IX CONCURS DE
C
ULTURA CLÀSSICA

ODISSEA 2020

 

L’Associació de Professors de Llengües Clàssiques (APLEC), convoca la novena edició del Concurs Odissea a Catalunya, en el qual podran participar tots els alumnes que vulguin pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de Catalunya.

Tindrà lloc entre els dies dilluns 3, dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de febrer (primera fase), i els dimecres 12 de febrer i 19 de febrer (desempat a Catalunya i fase final estatal respectivament), tal com es detalla en el calendari adjunt.

Aquest certamen, tot i que és obert a tot l’alumnat dels centres educatius de Catalunya, està adreçat principalment als de Cultura Clàssica, Llatí i Grec, sense més pretensions que treure la Cultura Clàssica de les aules, almenys durant uns dies.

Recordem que la idea original d’aquest concurs la devem a les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels departaments de Grec i Llatí de l’IES “David Buján” de Cambre (A Coruña). L’actual no és més que una versió "en línia" del seu concurs.      

En aquesta edició participen les seccions de la SEEC d’Andalusia (Cadis, Còrdova, Granada-Jaen-Almeria, Màlaga i Sevilla-Huelva), d’Aragó, d’Astúries (en col·laboració amb l’Asociación asturiana de profesores de Latín y Griego “Céfiro”), de Canàries, de Galícia, d’Extremadura, de Madrid, de València-Castelló, de Valladolid, de Salamanca i l’Associació de Professors de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC).

La celebració del concurs coincidirà en les mateixes dates a tots els territoris.

Les preguntes se cenyiran al currículum  de Cultura Clàssica, Llatí i Grec que s’imparteix als centres i, tal com s’estableix a les bases, cada dia versaran sobre temes concrets.

En aquesta nova aventura de l’ODISSEA 2019 ens acostarem a un nou tema: “L’esport a Grècia i Roma”.

La nostra Odissea 2020 es vesteix amb roba esportiva disposada a jugar i a competir més que mai, i a coronar amb olivera els vencedors. Som al 2020, any olímpic, la Cultura Clàssica es posa a l’última moda, l’actualitat s’alia amb els orígens clàssics dels certàmens atlètics. Les Olimpíades de l’Antiguitat van durar ni més ni menys que dotze segles, des del VIII aC fins al IV dC.

Els Jocs Olímpics moderns van ressorgir a finals del XIX i compleixen ara poc més d’un segle; no és res en comparació amb els antics, i és molt, ja que el ressorgiment d’allò clàssic es respira a cada competició: l’esperit olímpic, la flama d’Olímpia, ha sobreviscut, ha renascut i s’ha consolidat a tot el món. I va a més.

Animem els nostres joves Odisseus a vestir-se còmodes, calçar-se les seves sabatilles esportives, entrenar el seu cos i la seva ment, escalfar els seus músculs i els seus cervells, posar a punt els seus ordinadors, els seus llibres, notes i tot el material competitiu necessari per al certamen que s’aproxima, que serà… olímpic, per Zeus!

La nostra nau tornarà a recórrer innombrables aventures en la navegació pel tempestuós mar dels centres de tot Catalunya i, un cop més, en aquesta nova singladura, anhelem arribar a la nostra illa sans i estalvis, però també més savis. Deixem que els nostres alumnes s’enfrontin com herois moderns a les preguntes i gaudeixin de la satisfacció de les respostes trobades amb el seu esforç, que arribin sans a Ítaca i acompleixin la seva travessia sense consultar l’oracle més del que és estrictament necessari.


BASES

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de Catalunya durant el curs 2019/2020, formant equips de tres membres com a màxim. Un mateix estudiant no podrà participar en més d’un equip. Aquests equips hauran de tenir un professor responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.

El professor responsable, en presentar algun equip, es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu, si escau que s'ha de produir un desempat.

III. La inscripció dels equips es realitzarà entre el dilluns 2 de desembre de 2019 i el divendres 31 de gener de 2020, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament a la web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per concursar. Un cop començat el concurs, no es podrà substituir cap dels components dels equips.

IV. Els tres primers dies (3, 4 i 5 de febrer) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.

V. El quart dia (dijous 6 de febrer), sortiran publicades unes altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic l’esport en la literatura grecollatina.

VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

VII. Sols en un cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: correu.aplec@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.

VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més.

IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que, si es deixen en blanc, s'anul·len totes les altres de la sèrie.

X. En les respostes no s’admetran abreviatures i s’haurà de respectar l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc s’hi podrà afegir cap altre caràcter, com cometes [“”], punts [.], comes [,], parèntesis [()], espais [ ], etc.

XI. Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb UNA SOLA PARAULA, i queden automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.

XII. Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demani expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure el nominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'una altra manera (com en el cas dels pluralia tantum). En llatí no es podrà posar cap mena de signe diacrític, incloent-hi dièresi, màcron ( ¯ ), accent, etc.

XIII. Les transcripcions de les paraules gregues han d’atenir-se a les normes de transcripció al castellà o al català. Qualsevol transcripció a altres llengües serà considerada com un error. També serà considerat un error la transliteració de la paraula grega. Per a la transcripció de les paraules gregues en general i dels noms propis grecs poden consultar-se els enllaços que s'ofereixen a la secció de FAQ (preguntes freqüents).

XIV. Al web hi ha una relació de preguntes i respostes relatives a la participació correcta en el concurs (FAQ). No dubteu a consultar-les, perquè poden ser de molta utilitat i evitar errors innecessaris.

XV. Cada dia es publicaran al web les respostes correctes a les preguntes o superpregunta del dia anterior i l’ordre de classificació dels equips.

XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 7 de febrer de 2020. Aquest dia quedarà per a atendre les reclamacions en cas que n'hi hagués.

XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 10 de febrer. En cas d’empat a punts es procedirà segons allò establert en els punts següents.

XVIII. En cas d’empat a punts entre equips que puguin optar al segon o tercer premis, no hi haurà desempat, sinó que la classificació s’establirà atenent al temps emprat a respondre la superpregunta.

XIX. Es concedirà un sol premi per centre. En cas que dos o més equips del mateix centre quedessin classificats per a obtenir més d'un premi, s'atorgarà un únic premi a l'equip que hagi obtingut millor puntuació o, en cas d'empat a punts, al que hagués emprat menys temps a respondre la superpregunta. Si més d'un equip d'un mateix centre quedés classificat per al primer premi, s'aplicarà la regla següent.

XX. En cas d’empat a punts entre equips que optin als primer premi es celebrarà un desempat, que consistirà en una nova superpregunta que es publicarà al web la tarda del dimecres 12 de febrer. En aquesta nova superpregunta només es permetrà la participació d’un equip per centre, aquell que hagi esmerçat menys temps a respondre la superpregunta del quart dia. Si per qualsevol raó aquest equip no pogués realitzar el desempat, el seu lloc seria ocupat pel següent equip del mateix centre que, bo i tenint els mateixos punts, hagi invertit menys temps a respondre. I així successivament. El dimarts 11 de febrer és la data límit perquè els centres comuniquin a l’organització l’equip que participa en el desempat local.

XXI. Aquest desempat tindrà lloc a les dependències dels centres designats per l’organització, com a mínim un per Delegació Territorial, i serà vigilat per un/a professor/a d'un altre centre participant o per un representant de l'organització. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXII. En el desempat les preguntes poden ser de qualsevol dels temes de les fases anteriors del concurs. S’aixecarà acta de tot el procés segons el model proporcionat per l’organització.

XXIII. En cas de nou empat a punts, l’equip que menys temps hagi emprat a respondre a aquesta superpregunta de desempat serà el guanyador i seleccionat per a la fase estatal, i amb el mateix criteri, si escau, s'adjudicaran els premis inferiors.

XXIV. El resultat provisional d’aquest desempat es publicarà el divendres 14 de febrer, i quedarà aquest dia per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXV. El resultat final del desempat i, per tant, de la fase local del concurs, es publicarà el dilluns 17 de febrer. La resolució definitiva de les reclamacions realitzada per l’organització serà inapel·lable.

XXVI. Per a participar en la fase estatal, les diferents seccions hauran de comunicar a SEEC-Galicia les dades dels equips guanyadors de les seves respectives seccions abans del dimarts 18 de febrer.

XXVII. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre ells en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 19 de febrer al web del concurs.

XXVIII. Aquesta segona fase tindrà lloc en les dependències del centre guanyador o, si no és possible, en un centre designat per l’organització i vigilat per un responsable d’aquesta. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXIX. El resultat provisional es publicarà divendres 21 de febrer, dia que quedarà per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXX. El resultat final d’aquesta fase estatal es farà públic dilluns 24 de febrer. La resolució de les reclamacions realitzada per l’organització del concurs serà inapel·lable.

XXXI. El jurat estarà format pels membres de l’organització designats per les diferents seccions de la SEEC i l’APLEC.

XXXII. S’estableixen els següents premis:

Els premis en metàl·lic són aportats per la Secció Catalana de la SEEC, la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica, la Societat Catalana de Teatre Grecollatí, Iberia Graeca (Museu d’Arqueologia de Catalunya). També hi haurà altres premis aportats per Editorial Bambú i la revista Auriga.

XXXIII. S’estableix el premi següent en la fase estatal, aportat a parts iguals entre les seccions participants:

XXXIV. El lliurament de premis de la fase catalana tindrà lloc el al mes de maig de 2020, coincidint amb les passejades arqueològiques organitzades en el marc del festival Tarraco Viva, en dia i hora encara per determinar, a la sala d’actes de l’ICAC, a Tarragona.

XXXV. Qualsevol reclamació o consulta ha de ser gestionada directament pel professor responsable del grup. No es tindran en compte les reclamacions realitzades directament pels alumnes o altres professors. Abans de fer les reclamacions recomanem que prèviament es consultin les bases per evitar reclamacions innecessàries. En tot cas, qualsevol reclamació ha d’anar contrastada per fonts fiables i no s’acceptaran reclamacions sense bibliografia de referència. En cas de reclamació, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: correu.aplec@gmail.com. La resolució definitiva de les reclamacions realitzada per l’organització del concurs serà inapel·lable.

XXXVI. Les bases i el calendari del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).

XXXVII. La inscripció al concurs Odissea suposa la total acceptació d’aquestes bases.


CALENDARI

De dilluns 2 de desembre de 2019 a divendres 31 de gener de 2020. Inscripció dels equips a la pàgina del concurs <http://www.odiseaconcurso.org>.

Dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 de febrer. Les preguntes es publicaran a la web del concurs a les 9:30h. i hauran de ser contestades pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30h. de l’endemà.

Dijous 6 de febrer. La superpregunta amb les seves preguntes-pista serà publicada a partir de les 9:30 h. i haurà de ser contestada pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30 h. de l’endemà.

Divendres 7 de febrer. Publicació del resultat provisional de la primera fase local. Atenció de reclamacions.

Dilluns 10 de febrer. Publicació del resultat final d’aquesta primera fase local.

Dimarts 11 de febrer. Data límit perquè els centres comuniquin a l’organització l’equip que participa en el desempat de la fase catalana en cas que no pugui participar-hi l’equip classificat en el primer lloc, tal com s’especifica en el punt XX de les bases. La comunicació es farà a l’adreça correu.aplec@gmail.com.

Dimecres 12 de febrer. Desempat de la fase catalana entre equips empatats a punts amb una nova superpregunta que es publicarà a la pàgina del concurs a les 17:00 hores i haurà de ser contestada abans de les 20:00 hores.

Divendres 14 de febrer. publicació del resultat provisional d’aquest desempat. Atenció de reclamacions.

Dilluns 17 de febrer. Publicació del resultat final del desempat, i, en conseqüència, de la fase local del concurs.

Dimarts 18 de febrer. Data límit per a la comunicació a SEECGalicia dels guanyadors de les diferents seccions.

Dimecres 19 de febrer. Competició entre els equips guanyadors de les diferents seccions mitjançant una superpregunta que es publicarà a la pàgina web del concurs a les 17:00 hores i haurà de ser contestada abans de les 20:00 hores.

Divendres 21 de febrer. Publicació del resultat provisional de la fase estatal. Atenció de reclamacions.

Dilluns 24 de febrer. Publicació del resultat final de la fase estatal de l’Odissea 2019.

Maig (dia i hora encara per determinar). Lliurament de premis als guanyadors del concurs a Catalunya, coincidint amb les passejades arqueològiques organitzades en el marc del festival Tarraco Viva, a la sala d’actes de l’ICAC, a Tarragona.