Regulamin Programu Maker Teens: Girl Power

Maker Teens: Girl Power Warsaw to program realizowany przez Fundację Girls Code Fun razem z American Center Warsaw, dla młodzieży wieku 15-17.  Jest on częścią projektu Maker Teens.

W ramach programu Maker Teen: Girls Power organizujemy dla dziewczyn w wieku 15-17 lat:

1. W programie Maker Teens: Girl Power udział mogą wziąć dziewczyny w wieku od 15 do 17 lat.

2. Rodzice zobowiązani są dostarczyć zgodę na udział kandydatek w rekrutacji do programu.

3. Do programu NIE MOGĄ aplikować osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Fundacji Girls Code Fun.

4. Rekrutacja do programu trwa od 12 grudnia 2017 do 18 lutego 2018 roku.  

5. By wziąć udział w rekrutacji, kandydatki muszą 8 wysłać zgłoszenie do 18 lutego 2018 r. do godz. 17:00, które musi zawierać:

6. Przedmiotem programu jest:  program mentorski z kobietami pracującymi w nowych technologiach, lunch zapoznający z mentorkami 4 marca w Warszawie, bezpłatny semestr nauki programowania i elektroniki  na kursie organizowanym przez Fundację Girls Code Fun w semestrze letnim od 7 marca do 6 czerwca 2018 roku.

7. Udział w programie jest bezpłatny.

8. Decyzję o przyznaniu miejsca kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wysłanych dokumentów, kierując się takimi kryteriami, jak: kreatywność, stopień zaangażowania oraz wypełnienie wszystkich warunków zgłoszenia.

9. Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres mailowy: info@girlscodefun.pl lub pocztą na adres: Girls Code Fun, Strych na Wróble, ul. Chmielna 73b m 14, 00-801 Warszawa.

10. Opiekunowie wszystkich kandydatek zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową do 18 lutego 2018. Wybranych zostanie w sumie 15 uczestniczek.

11. Opiekunowie wybranych uczestniczek zobowiązują się potwierdzić ich uczestnictwo do dnia 25 lutego włącznie.

12. Opiekunowie wybranych uczestniczek zobowiązują się dokonać wszelkich starań, by uczestniczki wzięły udział we wszystkich zajęciach w ramach kursu oraz lunchu inauguracyjnego 4 marca 2018.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu Maker Teens: Girl Power.

14. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do programu jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15.  Rodzice uczestników wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów wizerunku dzieci, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu