Projekt

MS Excel

zadanie końcowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zadanie polega na przygotowaniu skoroszytu będącego interaktywną pomocą dla sprzedawcy kredytów.

W ramach skoroszytu mają być wyróżnione co najmniej poniższe arkusze:

 1. Arkusz danych klienta
 1. Pobranie danych na temat klienta, w tym:
 1. adresu
 2. informacji na temat sytuacji rodzinnej
 3. preferowanego kontaktu
 1. Arkusz sytuacji finansowej klienta
 1. miejsca zatrudnienia, forma zatrudnienia, przychody
 2. aktualne zobowiązania w podziale na typu (media, czynsz, samochód itd.)
 3. aktualne zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, alimenty)
 1. Arkusz produktowy:
 1. pozwalający na wybór rodzaju preferowanego produktu kredytowego na podstawie przedstawionych parametrów:
 1. wielkość zapotrzebowania finansowego
 2. długość preferowanego zobowiązania
 3. preferowana wysokość miesięcznej raty
 1. modyfikację parametrów następować może na podstawie negocjacji z klientem w ramach ograniczeń ustalonych przez Bank.
 1. Arkusz spłaty kredytu obrazujący harmonogram spłat
 2. Arkusz ofertowy służący zaprezentowaniu:
 1. na pierwszej stronie:  wszystkich istotnych informacji w przejrzysty sposób, tak aby ułatwić decyzję klientowi
 2. na drugiej stronie: tabela weryfikacji niezbędnych dokumentów wypełniana na podstawie wybranego produktu kredytowego.

Zaleca się ponadto przygotowanie arkuszy dodatkowych będących arkuszami technicznymi

Oceniane będą: