Tjenestetilbud i BFT Omsorgsenheten

Gruppetilbud

Pris

AART kurs gruppe. Pris pr deltaker 9 uker:

Aggression Replacement Training. To ART trenere. 5 - 8 ungdommer. Minimumstilbud 9 gruppetreff ã 2 timer.  Kostnad 30.000. Maxpris 6.000 pr ungdom - reduseres ved flere enn 5 deltakere. Må være minimum 5 deltakere ved oppstart.

6.000

SPT kurs gruppe. Pris pr. deltaker 10 uker:

Sosial persepsjonstrening. Klasserom. En SPT veileder. 13 - 16 ungdommer. 10 timer minimum ã 2 timer. Kostnad 17.000. Maxpris 1.300 pr. ungdom - reduseres ved flere enn 13 deltakere.

1.300

COS-veiledning gruppe. Pris pr. familie 12 uker:

Circle of Security. To veiledere. 12 veiledninger a 2,5 t inkl forberedelse. Kostnad 50.000. Maxpris kr. 17.000 pr. fam - reduseres ved flere enn 3 fam i gruppe.

17.000

TRT selvhjelpsgruppe traumer. Pris pr. deltaker 5 uker:

Teaching recovery techniques, kursgruppe traumeutsatte 8 - 10 ungdommer 13-18 år. To kursholdere. 5 samlinger a 2 timer. Pre- og postvurdering. Bruk av tolk. Kostnad 34.000. Maxpris kr. 4.000 pr. ungdom - reduseres ved flere enn 8 i gruppe. Må være minimum 8 deltakere ved oppstart.

4.000

Individuelle tilbud

Pris

COS-veiledning individuelt. Pris fast veiledningspakke 20 uker:

Circle of Security. En veileder. Individuelt 20 veiledninger ã 1,5 timer.

25.000

Foreldresamtale - biologisk familie eller fosterhjem. Pris totalt 3 samtaler:

To terapeuter. Evt fam.terapeutisk intervensjon. Minimum 3 ganger. (Kan forlenges med ekstra 3 timer. )

5.000

Marte Meo veiledning. Pris fast veiledningspakke 7 uker:

Inntil 7 veiledninger à 3,5 t pr gang (samt 3 t oppstart og avslutningstime). 

23.000

Oppfølging egen bolig inntil 30 t pr md. Pris pr. ungdom/md:

Miljøterapeutisk oppfølging ungdom og nettverksarbeid. Inntil 30 timer. Husleie og livsopphold er ikke iberegnet.

20.000

Oppfølging egen bolig med husvertstøtte inntil 36 t pr måned. Pris pr. ungdom/md:

Miljøterapeutisk oppfølging ungdom inntil 20 timer, og 16 timer husvertkontakt. Husleie og livsopphold ikke iberegnet.

25.000

Annen type oppdrag. Tilbud etter særskilt avtale. Timepris:

  • Kartlegging (KLEM, livsområdekartlegging, HORO, KUBO)
  • Oppfølging barn/ungdom, familie- og nettverksintervensjon (LINK, Gartnerhaugen)
  • Minoritetsrådgivning, annen miljøterapeutisk innsats, støtte og oppfølging (EM)
  • Individuell AART

850

Kurs for ansatte

Pris

Marte Meo opplæring ansatte. Pr. deltaker:

Merknadsfelt: 5000 pr. halvår pr. veiland. 25 timer veiledning. (Særlig avtale TK.)

10.000

AART-trenerkurs ansatte 8 dager. Pr deltaker:

14.000

SPT-trenerkurs ansatte 3 dager. Pr deltaker:

3.500

Barnesamtalen. To kursledere. 8 - 10 dager opplæring.

15.000

*Kjøreutgifter vil tilkomme for oppdrag utenfor Trondheim. Alle priser inkl. rapportskriving og forberedelses-/oppsummeringstid.

Side  av