СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

Актуальні задачі сучасних технологій [Текст] : зб. тез доп. : V Міжнар. наук.-тех. конф. мол. учених та студ.; м. Тернопіль; 17-18 листопада 2016 р. Т.1 / [програм. ком. : П.В. Ясній (голова) та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 396 с. – ISBN 966-305-079-9.
        А43

Національна академія наук України [Текст] : довідник 2009. Ч.1. – К. : Академперіодика, 2009. – 214 с.
        Н35

Національна академія наук України [Текст] : довідник 2004. Ч.1. – К. : Академперіодика, 2004. – 175 с.
        Н35

Національна академія наук України [Текст] : довідник 2004. Ч.2 / [довідник підготували: В.М. Палій та ін.]. – К. : Академперіодика, 2004. – 335 с.
        Н35

Іванова, О. А.  Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : історико-кодикологічне дослід.; альбом філіграней / О. А. Іванова. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 256 с. – ISBN 966-02-8150-9.
        І-20

Информатика. 9 кл. [Текст] : учебник / И.Я. Ривкинд, Т.И. Лысенко, Л.А. Черникова, В.В. Шакотько. – К. : Генеза, 2017. – 288 с. – ISBN 966-11-0846-1.
        И74

Перспективные сетевые и компьютерные технологии (ПерСиК 2017) [Текст] : матер. науч.-техн. конф.; г. Харьков; 19 апреля 2017 г. / [ред.: А.Е. Перепелицын, И.В. Лысенко]. – Х. : ФЛП Лысенко И.Б., 2017. – 100 с. – ISBN 966-1681-22-3.
        П27

Тюрин, С. Ф.  Энергоэффективные вычисления на программируемой логике [Текст] : практикум / С. Ф. Тюрин, А. Н. Каменских, В. С. Харченко ; под. ред. В.С. Харченко. – Х. : НАУ им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2016. – 135 с. – ISBN 6147-7361-11-3.
        Т98

Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови [Текст] : монографія / Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник та ін.; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий світ-2000, 2017. – 318 с. – (Комп‘ютинг). – ISBN 617-7519-03-3.
        М34

Колянко, О. В.  Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колянко. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 268 с. – ISBN 617-602-196-4.
        К62

Коллінз, Д.  Величні за власним вибором [Текст] : Невідомість, безлад та успіх - чому деякі процвітають усупереч всьому / Д. Коллінз, М.-Т. Хансен ; пер. В. Заборова. – 3-є вид. – К. : Наш Формат, 2017. – 368 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-41-8.
        К60

Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : навч. посіб. / [М.П. Костюченко, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв, О.Е. Кіпко] ; за наук. ред. М.П. Костюченка. – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 447 с. – ISBN 966-377-212-7.
        О-75

О‘Ші, К.  Феномен Zara : Історія генія, який заснував Inditex [Текст] / К. О‘Ші ; з англ. пер. Л. Малець. – К. : Book Chef : Форс Україна, 2017. – 216 с. – ISBN 617-7347-48-3.
        О-96

Найт, Ф.  Взуття-буття [Текст] : Історія Nike, розказана її засновником / Ф. Найт ; пер. з англ. І. Віннічук. – К. : Наш Формат, 2017. – 432 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7513-20-8.
        Н20

Ленсіоні, П.  Перевага: У чому сила корпоративної культури [Текст] / П. Ленсіоні ; пер. з англ. О. Ломакіна. – К. : Наш формат, 2017. – 224 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7513-29-1.
        Л46

Велч, Д.  Переможець [Текст] : Усе, що ви хотіли знати про роботу керівника, але боялися запитати / Д. Велч, С. Велч ; пер. з англ. Т. Заволоко. – К. : Наш формат, 2017. – 264 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-71-4.
        В27

Тулген, Б.  Бути босом - легко [Текст] : Бувай, неефективний менеджменте! / Б. Тулген ; пер. з англ. І. Савюк. – К. : Наш формат, 2017. – 176 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7513-30-7.
        Т82

Адізес, І.  Ідеальний керівник [Текст] : Чому ним неможливо стати / І. Адізес ; пер. з англ. С. Опацька. – К. : Наш формат, 2017. – 288 с. – (Методологія Адізеса). – ISBN 617-7513-33-8.
        А30

Фергюсон, Н.  Цивілізація [Текст] : Як Захід став успішним / Н. Фергюсон ; пер. з англ. В. Циба. – К. : Наш формат, 2017. – 488 с. – ISBN 617-7279-78-4.
        Ф43

Література про Тернопільську область за 2010 - 2014 роки [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 24 / [уклад. В.Я. Миськів]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 1168 с. – ISBN 966-07-3126-4.
        Л64

Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант [Текст] / [авт-уклад. К.В. Лобузіна та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 570 с. – (Рубрикатор НБУ ім. В.І. Вернадського). – ISBN 966-02-8102-8.
        Р82

Рубрикатор НБУ ім. В.І. Вернадського. Розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва". Підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" [Текст] / [авт.кол.: Н.О. Артюшенко та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 385 с. – ISBN 966-02-8120-2.
        Р82

Лобузін, І.  Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій [Текст] : монографія / І. Лобузін. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 216 с. – ISBN 966-02-8104-2.
        Л68

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 46. Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології / відп. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 528 с.
        Н34

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2017 році [Текст] : бібліогр. покажч. / [авт.-упоряд. Л.А. Пестрецова та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 162 с. – ISBN 966-02-8273-5.
        О-19

Бібліотека. Наука. Комунікація: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; м. Київ; 3-5 жовтня 2017 р. : [збірник / редкол.: В.І. Попик та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 640 с. – ISBN 966-02-8318-3.
        Б59

Капуста, В. В.  Часорозбіжність: Чи міг журналіст Петро Носенко жити поза форматом доби? [Текст] : дотики хронології / В. В. Капуста. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2016. – 214 с. – ISBN 966-1513-38-8.
        К20

Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : каталог / [авт.-уклад. Н.М. Носкіна (керівник) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 984 с. – ISBN 966-02-8077-9.
        Г13

Опришко, Л.  Основи судової журналістики [Текст] : посібник / Л. Опришко, Л. Панкратова. – К. : Рада Європи, 2016. – 148 с. – ISBN 966-138-025-6.
        О-62

Дениско, Л. М.  Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 350 с. – ISBN 966-02-7750-2.
        Д33

Проблеми гуманітарних наук [Текст] : зб. наук. праць. Вип.37 / [редкол.: Н. Скотна (шеф-ред.) та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 167 с. – (Філософія).
        П78

Панова, Л. И.  Откровения Ангелов-Хранителей: любовь и жизнь [Текст] / Л. И. Панова, Р. И. Гарифзянов. – М. : АСТ : Аст Москва, 2009. – 283 с. – ISBN 5-17-016826-2.
        П16

Талеб, Н.-Н.  Чорний лебідь [Текст] : Про (не)ймовірне у реальному житті / Н.-Н. Талеб ; пер. з англ. М. Климчук. – К. : Наш Формат, 2017. – 392 с. – ISBN 617-7279-56-2.
        Т16

Дусавицкий, А. К.  Психология личности и развивающего обучения [Текст] / А. К. Дусавицкий. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 100 с. – ISBN 966-285-330-8.
        Д84

Фриман, А.  Десять глупейших ошибок, которые совершают люди [Текст] / А. Фриман, Р. Девульф. – С.Пб.; М.; Х.; Мн. : Питер, 2002. – 224 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-366-6.
        Ф88

Куринский, В. А.  Постпсихологическая автодидактика. В 2 ч. [Текст] : лекции. Ч. 1 / В. А. Куринский. – Изд. 5-е, доп. – К. : СІК Груп Україна, 2016. – 408 с. – (ПостПсихология). – ISBN 617-7092-85-7.
        К93

Методологічні та теоретичні проблеми психології [Текст] : навч. посіб. / [авт.кол.: М.С. Корольчук, Ю.Л. Трофімов, В.І. Осьодло та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 336 с. – ISBN 966-521-468-7.
        М54

Дуплякина, О. В.  Замуж за успешного мужчину! [Текст] : Стань лучшей женщиной в его жизни! / О. В. Дуплякина. – М. : Эксмо, 2014. – 320 с. – (PRO мужчин и женщин). – ISBN 5-699-69968-1.
        Д83

Кузнєцов, М. А.  Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів студентів в умовах іспиту [Текст] : монографія / М. А. Кузнєцов, Н. Ю. Діомідова. – Х. : Діса плюс, 2017. – 186 с. – ISBN 617-7384-51-8.
        К89

Кочарян, И. А.  Система радости: эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция [Текст] : монография / И. А. Кочарян. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 288 с. – ISBN 966-285-350-6.
        К75

Кейн, С.  Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати [Текст] / С. Кейн ; пер. з англ. Т. Заволоко. – 2-е вид. – К. : Наш формат, 2017. – 368 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-84-5.
        К33

Канеман, Д.  Мислення швидке й повільне [Текст] / Д. Канеман ; з англ. пер. М. Яковлєв. – К. : Наш формат, 2017. – 480 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-18-0.
        К19

Макгонігал, К.  Сила волі [Текст] : Шлях до влади над собою / К. Макгонігал ; пер. з англ. І. Павленко. – К. : Наш формат, 2017. – 264 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7513-32-1.
        М15

Новицкий, О. М.  Руководство к логике [Текст] / О. М. Новицкий. – Репринт. воспроизвед. изд. 1841 г. – К. : Киевский ун-т, 2015. – 324 с. – (Источники философской мысли в Киевском университете). – ISBN 966-439-803-6.
        Н73

Щербина, О. Ю.  Логіка для юристів [Текст] : курс лекцій / О. Ю. Щербина. – Вид. 3-є. – К. : Юридична думка, 2007. – 264 с. – ISBN 966-326-254-3.
        Щ64

Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Чернівці; 13-14 жовтня 2016 р. / [редкол.: В.О. Балух та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 168 с.
        М58

Бэчелор, С.  Что такое буддизм? Как жить по принципам Будды [Текст] / С. Бэчелор. – М. : Эксмо : Нартанг, 2012. – 416 с. – (Религия. Буддизм). – ISBN 5-699-59404-7.
        Б97

Чодрон, Т.  Буддизм для начинающих [Текст] / Т. Чодрон ; [пер. с англ. К.О. Пурыгина]. – М. : Эксмо : Нартанг, 2013. – 264 с. – (Религия. Буддизм). – ISBN 5-699-55671-7.
        Ч-75

Далай-лама.  Как быть сострадательным [Текст] : Лучшие тибетские принципы создания мира в душе и счастья в мире / Далай-лама ; при участии Д. Хопкинса ; [пер. с англ. Г.Г. Ястребова]. – М. : Эксмо : Нартанг, 2013. – 224 с. – (Религия. Буддизм). – ISBN 5-699-61912-2.
        Д15

Уолстон, У.-Т.-П.  Сорок днів у Святому Писанні [Текст] / У.-Т.-П. Уолстон ; [пер. з англ. О. Дробко]. – Рівне : Живе слово, 2017. – 288 с. – ISBN 617-677-093-0.
        У63

Бондарь, А. А.  Доктрина справедливого общества [Текст] / А. А. Бондарь. – К. : Бізнесполіграф, 2017. – 512 с. – ISBN 966-139-080-4.
        Б81

Студентська молодь в умовах глобалізації [Текст] : матер. ІІІ Міжнар. наук. конф.; м. Дніпро; 21 квітня 2017 р. / [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Д. : Грані, 2017. – 164 с. – ISBN 617-7351-22-0.
        С88

Талер, Р.  Поштовх [Текст] : Як допомогти людям зробити правильний вибір / Р. Талер, К. Санстейн ; пер. з англ. О. Захарченко. – К. : Наш формат, 2017. – 312 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-65-3.
        Т16

Бевз, Т. А.  Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси [Текст] : [монографія] / Т. А. Бевз. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 312 с. – ISBN 966-02-8101-1.
        Б36

Хижняк, О. В.  Культура довіри в рекламі та PR-технологіях [Текст] : практикум : [навч. посіб.] / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 96 с. – ISBN 966-285-369-8.
        Х43

Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації [Текст] : аналітична доповідь. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 160 с. – ISBN 966-02-7861-5.
        С89

Соціально-політичні проблеми сучасності [Текст] : ІІ Всеукр. наук. конф. студ. і мол. вчених; Дніпро; 30 березня 2017 р.: тези доп. / [орг. ком.: Г.П. Щедрова (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А.Нобеля, 2017. – 92 с. – ISBN 966-434-376-0.
        С69

Кіссінджер, Г.  Світовий порядок [Текст] : Роздуми про характер націй в історичному контексті / Г. Кіссінджер ; з англ. пер. Н. Коваль. – К. : Наш формат, 2017. – 320 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-08-0.
        К44

Галака, С. П.  Шлях України до набуття без‘ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного нерозповсюдження [Текст]. Спец. вип. / С. П. Галака, Г. М. Перепелиця ; [С.П. Галака, Г.М. Перепелиця]. – К. : Фоліант, 2015. – 80 с. – Авт. вказані над вих дан. – ISBN 966-8474-88-0.
        Г15

Почепцов, Г. Г.  Сучасні інформаційні війни [Текст] / Г. Г. Почепцов. – Вид. 2-е, допов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2016. – 504 с. – ISBN 966-518-704-2.
        П65

Коцур, А. П.  Сучасний молодіжний рух в Україні (1980 - 2011): історіографія [Текст] : монографія / А. П. Коцур, І. В. Близнюк. – К. : Київський ун-т, 2013. – 190 с. – ISBN 966-439-592-9.
        К75

Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків; 22-23 листопада 2011 р. / [ред. ком. В.С. Пономаренко та ін. ]. – Х. : ФОП Павленко О.Г. : Інжек, 2011. – 72 с. + 1 CD-Rom. – ISBN 966-2901-092.
        К64

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС [Текст] / за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. – К. : Фенікс, 2011. – 704 с. – ISBN 966-651-919-4.
        З-19

Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Кіровоград; 10-11 червня 2016 р. : зб. тез доп. / [редкол.: О.М. Левченко та ін.]. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2016. – 274 с. – ISBN 617-7079-50-6.
        Е90

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України [Текст] : [монографія / кол. авт.: Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, В.Л. Осецький та ін.] ; за ред. Л.І. Федулової. – К. : НАН України : Ін-т економіки та прогнозування, 2011. – 656 с. – ISBN 966-02-5986-7.
        Т38

Шульц, Г.  Історія Starbucks [Текст] : Усе почалося з чашки кави... / Г. Шульц, Д. Гордон ; з англ. пер. О. Кацанівська, О. Асташова. – К. : Наш формат, 2017. – 408 с. – ISBN 617-7388-73-8.
        Ш95

Фесенко, В. В.  Аудит: обучающий курс. От теории к практике [Текст] : [учеб. пособ.] / В. В. Фесенко. – 2-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 344 с. – ISBN 966-921-143-9.
        Ф44

Воронская, Е. А.  Налоги в Украине: обучающий курс. От теории к практике [Текст] : [учебник] / Е. А. Воронская. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 488 с. – ISBN 966-921-139-2.
        В75

Тоцька, Т. С.  Митне оподаткування [Текст] : практикум : навч. посіб. / Т. С. Тоцька. – Д. : Акцент ПП, 2016. – 127 с. – ISBN 966-921-069-2.
        Т63

Лопата, В. І.  Надії та розчарування, або метаморфози гривні [Текст] / В. І. Лопата. – К. : Дніпро, 2000. – 160 с. – ISBN 5-308-01758-1.
        Л77

Чубарь, О. А.  Финансовый учет: обучающий курс. От теории к практике [Текст] / О. А. Чубарь. – 8-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 620 с. – ISBN 966-921-140-8.
        Ч-81

Голод, А. П.  Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування [Текст] : монографія / А. П. Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с. – ISBN 617-7336-09-8.
        Г61

Балабанов, Г. В.  Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук. – К. : НАУ, 2017. – 100 с. – ISBN 966-932-034-6.
        Б20

Дуб, В. В.  Інжиніринг у ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Дуб, О. Г. Терешкін, Д. В. Горєлков. – Х. : Друкарня Мадрид, 2017. – 176 с. – ISBN 617-7470-49-5.
        Д79

Шканова, О. М.  Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. – ISBN 966-364-203-3.
        Ш66

Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу [Текст] : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 28-30 вересня 2017 р. / за заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Триторія, 2017. – 212 с. – ISBN 966-97628-2-5.
        М26

Kipfer, B.-A.  14.000 things to be happy about [Текст] : The happy book / B.-A. Kipfer ; Ill. by P. Le-Tan. – New York : Workman Publishing, 1990. – 612 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-89480-370-0.
        K47

Галасюк, В. В.  Справедлива мінова вартість об‘єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни [Текст] : [монографія] / В. В. Галасюк. – Д. : Арт-Прес, 2017. – 208 с. – ISBN 966-348-403-7.
        Г15

Еяль, Н.  На гачку [Текст] : Як створити продукт, що чіпляє / Н. Еяль, Р. Гувер ; пер. з англ. Г. Гриценко. – К. : Наш формат, 2017. – 192 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-66-0.
        Е99

Руденко-Сударєва, Л. В.  Державно-приватне партнерство: теоретичні та регуляторно-інституціональні основи [Текст] : наук.-метод. вид. / Л. В. Руденко-Сударєва, О. М. Мозговий, К. С. Пашинська. – К. : КНЕУ, 2017. – 136 с. – ISBN 966-7972-82-0.
        Р83

Боровіков, А. М.  Право в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики [Текст] : [навч. посіб.] / А. М. Боровіков. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 588 с. – ISBN 966-921-141-5.
        Б83

Фединяк, Г. С.  Міжнародне приватне право [Текст] : підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – Вид. 3-є, допов. і переробл. – К. : Атіка, 2003. – 544 с. – ISBN 966-8074-82-3.
        Ф32

Музиченко, П. П.  Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб. / П. П. Музиченко. – 5-е вид., виправ. і допов. – К. : Знання, 2006. – 437 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-247-6.
        М89

Мельничук, С. А.  Моя боротьба за мову [Текст] : Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України / С. А. Мельничук. – Вид. 2-е допов. – К. : Талком, 2017. – 576 с. – ISBN 617-7397-21-1.
        М48

Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України [Текст] / авт. кол.: Д. Ковриженко, С. Савелій, Ю. Шипілова та ін. – К. : Міжнародна фундація виборчих систем в Україні, 2017. – 104 с. – ISBN 966-2760-60-6.
        В41

Україна. Закон.  Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] / Україна. Закон ; [зав.ред. О.Д. Бурсук]. – К. : Парламентське вид-во, 2004. – 120 с. – (Закони України). – ISBN 966-611-299-Х.
        У45

Кримінологія. Загальна та Особлива частини [Текст] : підручник / за ред. В.В. Голіни. – 2-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2009. – 288с. – ISBN 966-458-098-1.
        К82

Коржанський, М. Й.  Кваліфікація злочинів [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – 2-е вид. – К. : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-96-9.
        К66

Хомко, Л. В.  Правове регулювання підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Хомко, Х. Ю. Кульгавець. – Львів : ЛДУВС, 2016. – 424 с. – ISBN 617-511-223-6.
        Х76

Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення [Текст] : зб. наук. праць. Вип.4 / [кол. авт.: О.О. Бакалінська, О.В. Безух., О.А. Беляневич та ін.]. – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПРрН України, 2016. – 200 с. – ISBN 617-7087-49-5.
        С76

Латковська, Т. А.  Правові основи контрольно-наглядових повноважень Національного банку України [Текст] : монографія / Т. А. Латковська, А. В. Марущак. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7096-86-2.
        Л27

Токарева, В. О.  Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату [Текст] : монографія / В. О. Токарева. – Одеса : Сімекс-прінт, 2012. – 232 с. – ISBN 966-2601-04-6.
        Т51

Штефан, О. О.  Цивільно-процесуальний захист суб‘єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика [Текст] : монографія / О. О. Штефан. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 544 с. – ISBN 966-07-3142-4.
        Ш90

Молдован, В. В.  Судова риторика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2006. – 328 с. – ISBN 966-351-021-8.
        М75

Даньшина, К. Є.  Трудові правовідносини у фермерських господарствах України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / К. Є. Даньшина. – Х. : Юрайт, 2016. – 188 с. – ISBN 966-2740-75-2.
        Д19

Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності [Текст] : За матер. ХІІІ Міжнар. спец. виставки "Зброя та безпека - 2016" та ХХІ Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" / [упоряд. В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. М.Г. Вербенського. – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 326 с. – ISBN 617-7364-34-3.
        А43

Освіта Тернополя. Сучасний навчальний заклад: управлінська магістраль [Текст] : Освітянський альманах / [упоряд. Л.О. Гапон та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 120 с. – ISBN 966-07-3138-7.
        О-72

Сапун, Г. М.  Збірник диктантів, граматичних і творчих завдань з української мови у початкових класах [Текст] / Г. М. Сапун, А. С. Савчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 176 с. – Загол. обкл.: Українська мова. 1-4 кл. – ISBN 966-07-3140-0.
        С19

Методика творчої роботи над віршованим текстом та літературною композицією [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Н.В. Стихун]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 100 с. – ISBN 617-601-203-0.
        М54

Курсінка, М.-Ш.  Виховання надзвичайної дитини [Текст] : порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей / М.-Ш. Курсінка ; пер. з англ. О. Синиця. – 2-е вид. – К. : Наш формат, 2017. – 432 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-46-3.
        К93

Мацишина, З. А.  Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : монографія / З. А. Мацишина. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 212 с. – ISBN 617-7516-12-4.
        М36

Гевко, І. В.  Формування і розвиток професіоналізму вчителя технологій: теорія і методика [Текст] : монографія / І. В. Гевко. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 392 с. – ISBN 966-496-411-8.
        Г27

Братко, М. В.  Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика [Текст] : монографія / М. В. Братко ; за ред. Л.Л. Хоружої. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 424 с. – ISBN 966-496-420-0.
        Б87

Долгова, Н. О.  Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі та України: компаративний аналіз [Текст] : монографія / Н. О. Долгова. – Суми : СДУ, 2017. – 238 с. – ISBN 966-657-662-3.
        Д64

Чепелюк, А. В.  Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі [Текст] : монографія / А. В. Чепелюк, Г. Д. Кондрацька. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 176 с. – ISBN 966-384-275-2.
        Ч-44

ІТ-забезпечення діяльності інноваційного університету: досвід українського вишу [Текст] : монографія / [авт. кол.: А.В. Васильєв, В.О. Любчак, Ю.О. Зубань та ін.] ; за заг. ред. А.В. Васильєва. – Суми : СДУ, 2016. – 173 с. – ISBN 966-657-649-4.
        І-92

Слов‘янський світ [Текст] : До XVI Міжнар. з‘їзду славістів; (Белград 2018) : щорічник. Вип. 15 / [редкол.: Г.А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – К. : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – 390 с. – ISBN 966-02-2984-4.
        С48

Дяченко, Л. О.  Скарби в Кам‘янці на Поділлі [Текст] : дійсність і легенди / Л. О. Дяченко, Г. І. Юркова. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2017. – 52 с. – ISBN 617-7052-75-2.
        Д99

Кусто, Ж.-И.  Живое море/ Ж.-И. Кусто, Д. Даген. В мире безмолвия/ Ж.-И. Кусто, Ф. Дюма [Текст] / Ж.-И. Кусто ; пер. с англ. Л. Жданова. – М. : Армада, 1998. – 475 с. : ил. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0338-0.
        К94

Екологічна безпека держави [Текст] : Тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених і студ.; м. Київ; 20 квітня 2017 р. / [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.) та ін.]. – К. : НАУ, 2017. – 270 с.
        Е45

Клочко, І. Я.  Математика [Текст] : тестові завдання : [навч. посіб.] : ЗНО. Ч. 2. Алгебра і початки аналізу / І. Я. Клочко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 464 с. – ISBN 966-10-5025-8.
        К50

Клочко, І. Я.  Математика [Текст] : тестові завд. : [навч. посіб.] : ЗНО. Ч. 3 / І. Я. Клочко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 368 с. – ISBN 966-10-4806-4.
        К50

Істер, О. С.  Математика. 6 кл. [Текст] : підручник / О. С. Істер. – 3-є вид. – К. : Генеза, 2017. – 296 с. – ISBN 966-11-0431-9.
        І-89

Істер, О. С.  Математика. 5 кл. [Текст] : підручник / О. С. Істер. – 3-є вид. – К. : Генеза, 2017. – 368 с. – ISBN 966-11-0114-1.
        І-89

Истер, А. С.  Алгебра. 9 кл. [Текст] : учебник / А. С. Истер. – К. : Генеза, 2017. – 264 с. – ISBN 966-11-0865-2.
        И89

Істер, О. С.  Алгебра. 9 кл. [Текст] : Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю : [посібник] / О. С. Істер. – Вид. 4-е, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 176 с. – ISBN 966-10-4803-3.
        І-89

Істер, О. С.  Алгебра. 7 кл. [Текст] : Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю : [посібник] : за оновленою програмою / О. С. Істер. – Вид. 6-е. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 176 с. – ISBN 966-10-5201-6.
        І-89

Істер, О. С.  Алгебра та геометрія. 7 кл. [Текст] : Тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю : навч. посіб. / О. С. Істер. – Вид. 7-е, переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 80 с. – ISBN 966-10-5196-5.
        І-89

Істер, О. С.  Самостійні та тематичні контрольні роботи з алгебри та геометрії. 7 кл. [Текст] : [навч. посіб.] / О. С. Істер. – Вид. 3-є, переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 112 с. – ISBN 966-10-5195-8.
        І-89

Істер, О. С.  Самостійні та тематичні контрольні роботи з алгебри та геометрії. 9 кл. [Текст] : [навч. посіб.] / О. С. Істер. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 104 с. – ISBN 966-10-5112-5.
        І-89

Істер, О. С.  Алгебра і геометрія. 9 кл. [Текст] : Тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю : навч. посіб. / О. С. Істер. – Вид. 6-е, переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 80 с. – ISBN 966-10-4858-3.
        І-89

Істер, О. С.  Геометрія. 8 кл. [Текст] : Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю / О. С. Істер. – Вид. 2-е, випр. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 152 с. – ISBN 966-10-5198-9.
        І-89

Істер, О. С.  Геометрія. 9 кл. [Текст] : Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю : [посібник] / О. С. Істер. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 152 с. – ISBN 966-10-4912-2.
        І-89

Істер, О. С.  Геометрія. 7 кл. [Текст] : Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю / О. С. Істер. – Вид. 4-е, переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 136 с. – ISBN 966-10-5194-1.
        І-89

Елленберг, Д.  Як ніколи не помилятися [Текст] : Сила математичного мислення / Д. Елленберг ; пер. з англ. А. Іщенко. – К. : Наш формат, 2017. – 408 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-75-2.
        Е52

Барабаш, О. В.  Вступ до асимптотичних методів: Інтеграли та ряди [Текст] : конспект лекцій / О. В. Барабаш. – К. : Київський ун-т, 2010. – 111 с.
        Б24

Кривошея, С. А.  Диференціальні рівняння [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. А. Кривошея, Н. В. Майко, О. В. Сугакова. – К. : Київський ун-т, 2010. – 263 с. – ISBN 966-439-266-9.
        К82

Радченко, О. М.  Теорія ймовірностей [Текст] : навч. посіб. / О. М. Радченко. – К. : Київський ун-т, 2010. – 136 с.
        Р15

Кирик, Л. А.  Фізика. 9 кл. [Текст] : зб. задач / Л. А. Кирик. – Х. : Весна, 2017. – 144 с. – ISBN 617-686-516-2.
        К43

Попов, А. В.  Механіка і молекулярна фізика [Текст] : навч. посіб. / А. В. Попов, Р. В. Вовк. – 2-е вид. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 172 с. – ISBN 966-285-225-7.
        П58

Аналітична механіка [Текст] : тестові завдання : навч. посіб. / [С.В. Подлєсний, О.Г. Водолазська, В.М. Іскрицький та ін.]. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 139 с. – ISBN 966-379-805-9.
        А64

Абаржи, И. И.  Теория тепломассопереноса в бипористых средах [Текст] : [монография] / И. И. Абаржи, А. А. Долинский. – К. : Наукова думка, 2014. – 191 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-001411-4.
        А13

Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Термодинаміка / [уклад. А.Г. Гах та ін.]. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 138 с. – ISBN 966-285-305-6.
        З-41

Крот, Ю. Є.  Загальна фізика: Електрика і магнетизм [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Крот, С. М. Пастушенко. – К. : Діал, 2006. – 252 с. – ISBN 966-591-075-2.
        К83

Булавін, Л. А.  Молекулярна фізика [Текст] : підручник / Л. А. Булавін, Д. А. Гаврюшенко, В. М. Сисоєв. – К. : Знання, 2006. – 567 с. – (Класична та сучасна фізика). – ISBN 966-346-223-Х.
        Б90

Лашевська, Г. А.  Хімія. 9 кл. [Текст] : підручник / Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська. – К. : Генеза, 2017. – 264 с. – ISBN 966-11-0848-5.
        Л32

Рубцов, В. І.  Фізична хімія: задачі та вправи [Текст] : навч. посіб. / В. І. Рубцов. – 2-е вид., виправ. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 416 с. – ISBN 966-285-338-4.
        Р82

Соболь, В. І.  Біологія. 9 кл. [Текст] : підручник / В. І. Соболь. – Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2017. – 288 с. – ISBN 966-682-387-1.
        С54

Соболь, В. И.  Биология. 9 кл. [Текст] : учебник для общеобразоват. учеб. завед. с обуч. на рус. яз. / В. И. Соболь. – Каменец-Подольский : ФЛП Сысын О.В., 2017. – 288 с. – ISBN 617-539-258-4.
        С54

Біологія. 9 кл. [Текст] : підручник / Р.В. Шаламов, Г.А. Носов, О.А. Литовченко, М.С. Каліберда. – Х. : Соняшник, 2017. – 352 с. – ISBN 966-97147-4-9.
        Б63

Нєчаєва, Ю. Л.  Біологія [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО / Ю. Л. Нєчаєва, О. І. Пономаренко. – Х. : ПЕТ, 2017. – 336 с. – ISBN 617-7150-88-5.
        Н59

Біологія індивідуального розвитку [Текст] : практикум : навч. посіб. / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк. – К. : Київський ун-т, 2014. – 271 с. – ISBN 966-439-787-9.
        Б63

Фактори експериментальної еволюції організмів [Текст] : зб. наук. праць : Присв. 50-річчю від часу заснування УТГіС ім. М.І. Вавилова. Т.20 / [редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) та ін.]. – К. : УТГіС ім. М.І. Вавилова, 2017. – 378 с. – Укр., рос. та англ. мовами.
        Ф18

Фактори експериментальної еволюції організмів [Текст] : зб. наук. праць : Присв. 130-річчю від дня народж. М.І. Вавилова. Т.21 / [редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) та ін.]. – К. : УТГіС ім. М.І. Вавилова, 2017. – 368 с. – Укр., рос. та англ. мовами.
        Ф18

Пилипчук, О. Я.  Ервін Чаргафф (1905 - 2002) [Текст] : монографія / О. Я. Пилипчук, Р. О. Фандо ; наук. ред. Г.В. Дефорж. – К. : Талком, 2017. – 204 с. – ISBN 617-7397-47-1.
        П32

Птахи [Текст] : енцикл. путівник / [авт. тексту Д. Бургер]. – К. : Махаон-Україна, 2007. – 304 с. – ISBN 966-605-740-9.
        П87

Кусто, Ж.-И.  Могучий властелин морей/ Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле. Чтобы не было в море тайн/ Ж.-И. Кусто, Ф. Кусто [Текст] / Ж.-И. Кусто ; пер. с англ. Л. Жданова, Н. Елисеева. – М. : Армада, 1998. – 410 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0452-2.
        К94

Основи здоров‘я. 8 кл. [Текст] : підручник / І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко. – К. : Алатон, 2016. – 184 с. – ISBN 966-2663-32-7.
        О-75

Основи здоров‘я. 6 кл. [Текст] : підручник / [Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, С.В. Василенко та ін.]. – 2-е вид. – К. : Генеза, 2017. – 160 с. – ISBN 966-11-0422-7.
        О-75

Основи здоров‘я. 5 кл. [Текст] : підручник / [Т.Є. Бойченко, С.В. Василенко, Н.І. Гущина та ін.]. – 2-е вид. – К. : Генеза, 2017. – 208 с. – ISBN 966-11-0261-2.
        О-75

Лоренц, Т.  Трускавець у 1461-1936 роках [Текст] : істор. нарис / Т. Лоренц ; пер. та наук. ред. тексту М.Тарчинець. – Львів : Кальварія, 2017. – 196 с. – ISBN 966-663-359-3.
        Л78

Пожежна профілактика в населених пунктах [Текст] : практикум / [І.А. Чуб, Ю.В. Луценко, Є.А. Яровий, Ю.В. Уваров]. – Х. : ФОП Панов А.М., 2017. – 84 с. – ISBN 617-7474-82-0.
        П46

Актуальні питання сучасного масажу [Текст] : VIII Міжнар. наук.-практ. конф.; м.. Харків; 21-22 квітня 2017 р. : зб. статей / [редкол.: О.Ю. Ажиппо та ін.]. – Х. : ФОП Панов А.М., 2017. – 120 с. – ISBN 617-7474-79-0.
        А43

Андреева, Е. А.  Питание по группам крови. Новые рецепты [Текст] / Е. А. Андреева. – М. : Рипол классик, 2007. – 256 с. – ISBN 5-7905-5087-4.
        А65

Стоянов, А. Н.  Тремор. История и современность [Текст] : [практ. пособ.] / А. Н. Стоянов, Д. Н. Храмцов. – Одесса : ВМВ, 2017. – 96 с. – ISBN 966-413-607-2.
        С82

Беннет, М.  До біса почуття: Як вибратися з лайна [Текст] / М. Беннет, С. Беннет ; пер. з англ. Д. Антонюк. – К. : Наш формат, 2017. – 424 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-79-0.
        Б46

Атлас інфекційних хвороб [Текст] / [кол.авт.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарьов та ін.] ; за ред. М.А. Андрейчина. – 2-е вид., випр. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 288 с. – ISBN 966-07-3113-4.
        А92

Сміян, І. С.  Лекції з педіатрії [Текст] : навч. посіб. / І. С. Сміян. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 768с. – ISBN 966-07-0502-6.
        С50

Об‘єкт "Укриття": 30 років після аварії [Текст] : [монографія] / В.О. Краснов, А.В. Носовський, В.М. Рудько, В.М. Щербін. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 512 с. – ISBN 966-02-7875-2.
        О-13

Фесенко, А. М.  Технологія ливарної форми (ТЛФ) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Фесенко. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 112 с. – ISBN 966-379-799-1.
        Ф44

Блокнот зі стрільби і управління вогнем артилерії [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: В.М. Петренко, М.М. Ляпа, В.Є. Житник та ін.]. – Суми : СДУ, 2017. – 311 с. – ISBN 966-657-659-3.
        Б70

Відновлення залізниць [Текст] : навч. посіб. / [авт.кол.: А.В. Радкевич (керівник), О.П. Северин, М.О. Баб‘як та ін.]. – Д. : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2016. – 271 с. – ISBN 966-8471-98-8.
        В42

Лайкер, Д.-К.  Філософія Toyota: 14 принципів роботи злагодженої команди [Текст] / Д.-К. Лайкер ; пер. з англ. Н. Валевська. – К. : Наш формат, 2017. – 424 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-78-3.
        Л18

Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації [Текст] : матер. другої Міжнар. наук.-практ. конф.; Умань; 17-18 травня 2017 р. : зб. наук. ст. / [редкол.: А.М. Шатохін (голов.ред.) та ін.]. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2017. – 184 с. – ISBN 966-304-214-5.
        Ф56

Контейнерное садоводство круглый год [Текст] / [Р. Дэй, Д. Ледуорд, Д. Лав и др.]. – [Б.г.] : Ридерз Дайджест, 2008. – 320 с. – ISBN 5-89355-151-6.
        К65

Энциклопедия комнатного цветоводства [Текст] / [сост. М.В. Цветкова]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 512 с. – ISBN 966-343-656-2.
        Э68

Джимов, М.  Немецкая овчарка [Текст] / М. Джимов. – К. : Национальный книжный проект, 2011. – 368 с. – (Семейные любимцы). – ISBN 966-339-877-8.
        Д41

Медоуз, Г.  Ваша собака [Текст] : полное практическое руководство / Г. Медоуз, Э. Флинт. – 2-е изд., стер. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. – 192 с. – ISBN 966-14-1358-9.
        М42

Карчевська, Т. М.  Інфекційні хвороби собак [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Карчевська, К. А. Чумаков. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7052-72-1.
        К27

Поплавочная удочка [Текст] / [отв. за вып. Ю.Г. Хацкевич]. – М.; Мн. : АСТ : Харвест, 2001. – 448 с. – (Энциклопедия рыболова). – ISBN 5-17-009054-4.
        П57

Теремко, В. І.  Основні засади видавничого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2010. – 136с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-76-2.
        Т35

Тимошик, М. С.  Книга для автора, редактора, видавця [Текст] : практ. посіб. / М. С. Тимошик. – Вид.2-е, стер. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с. – (Б-ка видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-35-8.
        Т41

Тимошик, М. С.  Історія видавничої справи [Текст] : підручник / М. С. Тимошик. – Вид.2-е, випр. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 496 с. – (Б-ка видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-43-2.
        Т41

Синиця, Т. В.  Практикум з бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко. – Х. : Всправі, 2017. – 136 с. – ISBN 617-7305-29-2.
        С38

Охотник, С. И.  СІМА: Р1 "Управление эффективностью операций" [Текст] : учеб. курс / С. И. Охотник, К. В. Мельник. – 3-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 600 с. – ISBN 966-921-138-5.
        О-92

Практика PR [Текст] : [навч.-метод. посіб. / О. Кундеревич, М. Безродна, Е. Берендєєва та ін.]. – К. : КНУКіМ, 2017. – 59 с. – ISBN 966-602-177-2.
        П69

Гайдамака, О. В.  Мистецтво. 9 кл. [Текст] : підручник / О. В. Гайдамака. – К. : Генеза, 2017. – 168 с. – ISBN 966-11-0842-3.
        Г14

Rasshchupkin, O. I.  Kamianets in Podillia [Текст] = Кам‘янець на Поділлі / O. I. Rasshchupkin, S. V. Trubchaninov. – Kamianets-Podilskyi : Sysyn Y.I. : Abetka, 2017. – 128 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7052-67-7.
        R24

Вовчишин, О. І.  Альбом моделей автомобілів для випилювання лобзиком [Текст] / О. І. Вовчишин. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 52 с. – (Домашня майстерня). – ISBN 966-10-5113-2.
        В61

Тернер, Ш.  Триста пятьдесят узоров вязания спицами [Текст] : полный справочник / Ш. Тернер. – 2-е изд. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 256 с. – ISBN 617-12-2300-4.
        Т35

Вітлі, А.  Історія живопису [Текст] / А. Вітлі ; пер. з англ. О. Здір ; мал. У. Мейєра, І. Макні. – К. : Країна Мрій, 2008. – 96 с. : іл. – (Хочу все знати). – ISBN 966-424-165-3.
        В54

Самолюк, Г.  Як приручити фотоапарат [Текст] : для дітей та дорослих / Г. Самолюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 160 с. – ISBN 966-07-3139-4.
        С17

Театр і кіно [Текст] : Театр. Ляльковий театр. Опера. Балет та ін. / [авт.-упоряд. О.Є. Балазанова]. – Х. : Фоліо, 2015. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія). – ISBN 966-03-7234-4.
        Т29

Саутгейт, А.  Секреты казино: Играй и выигрывай [Текст] / А. Саутгейт ; [пер. с англ. Л.И. Игоревского]. – М. : Центрполиграф, 2007. – 143 с. – ISBN 5-9524-3310-6.
        С21

Батеева, Н. П.  Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле [Текст] : монография / Н. П. Батеева, П. Н. Кызим. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 228 с. – ISBN 617-7256-95-2.
        Б28

Савченко, В. Г.  Управління проектами у спортивно-педагогічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Савченко, В. В. Приходько, О. С. Кощеєв. – Д. : Журфонд, 2017. – 327 с. – ISBN 966-934-070-2.
        С13

Традиційно-інноваційні стратегії сучасного художнього тексту [Текст] : Матер. Регіонального наук.-практ. семінару / [редкол.: О.А. Галич та ін.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2013. – 300 с. – ISBN 617-601-081-4.
        Т65

Коломієць, Л. В.  Український художній переклад та перекладачі 1920-30- х років [Текст] : матер. до курсу "Історія перекладу" : навч. посіб. / Л. В. Коломієць. – К. : Київський ун-т, 2013. – 559 с. – ISBN 966-439-612-4.
        К61

Кочерган, М. П.  Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / М. П. Кочерган. – Вид. 2-е. – К. : Академія, 2008. – 368 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-248-8.
        К75

Кампайо, Р.  Как выучить английский всего за 7 дней [Текст] : эффективная методика для очень занятых и ленивых / Р. Кампайо ; [пер. с исп. Е. Гузевой]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 272 с. – ISBN 966-14-0849-3.
        К18

Nesvit, A.  English. 5 cl. [Текст] : підручник : 5-й рік навчання / A. Nesvit. – 4 th ed. – К. : Генеза, 2017. – 224 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-11-0251-3.
        N45

Nesvit, A.  English. 7 cl. [Текст] : підручник : 7-й рік навчання / A. Nesvit. – 2 nd ed. – К. : Генеза, 2017. – 208 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-11-0647-4.
        N45

Кожушко, С. П.  Готуємося до складання атестаційного екзамену з ділової іноземної мови [Текст] : навч. посіб. / С. П. Кожушко, С. І. Мединська. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 164 с. – ISBN 966-434-392-0.
        К58

Петрова, А. В.  Самоучитель английского языка [Текст] : [практ. пособ.] / А. В. Петрова. – Изд. 13-е. – К. : Арий, 2011. – 368 с. – ISBN 966-498-001-9.
        П30

Davydenko, L. M.  English Reader. 9-th form [Текст] : The Coral Island by R.M. Ballantyne : Книжка для читання англійською мовою / L. M. Davydenko. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 128 р. – Англ. мовою. – ISBN 966-07-3114-1.
        D26

Слов‘янський світ: видатні дослідники [Текст] : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню слов‘янської культури та писемності; м. Ужгород; 20-21 травня 2016 р. / [редкол.: Г.К. Радчук та ін.]. – Ужгород : Рік-У, 2017. – 360 с. – ISBN 617-7404-37-7.
        С48

Самонова, Е. И.  Русский язык. 7 кл. [Текст] : 7-й год обучения : учебник / Е. И. Самонова, Т. М. Полякова. – 2-е изд. – К. : Генеза, 2017. – 264 с. – ISBN 966-11-0564-4.
        С17

Филатов, Л. К.  Русский язык для иностранных студентов [Текст] : учеб. пособ. / Л. К. Филатов, В. Л. Филатова, М. А. Башкирова. – 4-е изд. перераб. и доп. – К. : Инкос, 2016. – 357 с. – ISBN 617-598-065-1.
        Ф51

Дубічинський, В. В.  Українська мова: сучасний довідник [Текст] : Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація, словники / В. В. Дубічинський. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. – 544 с. – ISBN 966-14-0848-6.
        Д79

Немировська, Н. Г.  Словник труднощів української мови [Текст] / Н. Г. Немировська. – Х. : Основа, 2012. – 319 с. – (Б-чка школяра. Українознавство). – ISBN 617-00-1201-2.
        Н50

Ткачук, Т. П.  Українська мова [Текст] : комплексне вид. для підготовки до ЗНО і ДПА : ЗНО 2018. Ч. 1. Довідник / Т. П. Ткачук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. – 176 с. – ISBN 966-10-5212-2.
        Т48

Ткачук, Т. П.  Українська мова [Текст] : комплексне вид. для підготовки до ЗНО і ДПА : ЗНО 2018. Ч. 2. Тести / Т. П. Ткачук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. – 216 с. – ISBN 966-10-5211-5.
        Т48

Дерба, С. М.  Українська мова [Текст] : навч. посіб. для іноземців / С. М. Дерба, В. О. Любчевська-Сокур. – К. : Фенікс, 2017. – 116 с. – ISBN 966-136-410-2.
        Д36

Калашник, В. С.  Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики [Текст] : зб. наук. праць / В. С. Калашник. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 132 с. – ISBN 966-285-334-6.
        К17

Когут, В. М.  Українська мова та література. 9 кл. [Текст] : Самостійні та контрольні роботи для перевірки знань / В. М. Когут, Г. М. Гуль. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 88 с. – ISBN 966-10-5157-6.
        К57

Таланов, О. С.  Польсько-український українсько-польський словник [Текст] : Понад 100 000 слів та словосполучень / О. С. Таланов. – 2-е вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2017. – 544 с. – ISBN 966-498-236-5.
        Т16

Маклин, А.  Ущелье Разбитых Надежд/ А. Маклин. Разведчик/ Л. Л‘Амур. Золото Маккены/ У. Генри [Текст] / А. Маклин. – С.Пб. : Лик, 1993. – 413с. – Загл. обл.: Золото Маккенны/ У. Генри. – ISBN 5-87188-088-8.
        М15

Волощук, Є. В.  Зарубіжна література. 5 кл. [Текст] : підручник / Є. В. Волощук. – 3-є вид. – К. : Генеза, 2017. – 256 с. – ISBN 966-11-0258-2.
        В68

Симакова, Л. А.  Литература (русская и зарубежная). 9 кл. [Текст] : интегрированный курс : учебник / Л. А. Симакова, В. В. Снегирева. – Каменец-Подольский : Абетка, 2017. – 288 с. – ISBN 966-682-386-4.
        С37

Аткінсон, К.  Руїни бога [Текст] / К. Аткінсон ; пер. з англ. Я. Стріха. – К. : Наш формат, 2017. – 416 с. – (Художня література). – ISBN 617-7279-68-5.
        А92

Оруэлл, Д.  Тысяча девятьсот восемьдесят четыре (1984) [Текст] : [роман] / Д. Оруэлл ; [пер. с англ. В. Голышева]. – М. : АСТ, 2016. – 318 с. – (Эксклюзивная классика). – ISBN 5-17-080115-2.
        О-70

Дю, Морье Д.  Дом на берегу [Текст] : [роман] / Морье Д. Дю ; [пер. с англ. Л. Бондаренко, Н. Зониной]. – С.Пб. : Амфора : ТИД Амфора, 2013. – 471 с. – ISBN 5-367-02613-9.
        Д95

Оруэлл, Д.  Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый (1984); Ферма животных [Текст] : [роман, сказка] / Д. Оруэлл ; [пер. с англ. В. Голышева, С. Кибирского]. – М. : ДЭМ, 1989. – 320 с.
        О-70

Честертон, Г.-К.  Тайна отца Брауна [Текст] : рассказы / Г.-К. Честертон. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2013. – 640 с. – ISBN 966-14-5190-1.
        Ч-51

Кристи, А.  Тринадцать загадочных случаев [Текст] / А. Кристи ; [пер. с англ. Л. Девель]. – М. : Эксмо, 2013. – 256 с. – (Детективный клуб Агаты Кристи). – ISBN 5-699-62742-4.
        К82

Брэдбери, М.  Обменные курсы [Текст] : [роман] / М. Брэдбери. – М. : АСТ : Аст-Москва : Транзиткнига, 2006. – 397 с. – (The Bestseller). – ISBN 5-17-030140-5.
        Б89

Пратчетт, Т.  Цвет волшебства [Текст] : [роман] / Т. Пратчетт ; [пер. с англ. И. Кравцовой]. – С.Пб. : Азбука : Терра, 1997. – 416 с. – ISBN 5-7684-0345-0.
        П70

Хокинс, П.  Девушка в поезде [Текст] : [роман] / П. Хокинс ; [пер. с англ. В.В. Антонова]. – М. : АСТ, 2015. – 384 с. – ISBN 5-17-088721-7.
        Х70

Риггз, Р.  Дом странных детей [Текст] : графический роман / Р. Риггз ; худож. К. Джин. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 263 с. – ISBN 617-12-2490-2.
        Р49

Риггз, Р.  Город пустых: Побег из Дома странных детей [Текст] : графический роман / Р. Риггз ; худож. К. Джин. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 265 с. – ISBN 617-12-2724-8.
        Р49

Інголз-Вайлдер, Л.  Будиночок у прерії [Текст] / Л. Інголз-Вайлдер ; [пер. з англ. Є. Кононенко]. – К. : Основи, 2015. – 304 с. – ISBN 966-500-768-5.
        І-59

Роуз, К.  Во власти страха [Текст] : роман / К. Роуз ; [пер. с англ. И. Паненко]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. – 512 с. – ISBN 966-14-7688-1.
        Р79

Брэдбери, Р.  Вино из одуванчиков [Текст] : [пер. с англ. Э. Кабалевской] / Р. Брэдбери. – М. : Изд-во "Э", 2016. – 320 с. – (Pocket book). – ISBN 5-699-81537-1.
        Б89

Леон, Д.  Друзья в верхах [Текст] : [роман] / Д. Леон ; [пер. с англ. Н. Евдокимовой]. – М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2011. – 336 с. – (Лекарство от скуки). – ISBN 5-389-02267-6.
        Л47

Браун, Д.  Инферно [Текст] : [роман : пер. с англ.] / Д. Браун. – М. : АСТ, 2013. – 543 с. – (Величайший интеллектуальный триллер). – ISBN 5-17-079349-5.
        Б87

Макинтош, К.  Личный мотив [Текст] : роман / К. Макинтош ; [пер. с англ. И. Толока]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. – 384 с. – ISBN 966-14-9295-9.
        М15

Томпсон, Г.-С.  Страх і відраза в Лас-Вегасі: шалена подорож у серце американської мрії [Текст] : роман / Г.-С. Томпсон ; пер. з англ. Г. Бєлякова. – К. : Комубук, 2016. – 224 с. – ISBN 966-97490-0-0.
        Т56

Катценбах, Д.  Во имя справедливости [Текст] : [роман] / Д. Катценбах ; [пер. с англ. Д. Сухих]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. – 512 с. – ISBN 5-389-02298-0.
        К29

Гришэм, Д.  Адвокат; Пора убивать [Текст] : [романы] / Д. Гришэм ; [пер. с англ. Ю.Г. Кирьяка]. – М. : АСТ, 2004. – 768 с. – ISBN 5-17-021720-Х.
        Г85

Моррелл, Д.  Изящное искусство смерти [Текст] : [роман] / Д. Моррелл ; [пер. с англ. Т.Матюхина]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. – (The Big Book). – ISBN 5-389-05561-2.
        М80

Азимов, А.  Академия; Академия и империя; Вторая академия [Текст] : Первая трилогия : фантаст. романы / А. Азимов ; [пер. с англ. Н. Сосновской]. – М. : Эксмо, 2002. – 640 с. – (Мастера фантастики). – ISBN 5-699-00516-1.
        А35

Кінг, С.  Крізь час. Темна вежа ІІ [Текст] / С. Кінг ; [пер. з англ. О. Любенко]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2007. – 464 с. – ISBN 966-343-691-3.
        К41

Кінг, С.  Повна темрява. Без зірок [Текст] / С. Кінг. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. – 480 с. – ISBN 966-14-1372-5.
        К41

Матесон, Р.  Куда приводят мечты [Текст] / Р. Матесон ; [пер. с англ. И. Иванченко]. – М.; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2010. – 336 с. – (Книга-загадка, книга-мистика). – ISBN 5-699-40993-8.
        М34

Додж, М.-М.  Ганс Брінкер,або Срібні ковзани [Текст] : [роман] / М.-М. Додж ; [пер. з англ. А. Сагана ; іл. Т. Шулера]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 368 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-2755-7.
        Д60

Желязни, Р.  Хроніки Амбера. У 10 кн. [Текст] : роман. Кн.5. Двори Хаосу / Р. Желязни. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 176 с. – (Горизонти фантастики). – ISBN 966-10-4952-8.
        Ж52

Желязни, Р.  Хроніки Амбера. У 10 кн. [Текст] : роман. Кн.6. Козирі Долі / Р. Желязни ; [пер. з англ. А. Пітика, К. Грицайчук]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 224 с. – (Горизонти фантастики). – ISBN 966-10-5044-9.
        Ж52

Сімак, К.  Всяке тіло - трава [Текст] : [роман] / К. Сімак ; [пер. з англ. О. Безкаптурної]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 304 с. – (Горизонти фантастики). – ISBN 966-10-5149-1.
        С37

Авеярд, В.  Багряна королева [Текст] / В. Авеярд ; пер. з англ. Я. Стріха. – К. : Наш Формат, 2017. – 328 с. – ISBN 617-7513-64-2.
        А19

Брайсон, Б.  Прогулянка лісами. Двоє лінюхів проти дикої природи [Текст] / Б. Брайсон ; пер. з англ. Д. Лученкова. – К. : Наш формат, 2017. – 296 с. – Художня література. – ISBN 617-7279-79-1.
        Б87

Клейсон, Д.  Найбагатший чоловік у Вавилоні [Текст] / Д. Клейсон ; пер. з англ. А. Лапін. – К. : Наш формат, 2017. – 136 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-98-1.
        К48

Зузак, М.  Крадійка книжок [Текст] : роман / М. Зузак ; пер. з англ. Н. Гоїн ; іл. Т. Вайт. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 416 с. – ISBN 617-12-0092-0.
        З-93

Кэрролл, С.  Комната влюбленных [Текст] : роман / С. Кэрролл ; [пер. с англ. Т. Апкидзе]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2009. – 288 с. – ISBN 5-9985-0015-2.
        К98

Шаповал, О. Г.  Художня філософія Вільяма Голдінга: еволюція жанрових моделей [Текст] / О. Г. Шаповал. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 204 с. – ISBN 617-7381-32-6.
        Ш24

VanSpanckeren, K.  Contents American Literature [Текст] : Revised Edition / K. VanSpanckeren. – Berkeley : United States Department of State, 2001. – 177 p. – Англ. мовою.
        V28

Хайтманн, Т.  Одержимые [Текст] / Т. Хайтманн ; [пер. с нем. Е Пушкарской]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2010. – 368 с. – ISBN 966-14-0583-6.
        Х15

Майер, Д.  Невидимая угроза [Текст] : роман / Д. Майер ; [пер. с нем. О. Малой]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. – 288 с. – ISBN 617-12-0076-0.
        М14

Леккеберг, В.  Пурпур [Текст] : роман / В. Леккеберг ; [пер. с норв. Н. Ширяевой]. – С.Пб. : Амфора, 2004. – 367 с. – (Читать модно). – ISBN 5-94278-551-1.
        Л43

Сальгари, Э.  Капитан Темпеста [Текст] : ист. роман / Э. Сальгари ; пер. с итал. Л.А. Мурахиной-Аксеновой ; худож. оформ. С.Е. Соина. – Ташкент : Фонд, 1991. – 220 с.
        С16

Эко, У.  Баудолино [Текст] : роман / У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. – С.Пб. : Symposium, 2003. – 544 с. – ISBN 5-89091-254-2.
        Э40

Бовуар, С.  Все люди смертны [Текст] : [роман] / С. Бовуар, де ; [пер. с фр. Г.Соловьевой, Е.Березиной]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2010. – 384 с. – ISBN 5-389-01233-2.
        Б72

Жаколио, Л.  Месть каторожника [Текст] : романы : [пер. с фр.] / Л. Жаколио. – Х. : Инарт, 1991. – 400 с. – (Б-ка поколений . Серия "ХХ век". "Морские приключения "). – ISBN 5-85882-043-3.
        Ж23

Мюссо, Г.  После... [Текст] / Г. Мюссо ; пер. с фр. Л. Коротковой. – М. : Geleos Publishing House : Кэпитал Трейд Компани, 2010. – 320 с. – ISBN 5-412-00043-5.
        М98

Гюго, В.  Отверженные [Текст] : [роман] / В. Гюго ; [пер. с фр. под ред. А. Виноградова]. – М.; Х. : БММ : Кн.клуб "Клуб семейн. досуга", 2013. – 1264 с. – ISBN 966-14-4836-9.
        Г99

Гюго, В.  Последний день приговоренного к смерти; Рюи Блаз [Текст] : [повесть, драма] / В. Гюго. – С.Пб. : Азбука-классика, 2007. – 320 с. – ISBN 5-91181-567-7.
        Г99

Гранже, Ж.-К.  Miserere (Псалом п‘ятдесятий) [Текст] : [роман] / Ж.-К. Гранже. – К. : Махаон-Україна, 2009. – 656 с. – ISBN 611-526-048-5.
        Г77

Хадра, Я.(М. Мулессеуль).  Те, що день винен ночі [Текст] : роман / Я. Хадра ; з фр. пер. Г. Малець. – К. : Пульсари, 2016. – 408 с. – (Б-ка сучасної прози). – ISBN 617-615-063-3.
        Х14

Гарсиа.  Море исчезающих времен [Текст] / Гарсиа, Г. Маркес ; [пер. с исп. В. Андреева и др.]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2003. – 928 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00014-1.
        Г21

Альенде, И.  Дом духов [Текст] : [роман] / И. Альенде ; [пер. с исп. С. Николаевой]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2010. – 480 с. – ISBN 5-9985-0869-1.
        А56

Коэльо, П.  Ведьма с Портобелло [Текст] : [пер. с португ.] / П. Коэльо. – К. : София, 2007. – 320с. – ISBN 966-8075-92-6.
        К76

Набоков, В. В.  Защита Лужина [Текст] : роман / В. В. Набоков. – М. : Центрполиграф, 2003. – 256 с. – (Blockbuster. Экранизированный роман). – ISBN 5-9524-0610-6.
        Н14

Акунин, Б.  Черный Город [Текст] : [роман] / Б. Акунин ; ил. И. Сакурова. – М. : Захаров, 2012. – 368 с. – (Новый детектив). – ISBN 5-8159-1145-1.
        А44

Акунин, Б.  Азазель [Текст] : роман / Б. Акунин. – М. : Захаров, 2005. – 333 с. – (Новый детектив). – ISBN 5-8159-0096-6.
        А44

Дашкова, П. В.  Пакт [Текст] : роман / П. В. Дашкова. – М. : Астрель, 2012. – 576 с. – ISBN 5-271-43488-4.
        Д21

Михайлова, Е.  Закат цвета индиго [Текст] : [роман] / Е. Михайлова. – М. : Эксмо, 2011. – 384 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-45576-8.
        М69

Михалкова, Е.  Остров сбывшейся мечты [Текст] : [роман] / Е. Михалкова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-33130-7.
        М69

Метелица, К.  Лбюовь [Текст] / К. Метелица. – Тверь : Kolonna Publications, 2005. – 464 с. – ISBN 5-98144-067-7.
        М54

Достоевский, Ф. М.  Идиот [Текст] : роман / Ф. М. Достоевский. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 640 с. – ISBN 5-389-01094-9.
        Д70

Ливадный, А. Л.  Зона Контакта [Текст] / А. Л. Ливадный. – М. : Эксмо, 2015. – 384 с. – (Абсолютное оружие). – ISBN 5-699-78999-3.
        Л55

Донцова, Д. А.  Три мешка хитростей [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008789-6.
        Д67

Маринина, А. Б.  Воющие псы одиночества [Текст] : [роман] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2006. – 448 с. – ISBN 5-699-08044-9.
        М26

Вильмонт, Е. Н.  Полоса везения, или Все мужики козлы [Текст] : Роман / Е. Н. Вильмонт. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 335с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-024572-6.
        В46

Акунин, Б.  Сокол и Ласточка [Текст] : роман / Б. Акунин. – М. : Олма Медиа Групп, 2009. – 624 с. – ISBN 5-373-02499-0.
        А44

Маринина, А. Б.  Пружина для мышеловки [Текст] : Роман / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2005. – 416с. – ISBN 5-699-13153-1.
        М26

Деревьев, М.  Тимур/ М. Деревьев. Тамерлан/ А. Сегень [Текст] : истор. романы / М. Деревьев. – М. : Армада, 1996. – 556 с. – (Великие властители). – Загл. обл.: Тамерлан. – ISBN 5-7632-0147-7.
        Д36

Бабель, И.  Одесские рассказы [Текст] / И. Бабель. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 448 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-389-05467-7.
        Б12

Грекова, И.  Свежо предание [Текст] : роман / И. Грекова. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 348 с. – (Проза: женский род). – ISBN 5-17-070393-7.
        Г80

Суворов, В.  Очищение: Зачем Сталин обезглавил свою армию? [Текст] / В. Суворов. – М. : АСТ, 2002. – 346 с. – ISBN 5-17-009254-7.
        С89

Суворов, В.  День"М": Когда началась Вторая мировая война? [Текст] / В. Суворов. – М. : АСТ, 2000. – 432 с. – ISBN 5-237-03371-7.
        С89

Достоевский, Ф. М.  Преступление и наказание [Текст] : [роман] / Ф. М. Достоевский. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 608 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-389-04926-0.
        Д70

Нестерова, Н.(Н.В. Умеренкова).  Сарафанное радио и другие рассказы от первого лица [Текст] : [цикл рассказов] / Н. Нестерова. – М. : Олма Медиа Групп, 2006. – 384 с. – ISBN 5-373-00524-Х.
        Н56

Лукьяненко, С. В.  Новый Дозор [Текст] : [фантаст. роман] / С. В. Лукьяненко. – М. : Астрель, 2012. – 380 с. – ISBN 5-271-41900-3.
        Л84

Панов, В. Ю.  Куколка Последней Надежды [Текст] : [фантаст. роман] / В. Ю. Панов. – М. : Эксмо, 2004. – 480 с. – (Тайный Город). – ISBN 5-699-03005-0.
        П16

Незнанский, Ф. Е.  Отмороженный; Картель правосудия [Текст] : [романы] / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2007. – 651 с. – (Золотая коллекция). – ISBN 5-17-033456-7.
        Н44

Баштовая, К. Н.  Пыль дорог [Текст] : роман / К. Н. Баштовая. – М. : Армада : Альфа-Книга, 2009. – 312 с. – ISBN 5-9922-0484-1.
        Б33

Гоголь, М.  Тарас Бульба [Текст] : іст. повість / М. Гоголь ; [пер. А. Хуторяна ; іл. А. Говди]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 192 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-5005-0.
        Г58

Донцова, Д.  Летучий самозванец [Текст] : роман / Д. Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-37657-5.
        Д67

Тополь, Э.  Убийца на экспорт; Охота за русской мафией [Текст] / Э. Тополь. – М. : АСТ, 1999. – 320 с. – ISBN 5-237-01605-7.
        Т58

Петрушевская, Л. С.  Бал последнего человека [Текст] : повести и рассказы / Л. С. Петрушевская. – М. : Локид, 1996. – 554 с. – (Палитра). – ISBN 5-320-00050-2.
        П31

Пеленягрэ, В. И.  Нескромные поцелуи [Текст] : стихотворения, песни, эссе / В. И. Пеленягрэ. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 416 с. – ISBN 5-04-005686-9.
        П24

Нежные стихи [Текст] : сб. любовной лирики / [отв. за вып. и сост. М. Кулькова]. – М. : Олма Медиа Групп, 2011. – 304 с. – ISBN 5-373-03454-8.
        Н43

Якорнов, Д. Е.  То АТО. Дневник добровольца [Текст] / Д. Е. Якорнов. – Х. : Vivat, 2016. – 400 с. – ISBN 617-7269-80-8.
        Я48

Свержин, В. И.  Колесничие Фортуны [Текст] : [роман] / В. И. Свержин. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. – 416 с. – ISBN 966-343-481-3.
        С24

Бутченко, М. А.  Люди войны [Текст] / М. А. Бутченко. – Х. : Фолио, 2017. – 251 с. – (Новое время). – ISBN 966-03-7697-7.
        Б93

Стрекаль, О.  Живой. Песни о войне [Текст] / О. Стрекаль. – К. : Саммит-Книга, 2015. – 88 с. – ISBN 617-7350-00-1.
        С84

Харченко, А. В.  Свойства счастья [Текст] : стихи, эссе / А. В. Харченко. – Кропивницкий : Имекс-ЛТД, 2017. – 100 с. – ISBN 966-189-417-3.
        Х22

Савчук, Э. В.  Мозаика души [Текст] : поэзия / Э. В. Савчук. – Изд. 2-е, доп. – К. : Феникс, 2013. – 560 с. – ISBN 966-651-911-8.
        С13

Непогодин, В.  Выльторъяс [Текст] / В. Непогодин. – К. : Каяла : ФОП Ретівов Тетяна, 2017. – 163 с. – (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7390-54-0.
        Н53

Щеголев, Г. И.  Мечтаю музыку словами написать [Текст] : [сб. стихов] / Г. И. Щеголев. – К. : Випол, 2016. – 200 с. – ISBN 966-646-151-6.
        Щ34

Присяжнюк, М.  Лишь сердце поэта умеет любить... [Текст] : Избранное : Любовная лирика / М. Присяжнюк. – К. : Альфа Реклама, 2017. – 240 с. – ISBN 966-288-160-8.
        П77

Голов, В. П.  Сонеты [Текст] : [поэзия] / В. П. Голов. – К. : СІК Груп Україна, 2016. – 200 с. – ISBN 617-7092-96-3.
        Г61

Чебышев, В. А.  Не поле перейти [Текст] : поэзия, фотографии / В. А. Чебышев. – Александрия : Диа-плюс, 2013. – 194 с.
        Ч-34

Карась, Л. В.  Ангелом мне не стать... [Текст] / Л. В. Карась. – Белая Церковь : Час Змін Інформ, 2017. – 116 с. – ISBN 966-97493-9-0.
        К21

Новорусов, А. П.  Разговор по душам [Текст] : сб. стихотворений и очерков / А. П. Новорусов. – К. : Поэзия, 2016. – 112 с. – ISBN 968-2170-84-9.
        Н75

Эпель, К.  Души моей неведомые дали [Текст] : [сборник] / К. Эпель. – К. : Юстиниан, 2016. – 112 с. – ISBN 617-7039-31-9.
        Э70

Дмитришин, Л. Ю.  І нема винних... [Текст] : новели / Л. Ю. Дмитришин. – Нью-Йорк; Ужгород : Укр. Книжка : TІМПАНІ, 2017. – 130 с. – ISBN 617-7372-03-4.
        Д53

Хмелівський, В. Й.  Сонце і небо [Текст] : поезії / В. Й. Хмелівський. – Житомир : Рута, 2017. – 68 с. – ISBN 617-518-316-4.
        Х65

Гевелюк, Б. М.  Розцілувати землю [Текст] : [поезія, проза, листи] / Б. М. Гевелюк. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 136 с. – ISBN 617-7461-65-3.
        Г27

Медус, А.  Незабутні спогади про Забуте [Текст] : оповідання / А. Медус. – Львів : Паіс, 2017. – 48 с. – ISBN 617-7065-68-4.
        М42

Новосільська, А.  Точка відліку: перезавантаження [Текст] : [оповідання] / А. Новосільська ; [А. Новосільська]. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2017. – 106 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-2598-87-2.
        Н76

Павличко, Д. В.  Спочатку [Текст] : [поезії] / Д. В. Павличко. – К. : Основи, 2009. – 127 с. – ISBN 966-500-304-5.
        П12

Бурдыло, Л. Н.  В зеркале судьбы [Текст] : [поэт. сб.] / Л. Н. Бурдыло. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2017. – 76 с. – ISBN 966-97664-1-0.
        Б91

Гаврилюк, Г. С.  Калинова спрага [Текст] : оповідання / Г. С. Гаврилюк. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 96 с. – ISBN 617-7461-62-2.
        Г12

Дяченко, М. Ю.  Дика енергія. Лана [Текст] : роман / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко ; Марина і Сергій Дяченки. – Вінниця : Теза, 2006. – 350с. – ISBN 966-8317-83-1.
        Д99

Павленко, М. Г.  Струмуюче крізь нас життя безмежне, або право на безсмертя [Текст] : наук. фантаст. / М. Г. Павленко. – К. : Успіх і кар‘єра, 2016. – 392 с. – ISBN 966-2082-18-0.
        П12

Іващенко, В. В.  Поезія кохання [Текст] : [вибрані поезії любовної лірики] / В. В. Іващенко. – Вид.2-е, допов. – К. : Політехніка, 2015. – 560 с. – ISBN 966-622-735-8.
        І-24

Іващенко, В. В.  Найкраща подруга [Текст] : поезії / В. В. Іващенко. – К. : Політехніка, 2016. – 264 с. – ISBN 966-622-769-3.
        І-24

Дяченко, М. Ю.  У зла нет власти [Текст] : [роман] / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко ; Марина и Сергей Дяченко. – М. : Эксмо, 2009. – 416 с. – ISBN 5-699-34496-3.
        Д99

Яворівський, В. О.  Твори. У 5 т. [Текст] : докум. повість, романи. Т.1. Вічні Кортеліси; Оглянься з осені; А тепер - іди / В. О. Яворівський. – К. : Фенікс, 2008. – 670 с. : 44 с. іл. – ISBN 966-651-479-3.
        Я22

Яворівський, В. О.  Твори. У 5 т. [Текст] : повісті, роман. Т.2. А яблука падають...; Новели; П‘ять імен; Автопортрет з уяви / В. О. Яворівський. – К. : Фенікс, 2008. – 594 с. : 47 с. іл. – ISBN 966-651-637-7.
        Я22

Яворівський, В. О.  Твори. У 5 т. [Текст] : романи. Т.3. Марія з полином наприкінці століття; Криза / В. О. Яворівський. – К. : Фенікс, 2008. – 482 с. : іл. – ISBN 966-651-683-4.
        Я22

Яворівський, В. О.  Твори. У 5 т. [Текст]. Т.4. Повісті, новели / В. О. Яворівський. – К. : Фенікс, 2008. – 528 с. : іл. – ISBN 966-651-682-7.
        Я22

Яворівський, В. О.  Твори. У 5 т. [Текст] : публіцистична трилогія. Т.5. Що ж ми за народ такий?.. / В. О. Яворівський. – К. : Фенікс, 2008. – 892 с. : 47 с. іл. – ISBN 966-651-724-4.
        Я22

Гризун, А. П.  Джинсове небо [Текст] : лірика / А. П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2016. – 172 с. – ISBN 966-566-664-6.
        Г83

Лобачева, Е. И.  И вера, и надежда, и любовь... [Текст] : поэзия / Е. И. Лобачева. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 115 с. – ISBN 617-7232-30-7.
        Л68

Городиський, Б.  Сховок у долонях [Текст] : [вірші] / Б. Городиський. – Львів : Піраміда, 2011. – 208 с. – ISBN 966-441-207-7.
        Г70

Чорна, О. Б.  Спалахи [Текст] : поезії / О. Б. Чорна. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 120 с. – ISBN 966-197-485-1.
        Ч-75

Ромен, Л.(Л.В. Шевченко).  Скрипка Сонця [Текст] : поезії, пісні / Л. Ромен. – Вид. 2-е, допов. – Суми : Мрія-1, 2017. – 244 с. – ISBN 966-566-673-8.
        Р70

Ревчун, Б.  Усякі думки в чотири рядки [Текст] : [зб. чотиривіршів] / Б. Ревчун. – Кропивницький : Поліграф-Сервіс, 2017. – 272 с. – ISBN 966-2294-42-2.
        Р32

Рогуля, А. Й.  Святий Вогонь [Текст] : вірші / А. Й. Рогуля. – Львів : Сполом, 2017. – 176 с. – ISBN 966-919-279-0.
        Р59

Гончаренко, О.  Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука) [Текст] / О. Гончаренко. – К. : Фенікс, 2011. – 511 с. – ISBN 966-651-895-1.
        Г65

Фішбейн, М.  Ранній рай [Текст] : поезії, аб-сурдокамера, поезії для дітей, переклади, проза, есеї, аферизми / М. Фішбейн. – К. : Факт, 2006. – 520 с. – ISBN 966-359-108-0.
        Ф68

Плаксюк, Ю. О.  Все в минулому [Текст]. Кн. 1. В тенетах долі / Ю. О. Плаксюк. – К. : Дніпро, 2014. – 632 с. – ISBN 966-578-245-2.
        П37

Волков, О. М.  Подорож у безвихідь [Текст] : роман / О. М. Волков. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 272 с. – (Детективна агенція ВО). – ISBN 966-10-4530-8.
        В67

Лехів, П.  З вірою і правдою... [Текст] : [поезія] / П. Лехів. – Львів : ПАІС, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7065-75-2.
        Л53

Гаврош, О. Д.  Іван Сила на острові Щастя [Текст] : [повість] / О. Д. Гаврош ; [іл. О. Кіналя]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 312 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-5129-3.
        Г12

Дзвінка, Т.(Любов Бурак).  Дзвінкі віршики [Текст] / Т. Дзвінка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 32 с. – ISBN 966-07-3159-2.
        Д43

Цурковська, Х.  Чарівна Гуска [Текст] = The Magic Goose / Х. Цурковська ; худож. І. Кравець. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 31 с. – Текст парал. англ. – ISBN 617-679-366-3.
        Ц87

Франко, І. Я.  Іван Вишенський [Текст] : поема / І. Я. Франко ; пер. пол. П. Франка : іл. С. Караффи-Корбут. – Львів : Каменяр, 2016. – 179 с. – (Б-ка слов‘янських літератур). – Текст парал. польськ. – ISBN 966-607-388-1.
        Ф83

Трохим, С.(С.Т. Дишленко).  Тисяча дев‘ятсот вісімдесят шостий (1986). Чорнобильські хроніки [Текст] / С. Трохим ; [С. Трохим]. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 224 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7236-63-3.
        Т76

Дашвар, Л.  Село не люди [Текст] / Л. Дашвар. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2009. – 270с. – (Коронація слова). – ISBN 966-343-741-5.
        Д21

Лобода, С.  Час Ліліт [Текст] : [роман] / С. Лобода. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. – 256 с. – ISBN 966-14-6303-4.
        Л57

Лис, В. С.  Маска [Текст] : роман / В. С. Лис. – 2-е вид. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 320 с. – ISBN 966-14-3880-3.
        Л63

Шкляр, В. М.  Чорне сонце [Текст] : збірка / В. М. Шкляр. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 304 с. – ISBN 966-14-9633-9.
        Ш66

Шкляр, В. М.  Чорне сонце [Текст] : збірка / В. М. Шкляр. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 304 с. – ISBN 966-14-9633-9.
        Ш66

Шкляр, В. М.  Маруся [Текст] : роман / В. М. Шкляр. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. – 320 с. – ISBN 966-14-7838-0.
        Ш66

Жадан, С.  Тамплієри [Текст] : нові вірші, 2015-2016 / С. Жадан ; іл. О. Ройтбурд. – Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-ХХІ, 2016. – 120 с. – ISBN 617-614-145-7.
        Ж15

Костенко, Л. В.  Записки українського самашедшого [Текст] / Л. В. Костенко. – Вид. 3-є. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 966-7047-88-7.
        К72

Жадан, С.  Господь симпатизує аутсайдерам. 10 книг віршів [Текст] : [збірка] / С. Жадан. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 512 с. – ISBN 966-14-9200-3.
        Ж15

Вильмонт, Е. Н.  Хочу бабу на роликах! [Текст] : [роман] / Е. Н. Вильмонт. – Х.; М. : Фолио : АСТ : Астрель, 2004. – 350 с. – (Русский романс). – ISBN 966-03-2242-9.
        В46

Курков, А. Ю.  Нічний молочник [Текст] : роман / А. Ю. Курков. – К. : Нора-Друк, 2008. – 388 с. – (Попурярні Книжки). – ISBN 966-2961-32-4.
        К93

Куява, Ж. В.  Дерево, що росте в мені [Текст] : роман / Ж. В. Куява. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 224 с. – ISBN 966-14-7315-6.
        К96

Гербіш, Н.  Теплі історії до кави [Текст] / Н. Гербіш. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 168 с. – ISBN 966-2665-20-8.
        Г37

Бакалець, Я. М.  Із сьомого дна [Текст] / Я. М. Бакалець, Я. І. Яріш. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. – 400 с. – ISBN 966-14-1036-6.
        Б19

Кокотюха, А.  Чужие скелеты [Текст] : роман / А. Кокотюха ; [пер. с укр. Р. Хворостяной]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 256 с. – ISBN 617-12-0433-1.
        К59

Даниленко, В.  Кохання в стилі бароко й інші любовні історії [Текст] : роман та оповідання / В. Даниленко. – Львів : Піраміда, 2011. – 254 с. – ISBN 966-441-225-1.
        Д18

Ушкалов, С.  Жесть sho(r)t stories [Текст] / С. Ушкалов. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. – 240 с. – ISBN 966-14-4709-6.
        У95

Логвиненко, Б.  Saint Porno. Історія про кіно і тіло [Текст] : роман / Б. Логвиненко. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 160 с. – ISBN 617-12-0861-2.
        Л69

Українська література. 7 кл. [Текст] : хрестоматія / уклад. С. Витвицька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 512 с. – ISBN 966-07-2804-2.
        У45

Між Карпатами і Татрами [Текст]. Вип.27. Синя веселка: Зелені етюди/М. Зимомря / [упоряд. Т. Ліхтей ; пер. пол. Т. Карабович]. – Ужгород : ТIMPANI, 2017. – 128 с. – Текст парал. пол. – ISBN 617-7372-05-8.
        М58

Скарбниця мудрості [Текст] : літ. альманах. Ч.4 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 222 с. – ISBN 617-7461-73-8.
        С42

Скарбниця мудрості [Текст] : літ. альманах. Ч.3 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 224 с. – ISBN 617-7461-72-1.
        С42

Скарбниця мудрості [Текст] : літ. альманах. Ч.2 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 224 с. – ISBN 617-7461-71-4.
        С42

Кіяновська, М.  Листи з Литви/ М. Кіяновська. Листи зі Львова/ М. Савка [Текст] / М. Кіяновська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 140 с. – ISBN 617-679-327-4.
        К46

Казкові історії Павлограда [Текст] : казки / Т.Ю. Волкова, О.І. Ісаєва, Д.М. Коновалова та ін. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 56 с. – ISBN 617-7232-27-7.
        К14

Страйк ілюзій [Текст] : Антологія сучас. укр. драматургії / авт. проект. та упоряд. Н. Мірошниченко. – К. : Основи, 2004. – 370 с. – (Нова п‘єса). – ISBN 966-500-094-2.
        С83

Матвєєва, Т. С.  Український роман другої половини ХІХ століття: модель світу, жанрові трансформації [Текст] : [монографія] / Т. С. Матвєєва. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 420 с. – ISBN 966-285-339-1.
        М33

Задорожна, Л. М.  Шевченкові ремінісценції в поетичному світобаченні Щоголева [Текст] : монографія / Л. М. Задорожна. – К. : Київський ун-т, 2014. – 383 с. – ISBN 966-439-677-3.
        З-15

Дронь, К. І.  Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) [Текст] : [монографія] / К. І. Дронь. – К. : Наукова думка, 2013. – 240 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)). – ISBN 966-00-1297-4.
        Д75

Будитель національного духу. [Вагилевич І.] [Текст] : [упоряд. О. Лесюк]. – Ясень; Рожнятів : Таля, 2011. – 360 с.
        Б90

Костенко, Т.  Ольга Рошкевич та Іван Франко: мелодії серця [Текст] : До 160-річчя від дня народження О. Рошкевич / Т. Костенко. – Львів : ПАІС, 2017. – 164 с. : 18 с. іл. – ISBN 617-7065-77-6.
        К72

Матуш, Р. Р.  Українська література [Текст] : ЗНО 2018 : комплексне вид. / Р. Р. Матуш. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. – 96 с. – ISBN 966-10-5213-9.
        М34

Ткачук, Т. П.  Українська література [Текст] : комплексне вид. для підготовки до ЗНО : ЗНО 2018. Ч.3. Тести / Т. П. Ткачук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2017]. – 120 с. – ISBN 966-10-5210-8.
        Т48

У нас сьогодні свято [Текст] / [уклад. І.А. Біляєва]. – Х. : Белкар-книга, 2006. – 64 с. : іл. – (Веселка). – ISBN 966-8816-16-1.
        У11

Мельник, М.  І не тільки про себе [Текст] : спогади, роздуми та аналіз / М. Мельник. – К. : Простір, 2017. – 248 с. : 28 іл. – ISBN 966-2068-52-8.
        М48

Шеина, Т. В.  Стихокардия [Текст] / Т. В. Шеина. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 120 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7380-57-2.
        Ш39

Сапковский, А.  Час презрения [Текст] : [роман] / А. Сапковский ; [пер. с пол. Е.П. Вайсброта]. – М. : АСТ-ЛТД, 1997. – 464 с. – (Век дракона). – ISBN 5-15-000531-2.
        С19

Вишневський, Я.-Л.  Сцени з життя за стіною [Текст] : [зб. новел] / Я.-Л. Вишневський ; [пер. з пол. Г. Хоткевича]. – К. : Національний книжковий проект, 2010. – 96 с. – ISBN 966-339-824-2.
        В55

Вишневский, Я.-Л.  Сто восемьдесят восемь дней и ночей [Текст] / Я.-Л. Вишневский, М. Домагалик ; [пер. с. пол. Ю. Чайникова, Э. Э. Гараевой]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2009. – 352 с. – ISBN 5-9985-0153-1.
        В55

Бальцерович, Л.  Треба боротися [Текст] : [біографічна повість] / Л. Бальцерович ; розмову веде М. Стремецька; [пер. з пол. В. Саган]. – Варшава : Фактор-Друк, 2014. – 286 с.
        Б21

Кундера, М.  Вальс на прощание [Текст] : роман / М. Кундера ; [пер. с чеш. Н. Шульгиной]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2007. – 272 с. – (Азбука- классика). – ISBN 5-91181-610-0.
        К91

Гашек, Я.  Пригоди бравого вояка Швейка [Текст] / Я. Гашек ; пер. з чес. С. Масляка. – Х. : Фоліо, 2008. – 701 с. – (Б-ка світової літератури). – ISBN 966-03-4605-2.
        Г24

Есикава, Э.  История Хейкэ [Текст] : роман-эпопея / Э. Есикава ; [пер. Л.А. Игоревского]. – М. : Ценрполиграф, 2004. – 606 с. – ISBN 5-9524-0796-Х.
        Е83

Антологія японської класичної поезії: Танка. Ренга (VIII - XVст.) [Текст] / [пер. з яп., коментарі, упоряд., передмова І. Бондаренка]. – К. : Факт, 2004. – 912 с. – (Б-ка японської класичної поезії). – ISBN 966-8408-84-5.
        А72

Бойд, Р.-Т.  Курганы, гробницы, сокровища [Текст] : ил. введение в библейскую археологию / Р.-Т. Бойд. – [Б. г.] : Свет на Востоке, 1991. – 306 с.
        Б77

Краснова, Т.  Дослідження, реставрація і зберігання музейної кераміки [Текст] : монографія / Т. Краснова. – Опішне : Українське Народознавство, 2017. – 464 с. – (Українські керамологічні студії ; вип. 15). – ISBN 966-7322-34-2.
        К78

Україна Ольги Діденко [Текст] : монографія / [авт. кол.: О. Скуратівська, Б. Чорномаз, П. Ямчук та ін.]. – К. : Талком, 2017. – 134 с. – ISBN 617-7397-42-6.
        У45

Оживає минувшина [Текст]. Кн.5. Видання про Парафіївську об‘єднану територіальну громаду / [упоряд. І. Неживий, М. Терещенко ; редкол.: Л. Вакуленко та ін.]. – К. : Гнозіс : Авжеж!, 2016. – 232 с. – (Книгарня Фонду Віталія Шевченка). – ISBN 966-2760-38-5.
        О-45

Оживає минувшина [Текст] : Творчість ічнянців. Кн.6 / [упоряд. В. Лебедяка, І. Неживий ; редкол.: Л. Вакуленко та ін.]. – К. : Гнозіс : Авжеж!, 2016. – 152 с. – (Книгарня Фонду Віталія Шевченка). – ISBN 966-2760-46-0.
        О-45

Волинь моя [Текст] : журн. Міжнар. громадського об‘єднання "Волинське братство". Вип.9 / [редкол.: В. Білан та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 383 с. – ISBN 617-7381-44-9.
        В67

Панчук, Г. Д.  Мала Плавуча у великому світі [Текст] / Г. Д. Панчук, З. І. Нетребська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 400 с. – ISBN 966-07-3124-0.
        П16

Мокрій, Ю.  Рожиськ: село над Збручем [Текст] : короткий іст. нарис / Ю. Мокрій. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 176 с. – ISBN 966-07-3132-5.
        М74

Швеция [Текст] : путеводитель с мини-разговорником / [авт. текста Р. Дей, Р. Шредер ]. – М. : Аякс-Пресс, 2008. – 96 с. – (Полиглот). – ISBN 5-94161-332-8.
        Ш35

Япония [Текст] : путеводитель / [авт. текста Н. Хормут]. – 3-е изд. – М. : Аякс-Пресс, 2004. – 95 с. – (Полиглот). – ISBN 5-94161-107-2.
        Я70

Дубай [Текст] : путеводитель / [авт. текста Х. Нойшеффер ]. – М. : Аякс-Пресс, 2012. – 108 с. – (Русский гид. Полиглот). – ISBN 5-94161-641-1.
        Д79

Пестушко, В. Ю.  Географія. 6 кл. [Текст] : підручник / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – 2-е вид. – К. : Генеза, 2017. – 256 с. – ISBN 966-11-0423-4.
        П28

Кобернік, С. Г.  Географія. 9 кл. [Текст] : підручник / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2017. – 288 с. – ISBN 966-682-388-8.
        К55

Кобернік, С. Г.  Географія. 9 кл. [Текст] : конспекти уроків з курсу "Україна і світове господарство" / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2017. – 320 с. – ISBN 617-7052-74-5.
        К55

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.1. Древние цивилизации/ М. Олифант / [пер с англ. Т.В. Бердиковой]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-005-7.
        В84

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.2. Рим и древний мир/ М. Корбишли / [пер. с англ. Е.В. Азимовой, М.Е. Михелевич]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-006-5.
        В84

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.3. Темные века/ Т. Грегори / [пер. с англ. М.А. Бойцова, О.В. Степановой]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-007-3.
        В84

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.4. Средние века/ Ф. Макдональд / [пер с англ. Е.И. Малыхиной, О.В. Степановой]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-008-1.
        В84

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.5. Эпоха открытий/ Х.-М. Мартелл / [пер. с англ. Л. Лебедевой]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-009-Х.
        В84

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.6. Перемены и кризисы/ Ф. Рейнольдсон / [пер с англ. Е.М. Доброхотовой, Е.М. Ломизе]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-010-3.
        В84

Осмоловський, С. О.  Всесвітня історія. 9 кл. [Текст] : підручник / С. О. Осмоловський, Т. В. Ладиченко. – К. : Генеза, 2017. – 240 с. – ISBN 966-11-0841-6.
        О-74

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.7. Девятнадцатый век/ М. Поллард / [пер с англ. С.И. Завражновой и др.]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-011-1.
        В84

Всемирная история в иллюстрациях. В 8 кн. [Текст]. Кн.8. Современный мир/ С. Хоар / [пер с англ. И.М. Заславской]. – М. : Слово, 1994. – 78 с. – ISBN 5-85050-012-Х.
        В84

Шишов, А. В.  Полководцы и военачальники [Текст] / А. В. Шишов ; [А.В. Шишов]. – М. : Рипол классик, 2002. – 544 с. – (Краткие биографические словари). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 5-7905-1255-0.
        Ш65

Снайдер, Т.  Чорна земля: Голокост як історія і застереження [Текст] / Т. Снайдер ; [з англ. пер. П. Білак та ін.]. – К. : Медуза, 2017. – 394 с. – ISBN 617-7242-25-2.
        С53

Мельниченко, В. Ю.  Михайло Грушевський: "Шевченко - святий національний прапор" [Текст] : 100 історій і розповідей про двох українських геніїв / В. Ю. Мельниченко. – К. : Либідь, 2017. – 440 с. – ISBN 966-06-0739-2.
        М48

Семененко, В. І.  Невідомі кохання відомих українців [Текст] / В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2010. – 160с. – (Історичний архів : Маленькі таємниці великої історії). – ISBN 966-429-050-7.
        С30

Халебський, П.  Україна - земля козаків [Текст] : подорожній щоденник / П. Халебський ; упоряд. М. Рябий. – К. : Укр. письменник : Ярославів Вал, 2008. – 293 с. – ISBN 966-579-235-0.
        Х17

Скоропадський, П. П.  Спогади: кінець 1917 - грудень 1918 [Текст] / П. П. Скоропадський ; із рос. пер. Е. Соловей. – К. : Наш формат, 2017. – 456 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-53-1.
        С44

Грибенко, О. М.  Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917 - 1918 рр. [Текст] : хрестоматія. Т. 1 / О. М. Грибенко. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2017. – 266 с.
        Г82

Мейс, Д.  Ваші мертві вибрали мене... [Текст] / Д. Мейс ; за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2008. – 672 с. – (Б-ка газети "День"). – ISBN 966-8152-13-9.
        М45

Носа, М.  Високий храм незалежності [Текст] : [публіцистика, есе] / М. Носа. – Вид.2-е, доопрац. та допов. – Ужгород : КАУ, 2017. – 96 с.
        Н84

Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65 річчя Великої Перемоги) [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; 27 квітня 2010 р. / [редкол.: В.В. Карпов та ін.]. – К. : Нац. музей іст. Вел. Вітч. війни 1941-1945 рр. : Аеростат, 2011. – 800 с. – ISBN 966-97201-1-5.
        У45

Подволоцький, А. А.  Правдива історія Київської Русі: про що мовчать підручники історії [Текст] / А. А. Подволоцький. – Х. : Аргументпринт : Віват, 2014. – 352 с. – (Загадки минулого). – ISBN 617-7164-69-1.
        П44

Харькова, Н. С.  Історія України [Текст] : опорний конспект : повний курс у 49 табл. : підготовка до ЗНО / Н. С. Харькова. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 52 с. – ISBN 966-10-5241-2.
        Х23

Власов, В. С.  Історія України (Вступ до історії). 5 кл. [Текст] : підручник / В. С. Власов. – 3-є вид. – К. : Генеза, 2017. – 256 с. – ISBN 966-11-0263-6.
        В58

Панчук, І. І.  Історія України [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО і ДПА : за чинною програмою ЗНО 2018 / І. І. Панчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 496 с. – ISBN 966-07-2549-2.
        П16

Маліш, П. І.  Безкровний серпень: Червень, липень, серпень 1938 року [Текст]. Кн.4 / П. І. Маліш. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 216 с. – ISBN 617-7381-48-7.
        М19

Салій, І. М.  Обличчя столиці в долях її керівників [Текст] / І. М. Салій. – К. : Довіра, 2008. – 599 с. – ISBN 966-507-226-3.
        С16