Obec Detrík- Oznamy

094 31 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Detrík  1                                                        Tel. a fax: 057/44 50 654

Mail: obec.detrik.sk                                                                Web: www obecdetrik.sk


  1. Stretnutie zastupiteľstva o 15:30.