echnisch) of B(eroeps) Secundair Onderwijs.

We maken echter wel onderscheid tussen de A-STROOM (die in principe voorbereidt tot de hele waaier aan studierichtingen en opleidingen in de 2de en 3de graad) en de B-STROOM (die specifiek voorbereidt op BSO).

Het eerste leerjaar A

wil zorgen voor een soepele overstap van de lagere school naar het SO. Het basislessenrooster is grotendeels identiek in alle scholen. Toch is er een belangrijk onderscheid in de keuzepakketten en de opties die de scholen aanbieden en kan de aanpak van school tot school sterk verschillen.

We willen de leerlingen van het Eerste Leerjaar A volop de kans geven hun talenten en interesses te verkennen en te ontwikkelen in het licht van een verdere, passende studiekeuze en oriëntering…

Bekijk hier de nieuwe folder
Eerste leerjaar

We bieden in 1A twee opties aan:

Het eerste leerjaar B

In kleinere klasgroepen en met passende werkvormen en leermiddelen herhalen we de leerstof van het basisonderwijs en breiden die op een gepast tempo verder uit. Zo bereiden we je voor op de keuze van een specifieke beroepsopleiding.

Bekijk hier de nieuwe folder

Eerste leerjaar 

Het tweede leerjaar A

Bekijk hier de folder:

Tweede leerjaar

We bouwen verder aan je brede algemene vorming. Daarnaast kan je je talenten voor techniek en technologie verder verkennen en ontwikkelen. Je hebt in onze school volgende opties:

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Bekijk hier de folder:

Tweede leerjaar

Naast een verdere aandacht voor de basisvorming, kan je grondig de combinatie aan beroepenvelden van je keuze verkennen als voorbereiding op een verdere beroepsopleiding. We bieden volgende opties aan: